Aikataulut

Verohallinto julkaisee vuosittain uudet versiot tietuekuvauksista. Alla olevasta vuosikellosta näkyvät päivämäärät, jolloin tietuekuvaukset julkaistaan ja suositukset, jolloin kyseisten ilmoituslajien tulisi olla Tyvi-palveluntarjoajien ja ohjelmistojen tarjonnassa. Osa tietuekuvauksista on vuosiriippumattomia ja niistä julkaistaan uudet versiot tarvittaessa. Verohallinnon tarkistusmoduulin päivitysaikataulu löytyy osoitteesta https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Huom! Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

2015

Tammikuu 2015

ma ti ke to pe la su
      1.1. 2.1. 3.1. 4.1.
5.1. 6.1. 7.1. 8.1 9.1. 10.1. 11.1.
12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1.
19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1.
26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.  

 

2.1.

 • Verohallinto suosittelee, että maatalouden ja metsätalouden veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

5.1.

 • Marraskuun 2014 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

12.1.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Marraskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Joulukuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.1.

 • Viimeinen palautuspäivä, joulukuun 2014 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

31.1.

 • Palkansaajien vuoden 2015 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon tammikuun loppuun saakka

Helmikuu 2015

ma ti ke to pe la su
            1.2.
2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2.
9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2.
16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2.
23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.  

 

2.2.

 • Vuosi-ilmoitusten 2014 viimeinen palautuspäivä:
  • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
  • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista.
  • Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset
  • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut
  • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen
  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt
  • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen
  • Ilmoitus lainoista ja koroista
  • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
  • Ilmoitus maksetusta apurahasta
  • Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä
  • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset
  • Julkiset tuet

 

 • Verohallinto suosittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä.

3.2.

 • Viimeinen palautuspäivä,sähköisesti annettu vuoden 2014 työnantajan vuosi-ilmoitus, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus

5.2.

 • Joulukuun 2014 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

12.2.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä
  • Joulukuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Tammikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

16.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista 2014

20.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2014
 • Viimeinen palautuspäivä, tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus työtulotiedon ilmoittaminen 2014

24.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus osakaslainoista 2014

27.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen vuodelta 2014

Maaliskuu 2015

ma ti ke to pe la su
            1.3.
2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3.
9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3.
30.3. 31.3.          

 

2.3.

 • Viimeinen palautuspäivä, maataloudenveroilmoitus (2)
 • Viimeinen palautuspäivä, metsätaloudenveroilmoitus (2C), jos asiakas on arvonlisäverovelvollinen
 • Viimeinen palautuspäivä, kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoitukset (lomake 36, 2, 2C, 7)
 • Viimeinen palautuspäivä, energiatuotteiden valmisteveron palautushakemus muiden kuin yhteisöjen osalta

5.3.

 • Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

12.3.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Tammikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Helmikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

13.3.

 • Vuoden 2014 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 13.3.2015, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Kun korjaukset tehdään viimeistään 7.8.2015, saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös. Korjaukset tulee tehdä viimeistään 9.10.2015, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.
 • Suomi.fin verkkolomakkeet 7801,7809,7812 julkaistaan

20.3.

 • Viimeinen palautuspäivä, helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Vuoden 2015 vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan
 • Vuoden 2015 yhteisöjen tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan

Huhtikuu 2015

ma ti ke to pe la su
    1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4.
20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4.
27.4. 28.4. 29.4. 30.4.      

 

2.4.

 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 7.5. tai 13.5.).
 • Viimeinen palautuspäivä, Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6A)

3.4.

 • Vuoden 2015 vuosi-ilmoituksia ja yhteisöjen tuloveroilmoituksia voi lähettää Verohallintoon

7.4.

 • Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

13.4.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Helmikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Maaliskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.4.

 • Viimeinen palautuspäivä, maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

30.4.

 • Viimeinen palautuspäivä, yhteisön veroilmoitus, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2014
 • Viimeinen palautuspäivä, yhteisöjen energiaveron palautushakemus, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2014

Toukokuu 2015

ma ti ke to pe la su
        1.5. 2.5. 3.5.
4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5.
11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5.
18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.

 

1.5.

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2015 vuosi-ilmoitukset ja yhteisöjen tuloveroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

5.5.

 • Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.


7.5.

 • Viimeinen palautuspäivä, metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5.
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.).
 • Viimeinen palautuspäivä, kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.).

12.5.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Maaliskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Huhtikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

13.5.

 • Viimeinen palautuspäivä, metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 13.5.
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 13.5.).
 • Viimeinen palautuspäivä, kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 13.5.)

20.5.

 • Viimeinen palautuspäivä, huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Kesäkuu 2015

ma ti ke to pe la su
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6.
15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6.
22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6.
29.6. 30.6.          

 

5.6.

 • Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

12.6.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Huhtikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Toukokuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

22.6.

 • Viimeinen palautuspäivä, toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Heinäkuu 2015

ma ti ke to pe la su
    1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7.
6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7.
13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.    


6.7.

 • Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

 13.7.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Toukokuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Kesäkuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.7.

 • Viimeinen palautuspäivä, kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Elokuu 2015

ma ti ke to pe la su
          1.8. 2.8.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8.
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8.
31.8.            

 

5.8.

 • Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

 

7.8.

 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 7.8.2015, jotta saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

12.8.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Kesäkuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Heinäkuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

20.8.

 • Viimeinen palautuspäivä, heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Syyskuu 2015

ma ti ke to pe la su
  1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9.
7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9.
14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9.
21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9.
28.9. 29.9. 30.9.        

 

1.9.

 • Maatalouden harjoittajien veroilmoituksen, metsätalouden veroilmoituksen, liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen sekä elinkeinoyhtymien veroilmoituksen tietuekuvaukset julkaistaan.

2.9.

 • Vuoden 2016 verokorttien suorasiirtotietojen tietuekuvaukset julkaistaan

7.9.

 • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

14.9.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Heinäkuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Elokuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

21.9.

 • Viimeinen palautuspäivä, elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Lokakuu 2015

ma ti ke to pe la su
      1.10. 2.10. 3.10. 4.10.
5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10.
12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.
19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10.  


1.10.

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2016 kausiveroilmoitukset (työnantajasuoritusten kausiveroilmoitus, arvonlisäveron kausiveroilmoitus) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä viimeistään 1.10. Kausiveroilmoitusten ja yhteenvetoilmoitusten tietuekuvausta päivitetään ainoastaan tarvittaessa (ei välttämättä vuosittain).

5.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.10.

 • Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen

12.10.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Elokuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Syyskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.10.

 • Viimeinen palautuspäivä, syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Marraskuu 2015

ma ti ke to pe la su
            1.11.
2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11.
9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11.
16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
30.11.            

 

1.11.

 • Palkansaajien vuoden 2016 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon marraskuun alusta tammikuun loppuun.

5.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.11.

 • Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien, rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtopyynnöt sekä YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten tulee tehdä 9.11.2015 mennessä. Pyyntöjä voi lähettää 18.10. alkaen.

12.11.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Syyskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Lokakuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

20.11.

 • Viimeinen palautuspäivä, lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Joulukuu 2015

ma ti ke to pe la su
  1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12.
7.12. 8.12. 9.12. 10.11. 11.12. 12.12. 13.12.
14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
28.12. 29.12. 30.12. 31.12.      

 

7.12.

 • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

14.12.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Lokakuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Marraskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

21.12.

 • Viimeinen palautuspäivä, marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y