a a a

Tietuekuvaukset - Vuosi-ilmoitus

Voimassaolo: Toistaiseksi

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Sivulla Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä.

Vuoden 2015 vuosi-ilmoitusten muutokset ja aikataulut

Muutoksia vuoden 2014 vuosi-ilmoituksista

Tarkista käyttämäsi Tin-tunniste

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen 2014

Vuosi-ilmoitusten korjaaminen 2013

Vuosi-ilmoitusten tietuekuvauksia ja lomakkeita koskevat täyttöohjeet ovat alla olevan taulukon oikeassa reunassa sarakkeessa Lomake/ohjeet.

Nimi Tietuekuvaus
/vuosi (pdf)
Lomake
/ohjeet
Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus ja rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset

2015
2014

 
Saajakohtainen erittely (VSPSERIE)   7801
Rajoitetusti verovelvolliselle maksetut suoritukset (VSRAERIE)   7809
Maksajakohtaiset tiedot (VSPSVYHT)   7801
Vuosi-ilmoitus osingoista 2015
2014
 
Erittely (VSOSERIE)   7812
Yhteenveto (VSOSVYHT)   7812
Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista 2015
2014
 
Erittely (VSELERIE)   7803
Yhteyshenkilö (VSELVYHT)   7803
Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely (VSTAKELE) 2015
2014
7817
Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista

2015
2014

 
Erittely (VSTVERIE)   7805
Yhteyshenkilötiedot (VSTVVYHT)   7805
Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 2015
2014
7815
Maksajakohtaiset tiedot (VSKTVYHT)    
Korkotyyppikohtaiset tiedot (VSKTVYSL)    
Vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista (VSULKOSE) 2015
2014
-
Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset (VSPAOPAL) 2015
2014
-
Vuosi-ilmoitus, osakeyhtiön antamat luonnollisen henkilön pääomatuloksi luettavat osakaslainat ja niiden takaisinmaksut (VSOSLAIE) 2015
2014
7851
Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut (VSELVAKE) 2015
2014
-
Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen (VSAPUUSE) 2015
2014
-
Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt (VSAPPSPS) 2015
2014
-
Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen (VSOMHOIE) 2015
2014
-
Ilmoitus lainoista ja koroista (VSLAINAE)
luotto- ja rahoituslaitokset, työnantajat, kunnat, vakuutusyhtiöt
2015
2014
3764
Puun ostajan vuosi-ilmoitus 2015
2014
 
Erittely (VSPUERIE)   7807
Yhteyshenkilö (VSPUVYHT)   7807
Ammattiyhdistysjäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut (VSATMAKE)
Työmarkkinajärjestöt, työttömyyskassat
2015
2014
3766
Vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä (VSKORVPV)
Työttömyyskassa, Kela, työvoimaviranomainen
2015
2014
-
Ilmoitus maksetusta apurahasta (VSAPURAE) 2015
2014
3927
Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset (VSVMAKSE) 2015
2014
3928
Julkiset tuet (VSJTUETE) 2015
2014
-
Työtulotiedon ilmoittaminen (VSTYOTUE) 2015
2014
-
FATCA-vuosi-ilmoitus
FATCA-sopimuksessa tarkoitetuille finanssilaitoksille
2014
2015
-
Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä 2015 7816
Erittely ylijäämänsaajista (VSOKERIE)    
Yhteenvetotiedot (VSOKVYHT)    

Lisätietoa tietuekuvauksista ja aiempien vuosien tietuekuvaukset saat sähköpostiosoitteesta ohjelmistotalot(a)vero.fiSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2015