Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Ansiotuloista tehtävä harkinnanvarainen vähennys, joka voidaan myöntää sillä perusteella, että verovelvollisen veronmaksukyky on olennaisesti heikentynyt.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.4.2011