Aikataulut

Sähköisen ilmoittamisen aikataulut vuodelle 2016

Verohallinto julkaisee vuosittain uudet versiot tietuekuvauksista. Alla olevasta vuosikellosta näkyvät päivämäärät, jolloin tietuekuvaukset julkaistaan ja suositukset, jolloin kyseisten ilmoituslajien tulisi olla Tyvi-palveluntarjoajien ja ohjelmistojen tarjonnassa. Osa tietuekuvauksista on vuosiriippumattomia ja niistä julkaistaan uudet versiot tarvittaessa. Verohallinnon tarkistusmoduulin päivitysaikataulu löytyy osoitteesta https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Huom! Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Kuukausittain annettavat ilmoitukset

Kuukausimenettelyssä olevat antavat kausiveroilmoitukset arvonlisäverosta viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä ja palkkojen ennakonpidätysten tiedot palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset on annettava maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä.

Rakentamisilmoitukset (urakka ja työntekijäilmoitukset) on annettava tapahtumakuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä.

 

2016

Tammikuu 2016

ma ti ke to pe la su
        1.1. 2.1. 3.1.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1 8.1. 9.1. 10.1.
11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1.
18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1.
25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.

 

2.1.

 • Verohallinto suosittelee, että maatalouden ja metsätalouden veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

5.1.

 • Marraskuun 2015 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.1.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Marraskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Joulukuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.1.

 • Viimeinen palautuspäivä, joulukuun 2015 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

31.1.

 • Palkansaajien vuoden 2016 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon tammikuun loppuun saakka

Helmikuu 2016

ma ti ke to pe la su
1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.
29.2.            

 

1.2.

 • Vuosi-ilmoitusten 2015 viimeinen palautuspäivä seuraaville ilmoituksille:
  • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
  • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista.
  • Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset
  • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut
  • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen
  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt
  • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen
  • Ilmoitus lainoista ja koroista
  • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
  • Ilmoitus maksetusta apurahasta
  • Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä
  • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset
  • Julkiset tuet
 • Verohallinto suosittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä.

3.2.

 • Sähköisesti annetun vuoden 2015 työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen, osuuskuntien ylijäämien tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä

5.2.

 • Joulukuun 2015 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.2.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä
  • Joulukuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Tammikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot
 • Korjaukset vuosi-ilmoitukselle arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyistä on annettava, jotta tiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille.

15.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista 2015

20.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2015
 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus työtulotiedon ilmoittaminen 2015
 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä

24.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus osakaslainoista 2015

29.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen vuodelta 2015
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisille
 • Kiinteistöyhtymien sekä maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Muiden kuin yhteisöjen energiatuotteiden valmisteveron palautushakemusten eräpäivä

Maaliskuu 2016

ma ti ke to pe la su
  1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3.
7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3.
14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3
21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3.
28.3. 29.3. 30.3. 31.3.      

 

2.3.

 • Vuosi-ilmoitusten 2016 tietuekuvaukset julkaistaan vero.fissä

7.3.

 • Tammikuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

11.3.

 • Vuoden 2015 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 11.3.2016, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Kun korjaukset tehdään viimeistään 12.8.2016, saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös. Korjaukset tulee tehdä viimeistään 7.10.2016, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

14.3.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Tammikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Helmikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

21.3.

 • Viimeinen palautuspäivä, helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Vuosi-ilmoitusten verkkolomakkeet julkaistaan Suomi.fissä
 • Vuoden 2016 yhteisöjen tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan

Huhtikuu 2016

ma ti ke to pe la su
        1.4. 2.4. 3.4.
4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4.
11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4.
18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4.
25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.  

 

4.4.

 • 4.4. Vuoden 2016 vuosi-ilmoituksia ja yhteisöjen tuloveroilmoituksia voi lähettää Verohallintoon
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 4.5. tai 13.5. Palautuspäivä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen)
 • Viimeinen palautuspäivä, Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6A)

5.4.

 • Helmikuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.4.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Helmikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Maaliskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.4.

 • Viimeinen palautuspäivä, maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

29.4.

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja yhteisöjen tuloveroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

Toukokuu 2016

ma ti ke to pe la su
            1.5.
2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5.
9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5.
16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5.
23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5.
30.5. 31.5.          

2.5.

 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2015
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemuksen viimeinen palautuspäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2015

4.5.

 • Metsätalouden viimeinen palautuspäivä, asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 4.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden viimeinen palautuspäivä jos lomakkeelle on merkitty palautuspäiväksi 4.5.
 • Kiinteistötiedot verkossa sulkeutuu niiltä joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5.

5.5.

 • Maaliskuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.5.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Maaliskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Huhtikuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

13.5.

 • Viimeinen palautuspäivä seuraaville ilmoituksille, (päivä merkitty lomakkeelle)
  • Metsätalouden veroilmoitus jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen ja palautuspäiväksi on merkitty 13.5.
  • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoitus jos palautuspäiväksi on merkitty 13.5.
  • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu niiltä, joiden palautuspäiväksi on merkitty 13.5.

20.5.

 • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Kesäkuu 2016

ma ti ke to pe la su
    1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6.
6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6.
13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6.
20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6.
27.6. 28.6. 29.6. 30.6.      

 

6.6.

 • Huhtikuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

13.6.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Huhtikuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Toukokuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.6.

 • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Heinäkuu 2016

ma ti ke to pe la su
        1.7. 2.7. 3.7.
4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7.
11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7.
18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7.
25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.


5.7.

 • Toukokuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.7.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Toukokuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Kesäkuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.7.

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Elokuu 2016

ma ti ke to pe la su
1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8.
8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8.
15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8.
22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8.
29.8. 30.8. 31.8.        

 

5.8.

 • Kesäkuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.8.

 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 12.8.2016, jotta saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.
   
 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Kesäkuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Heinäkuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

22.8.

 • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Syyskuu 2016

ma ti ke to pe la su
      1.9. 2.9. 3.9. 4.9.
5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9.
12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9.
19.9 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9.
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9.    

 

1.9.

 • Maatalouden harjoittajien veroilmoituksen, metsätalouden veroilmoituksen, liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen sekä elinkeinoyhtymien veroilmoituksen tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun aikana

2.9.

 • Vuoden 2017 verokorttien suorasiirtotietojen tietuekuvaukset julkaistaan

5.9.

 • Heinäkuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.9.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Heinäkuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Elokuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.9.

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

27.9.

 • Tamo- ja Ilmoitin.fi-palvelun tuotantoonsiirto. Tutustu syyskuun tuotantoon siirrossa mukana oleviin tietovirtoihin Ilmoitin.fi-palvelun ajankohtaista sivuilta.
 • Ilmoitin.fi:ssä testattavissa ovat oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (ent. kausiveroilmoitus) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen 1.1.2017 voimaan tulevan formaatin mukaisten aineistojen oikeellisuus ja lähetyskelpoisuus. Mutta aineistojen lähetys on mahdollista vasta 1.1.2017.
   

Lokakuu 2016

ma ti ke to pe la su
          1.10. 2.10.
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10.
17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10.
24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10.
31.10.            


  5.10.

 • Elokuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

7.10.

 • Sähköisten 2015 vuosi-ilmoitusten korjausten viimeinen jättöpäivä.

12.10.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Elokuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Syyskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Marraskuu 2016

ma ti ke to pe la su
  1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11.
7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11.
14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11.
21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11.
28.11. 29.11. 30.11.        

 

1.11.

 • Palkansaajien vuoden 2017 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon marraskuun alusta tammikuun loppuun

7.11.

 • Syyskuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä
 • Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien, rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtopyynnöt sekä YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten tulee tehdä 7.11.2016 mennessä. Pyyntöjä voi lähettää 18.10. alkaen.

10.11.

 • Ilmoitin.fi-palvelun testiympäristössä voi testata marraskuun versiopäivityksen yhteydessä tietovirtoihin tapahtuvia muutoksia ja muutosten mukaisia aineistojen sisältöjä, tarkistuksia ja lähetystä.

14.11.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Syyskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Lokakuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

21.11.

 • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11.

 • Tamo- ja Ilmoitin.fi-palvelun tuotantoonsiirto. Tutustu marraskuun tuotantoon siirrossa mukana oleviin tietovirtoihin Ilmoitin.fi-palvelun verkkosivuilla.

Joulukuu 2016

ma ti ke to pe la su
      1.12. 2.12. 3.12. 4.12.
5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12.
12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12.
19.12 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12.
26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1.2017

 

5.12.

 • Lokakuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.12.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Lokakuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Marraskuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.12.

 • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.12.

 • Kausiveroilmoituksen ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen vanhan formaatin voimassaolo päättyy.

23.12.-31.12.2016 Palvelukatko

 • Verohallinto ei vastaanota palvelukatkon aikana muodostettuja kausiveroilmoituksen tai arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen aineistoja.
 • Tyvi-kanavat ja Ilmoitin.fi palvelu eivät välitä aineistoja Verohallintoon.

1.1.2017

 • Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen (ent. kausiveroilmoituksen) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen uuden formaatin voimassaolo alkaa ja aineistojen vastaanotto Verohallinnossa jatkuu.

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y