Aikataulut

Sähköisen ilmoittamisen aikataulut vuodelle 2017

Verohallinto julkaisee vuosittain uudet versiot tietuekuvauksista. Alla olevasta vuosikellosta näkyvät päivämäärät, jolloin tietuekuvaukset julkaistaan ja suositukset, jolloin kyseisten ilmoituslajien tulisi olla Tyvi-palveluntarjoajien ja ohjelmistojen tarjonnassa. Osa tietuekuvauksista on vuosiriippumattomia ja niistä julkaistaan uudet versiot tarvittaessa. Verohallinnon tarkistusmoduulin päivitysaikataulu löytyy osoitteesta https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Huom! Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

Kuukausittain annettavat ilmoitukset

Kuukausimenettelyssä olevat antavat oma-aloitteisten verojen ilmoituksen arvonlisäverosta viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivä ja palkkojen ennakonpidätysten tiedot palkanmaksua seuraavan kuukauden 12. päivä.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset on annettava maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivä.

Rakentamisilmoitukset (urakka ja työntekijäilmoitukset) on annettava tapahtumakuukautta seuraavan toisen kuukauden 5. päivään mennessä.

 

2017

Tammikuu 2017

ma ti ke to pe la su
            1.1.
2.1. 3.1. 4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1.
9.1. 10.1. 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1.
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.
30.1. 31.1.          

 

2.1.

 • Verohallinto suosittelee, että maatalouden ja metsätalouden veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

3.1.

 • Ilmoitusten vastaanotto alkaa katkon jälkeen.

5.1.

 • Marraskuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.1.

 • Oma-aloitteisten verojen eräpäivä
  • Marraskuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Joulukuun 2016 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.1.

 • Viimeinen palautuspäivä, joulukuun 2016 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.1.

 • TaMo tarkistusmoduulin tammikuun tuotantoonsiirto

31.1.

 • Palkansaajien vuoden 2017 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon tammikuun loppuun saakka.
 • Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä

Helmikuu 2017

ma ti ke to pe la su
    1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2.
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2.
20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2.
27.2. 28.2.          

 

1.2.

 • Vuosi-ilmoitusten 2016 viimeinen palautuspäivä seuraaville ilmoituksille:
  • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
  • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista.
  • Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset
  • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut
  • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen
  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt
  • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen
  • Ilmoitus lainoista ja koroista
  • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
  • Ilmoitus maksetusta apurahasta
  • Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä
  • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset
  • Julkiset tuet
 • Verohallinto suosittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä.

3.2.

 • Sähköisesti annetun vuoden 2016 työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen, osuuskuntien ylijäämien tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä

6.2.

 • Joulukuun 2016 rakentamisilmoitusten määräpäivä

13.2.

 • Oma-aloitteisten verojen eräpäivä
  • Joulukuun 2016 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Tammikuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2016 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot
 • Korjaukset vuosi-ilmoitukselle arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyistä on annettava, jotta tiedot ehtivät esitäytetyille veroilmoituksille.

15.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista 2016

20.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2016
 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus työtulotiedon ilmoittaminen 2016
 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus työttömien korvauspäivistä

24.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus osakaslainoista 2016

28.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen vuodelta 2016
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisille
 • Kiinteistöyhtymien sekä maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Muiden kuin yhteisöjen energiatuotteiden valmisteveron palautushakemusten eräpäivä

Maaliskuu 2017

ma ti ke to pe la su
    1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.    

 

2.3.

 • Vuosi-ilmoitusten 2017 tietuekuvaukset julkaistaan vero.fissä

6.3.

 • Tammikuun 2017 rakentamisilmoitusten määräpäivä

13.3.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​

  • Tammikuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero

  • Helmikuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

17.3.

 • Vuoden 2016 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 17.3.2017, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu.

20.3.

 • Viimeinen palautuspäivä, helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Vuosi-ilmoitusten verkkolomakkeet julkaistaan Suomi.fissä
 • Vuoden 2017 vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan
 • Vuoden 2017 yhteisöjen tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan

Huhtikuu 2017

ma ti ke to pe la su
          1.4. 2.4.
3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4.
10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4.
17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4.
24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.

 

4.4.

 • 4.4. Vuoden 2017 vuosi-ilmoituksia ja yhteisöjen tuloveroilmoituksia voi lähettää Verohallintoon
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen (5) ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 4.5. tai 13.5. Palautuspäivä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen)
 • Viimeinen palautuspäivä, Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitus (6A)

5.4.

 • Helmikuun 2017 rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.4.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Helmikuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Maaliskuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.4.

 • Viimeinen palautuspäivä, maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

28.4.

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2017 vuosi-ilmoitukset ja yhteisöjen tuloveroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

Toukokuu 2017

ma ti ke to pe la su
1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5.
8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5.
15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5.
22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5.
29.5. 30.5. 31.5.        

2.5.

 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2016
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemuksen viimeinen palautuspäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2016

4.5.

 • Metsätalouden viimeinen palautuspäivä, asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 4.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden viimeinen palautuspäivä jos lomakkeelle on merkitty palautuspäiväksi 4.5.
 • Kiinteistötiedot verkossa sulkeutuu niiltä joiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 4.5.

5.5.

 • Maaliskuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.5.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Maaliskuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Huhtikuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

15.5.

 • Viimeinen palautuspäivä seuraaville ilmoituksille, (päivä merkitty lomakkeelle)
  • Metsätalouden veroilmoitus jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen ja palautuspäiväksi on merkitty 13.5.
  • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoitus jos palautuspäiväksi on merkitty 13.5.
  • Kiinteistötiedot verkossa palvelu sulkeutuu niiltä, joiden palautuspäiväksi on merkitty 13.5.

22.5.

 • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Kesäkuu 2017

ma ti ke to pe la su
      1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6.
12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6.
19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6.
26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6.    

 

5.6.

 • Huhtikuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.6.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Huhtikuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Toukokuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.6.

 • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Heinäkuu 2017

ma ti ke to pe la su
          1.7. 2.7.
3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7.
10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7.
17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7.
24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7.
31.7.            


5.7.

 • Toukokuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.7.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Toukokuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Kesäkuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.7.

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Elokuu 2017

ma ti ke to pe la su
  1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8.
7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8.
14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8.
21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8.
28.8. 29.8. 30.8. 31.8.      

 

7.8.

 • Kesäkuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

14.8.

 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 14.8.2017, jotta saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.
   
 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Kesäkuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Heinäkuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

21.8.

 • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Syyskuu 2017

ma ti ke to pe la su
        1.9. 2.9. 3.9.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
18.9 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9.  

 

1.9.

 • Maatalouden harjoittajien veroilmoituksen, metsätalouden veroilmoituksen, liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen sekä elinkeinoyhtymien veroilmoituksen tietuekuvaukset julkaistaan syyskuun aikana

4.9.

 • Vuoden 2018 verokorttien suorasiirtotietojen tietuekuvaukset julkaistaan

5.9.

 • Heinäkuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.9.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Heinäkuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Elokuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.9.

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Lokakuu 2017

ma ti ke to pe la su
            1.10.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10.
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10.
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10.
30.10. 31.10.          


2.10.

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2018 oma-aloitteisten verojen ilmoitukset (työnantajasuoritusten ilmoitus, arvonlisäveron ilmoitus) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä viimeistään 2.10. Näiden ilmoitusten tietuekuvauksia päivitetään ainoastaan tarvittaessa (ei välttämättä vuosittain).

5.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitusten määräpäivä.

12.10.

 • Sähköisten 2016 vuosi-ilmoitusten korjausten viimeinen jättöpäivä.
 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Elokuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Syyskuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Marraskuu 2017

ma ti ke to pe la su
    1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11.
6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11.
13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11.
20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11.
27.11. 28.11. 29.11. 30.11.      

 

1.11.

 • Palkansaajien vuoden 2018 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon marraskuun alusta tammikuun loppuun

6.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitusten määräpäivä
 • Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien, rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtopyynnöt sekä YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten tulee tehdä 6.11.2017 mennessä. Pyyntöjä voi lähettää 18.10. alkaen.
 • Viimeinen päivä, jolloin voi korjata 2016 vuosi-ilmoituksia sähköisesti.

13.11.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä​
  • Syyskuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Lokakuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2017 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

20.11.

 • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Joulukuu 2017

ma ti ke to pe la su
        1.12. 2.12. 3.12.
4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12.
11.11. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12.
18.12 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.
25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.

 

5.12.

 • Lokakuun rakentamisilmoitusten määräpäivä

12.12.

 • Oma-aloitteisten verojen ilmoituksen eräpäivä
  • Lokakuun 2017 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Marraskuun 2017 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.12.

 • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen viimeinen palautuspäivä (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

 


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y