Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Voimassaolo: Toistaiseksi

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Sivulla Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä.
 

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2016   Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2015
 

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2016

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten muutokset ja aikataulut (pdf)
Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten korjaaminen (pdf)

 

Nimi Tietuekuvaus (pdf)  Täyttöohje (pdf) / Ilmoituksen ohjesivulle Lomake (pdf)
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely (VSPSERIE) 16.6.2016

2016

7801

7801/2016

Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE) 16.6.2016 2016 7809 7809/2016
Työnantajan vuosi-ilmoituksen maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT) 25.5.2016 2016 7801 7801/2016
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus, saajakohtainen erittely ilman kustannusten korvauksia (VSPSERIK) 23.5.2016 2016 -  
Palkansaajan kustannusten korvaukset (VSPSKUST) 23.5.2016 2016 -  
Vuosi-ilmoitus osingoista, erittelytiedot (VSOSERIE16.6.2016 2016 7812 7812/2016
Vuosi-ilmoitus osingoista, yhteenvetotiedot (VSOSVYHT16.6.2016 2016 7812  
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista (VSELERIE16.6.2016 2016 7803 7803/2016
Eläkkeen ja etuuden maksajan yhteyshenkilön  vuosi-ilmoitus (VSELVYHT) 2016    
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2016    
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista (VSTVERIE16.6.2016 2016 7805 7805/2016
TVL:n vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilö (VSTVVYHT) 2016 7805  
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaiset korot (VSKTVYSL) 7.7.2016 2016 7815 7815/2016
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2016    
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2016    
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2016    
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2016    
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2016    
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2016    
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2016    
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2016    
Puun ostajan vuosi-ilmoitustiedot (VSPUERIE) 2016 7807 7807/2016
Puun ostajan vuosi-ilmoituksen yhteyshenkilön tiedot (VSPUVYHT) 2016    
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2016    
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2016    
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2016    
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2016    
Julkiset tuet (VSJTUETE) 10.8.2016 2016 Lisäohje tuen maksajille  
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE) 2016    
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
     
CRS- ja DAC2- vuosi-ilmoitukset Finanssilaitoksille

2016

TAXFI (xsd)

isofatcatypes (xsd)

   
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, erittelytiedot (VSOKERIE16.6.2016 2016 7816 7816/2016
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä, yhteenvetotiedot (VSOKVYHT) 16.6.2016 2016 7816  
Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys (VSLAHVAH) 2016    

 

Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2015

Vuoden 2015 vuosi-ilmoitusten muutokset ja aikataulut (pdf)
Vuosi-ilmoitusten korjaaminen 2015


Tarkista käyttämäsi TIN-tunniste

Vuosi-ilmoitusten tietuekuvauksia ja lomakkeita koskevat täyttöohjeet ovat alla olevan taulukon sarakkeessa Ilmoituksen ohjesivulle.
 

Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Ilmoituksen ohjesivulle Lomake (pdf)
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus ja rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

2015

 

7801/2015
7802/2015
7809/2015

Saajakohtainen erittely (VSPSERIE)   7801  
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE)   7809  
Maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT)   7801  
Vuosi-ilmoitus osingoista 2015   7812/2015
7813/2015
Erittely (VSOSERIE)   7812  
Yhteenveto (VSOSVYHT)   7812  
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista 2015   7803/2015
7804/2015
Erittely (VSELERIE)   7803  
Yhteyshenkilö (VSELVYHT)   7803  
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2015 7817 7817/2015
7821/2015
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista

2015

  7805/2015
7806/2015
Erittely (VSTVERIE)   7805  
Yhteyshenkilötiedot (VSTVVYHT)   7805  
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 2015 7815 7815/2015
Maksajakohtaiset tiedot (VSKTVYHT)      
Korkotyyppikohtaiset tiedot (VSKTVYSL)      
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2015 -  
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2015 -  
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2015 7851 7851/2015
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2015 -  
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2015 -  
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2015 -  
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2015 -  
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2015 3764 3764/2015
Puun ostajan vuosi-ilmoitus 2015   7807/2015
7808/2015
Erittely (VSPUERIE)   7807  
Yhteyshenkilö (VSPUVYHT)   7807  
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2015 3766 3766/2015
3767/2015
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2015 -  
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2015 3927 3927/2015
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2015 3928 3928/2015
3930/2015
Julkiset tuet (VSJTUETE) 2015 -  
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE) 2015 -  
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2015 -  
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä 2015 7816 7816/2015
7819/2015
Erittely ylijäämänsaajista (VSOKERIE)      
Yhteenvetotiedot (VSOKVYHT)      

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fiSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 10.8.2016