Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Voimassaolo: Toistaiseksi

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Sivulla Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä.
 

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2016

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten muutokset ja aikataulut (pdf)
Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf)
Saajakohtaisten tietojen korjaaminen - poisto ja korjauslisäys (pdf)

 

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle Lomake (pdf)
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE) 10.11.2016

2016

7801

7801/2016

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 7.11.2016 2016 7809 7809/2016
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) 25.5.2016 2016 7801 7801/2016
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) 10.11.2016 2016 -  
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) 10.11.2016 2016 -  
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIE) 7.11.2016 2016 7812 7812/2016
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSVYHT16.6.2016 2016 7812  
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE16.6.2016 2016 7803 7803/2016
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) 2016    
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2016 7817 7817/2016
7821/2016
 
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE16.6.2016 2016 7805 7805/2016
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2016 7805  
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL) 7.7.2016 2016 7815 7815/2016
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2016    
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2016    
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2016    
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2016    
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2016    
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2016    
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2016    
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2016    
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2016 7807 7807/2016
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2016    
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2016    
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2016    
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2016    
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2016    
Julkiset tuet (VSJTUETE) 10.8.2016 2016 Lisäohje tuen maksajille  
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE) 2016    
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2016
2015 

 

 
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille

2016

TAXFI (xsd)

isofatcatypes (xsd)

   
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE16.6.2016 2016 7816 7816/2016
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT) 16.6.2016 2016 7816  
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2016    

 

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fiSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2016