a a a

Aikataulut

Verohallinto julkaisee vuosittain uudet versiot tietuekuvauksista. Alla olevasta vuosikellosta näkyvät päivämäärät, jolloin tietuekuvaukset julkaistaan ja suositukset, jolloin kyseisten ilmoituslajien tulisi olla Tyvi-palveluntarjoajien ja ohjelmistojen tarjonnassa. Osa tietuekuvauksista on vuosiriippumattomia ja niistä julkaistaan uudet versiot tarvittaessa. Verohallinnon tarkistusmoduulin päivitysaikataulu löytyy osoitteesta https://www.ilmoitin.fi/kehittajat/Aikataulut

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta.

Huom! Jos ilmoituksen antamisen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä.

2014 

Tammikuu 2014 

ma ti ke to pe la su
    1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
6.1. 7.1. 8.1. 9.1 10.1. 11.1. 12.1.
13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1.
20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1.
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1    

 

2.1.

 • Verohallinto suosittelee, että maatalouden ja metsätalouden veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä

13.1.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Marraskuun 2013 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Joulukuun 2013 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

20.1.

 • Viimeinen palautuspäivä, joulukuun 2013 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

31.1. 

 • Vuosi-ilmoitusten 2013 viimeinen palautuspäivä:
  • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
  • Vuosi-ilmoitus, takautuvien eläkkeiden erittely
  • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä, sijoitusrahaston rahasto- ja yhteissijoitusyrityksen osuuksista 
  • Vuosi-ilmoitus pääomanpalautukset
  • Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja PS-sopimuksen maksut
  • Arvopaperin välittäjän ja sijoitusrahaston osto- ja myyntierittelyjen ilmoittaminen
  • Pitkäaikaissäästämisvarallisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt
  • Omaisuudenhoitomaksujen ilmoittaminen
  • Ilmoitus lainoista ja koroista
  • Puun ostajan vuosi-ilmoitus
  • Ilmoitus maksetusta apurahasta
  • Vuosi-ilmoitus luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksestä
  • Elinkeinon- ja maataloudenharjoittajille maksetut vakuutussuoritukset
  • Julkiset tuet
 • Palkansaajien vuoden 2014 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon tammikuun loppuun saakka

Helmikuu 2014 

ma ti ke to pe la su
          1.2. 2.2.
3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2.
10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2.
17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2.
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.    

 

1.2.

 • Verohallinto suosittelee, että liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä.

3.2.

 • Viimeinen palautuspäivä,sähköisesti annettu vuoden 2013 työnantajan vuosi-ilmoitus, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus

12.2.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä 
  • Joulukuun 2013 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero 
  • Tammikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2013 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

15.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista 2013

20.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 2013
 • Viimeinen palautuspäivä, tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus osakaslainoista 2013

28.2.

 • Viimeinen palautuspäivä, vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen vuodelta 2013
 • Viimeinen palautuspäivä, maataloudenveroilmoitus
 • Viimeinen palautuspäivä, metsätaloudenveroilmoitus, jos asiakas on arvonlisäverovelvollinen
 • Viimeinen palautuspäivä, kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoitukset (lomake 36, 2, 2C, 7) 
 • Viimeinen palautuspäivä, energiatuotteiden valmisteveron palautushakemus muiden kuin yhteisöjen osalta
 • Viimeinen palautuspäivä, vuosi-ilmoitus työtulotiedon ilmoittaminen 2013

Maaliskuu 2014 

ma ti ke to pe la su
          1.3. 2.3.
3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3.
10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3.
17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.
24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3.
31.3.            

 

12.3.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Tammikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Helmikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

14.3.

 • Vuoden 2013 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 14.3.2014, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Kun korjaukset tehdään viimeistään 8.8.2014, saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös. Korjaukset tulee tehdä viimeistään 15.10.2014, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.3.

 • Viimeinen palautuspäivä, helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

21.3.

 • Vuoden 2014 vuosi-ilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan
 • Vuoden 2014 yhteisöjen tuloveroilmoitusten tietuekuvaukset julkaistaan
 • Vuoden 2014 vuosi-ilmoituksia ja yhteisöjen tuloveroilmoituksia voi lähettää Verohallintoon 3.4.

Huhtikuu 2014 

ma ti ke to pe la su
  1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4.
7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4.
14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4.
21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4.
28.4. 29.4. 30.4.        

 

2.4. 

 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 7.5. tai 15.5.).
 • Viimeinen palautuspäivä, Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoitus

14.4.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Helmikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Maaliskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

22.4. 

 • Viimeinen palautuspäivä, maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

30.4. 

 • Viimeinen palautuspäivä, yhteisön veroilmoitus, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2013
 • Viimeinen palautuspäivä, yhteisöjen energiaveron palautushakemus

Toukokuu 2014 

ma ti ke to pe la su
      1.5. 2.5. 3.5. 4.5.
5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5.
12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 18.5.
19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5.
26.5. 27.5. 28.5. 39.5. 30.5. 31.5.  

 

1.5.  

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2014 vuosi-ilmoitukset ja yhteisöjen tuloveroilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä


7.5.

 • Viimeinen palautuspäivä, metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5.
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.).
 • Viimeinen palautuspäivä, kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.).

12.5.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Maaliskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Huhtikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

15.5.

 • Viimeinen palautuspäivä, metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 15.5.
 • Viimeinen palautuspäivä, liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 15.5.).
 • Viimeinen palautuspäivä, kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 15.5.)

20.5. 

 • Viimeinen palautuspäivä, huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Kesäkuu 2014 

ma ti ke to pe la su
            1.6.
2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6.
9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.
16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6.
23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6.
30.6.            

 

12.6.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Huhtikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Toukokuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

23.6.

 • Viimeinen palautuspäivä, toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Heinäkuu 2014 

ma ti ke to pe la su
  1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7.
7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7.
14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7.
21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 27.7. 27.7.
28.7. 29.7. 30.7. 31.7.      


14.7.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Toukokuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Kesäkuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

21.7.

 • Viimeinen palautuspäivä, kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Elokuu 2014 

ma ti ke to pe la su
        1.8. 2.8. 3.8.
4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 10.8.
11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 17.8.
18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8.
25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8.

 

8.8.

 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 8.8.2014, jotta saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

12.8.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Kesäkuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Heinäkuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

20.8.

 • Viimeinen palautuspäivä, heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Syyskuu 2014 

ma ti ke to pe la su
             
1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9.
8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9.
15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9.
22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9.
29.9. 30.9.          

 

1.9.

 • Maatalouden harjoittajien veroilmoituksen, metsätalouden veroilmoituksen, liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoituksen sekä elinkeinoyhtymien veroilmoituksen tietuekuvaukset julkaistaan.

2.9.

 • Vuoden 2015 verokorttien suorasiirtotietojen tietuekuvaukset julkaistaan

5.9.

 • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.9.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Heinäkuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Elokuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

22.9.

 • Viimeinen palautuspäivä, elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Lokakuu 2014 

ma ti ke to pe la su
    1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10.
6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10.
13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10.
20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10.
27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10.    


1.10.

 • Verohallinto suosittelee, että vuoden 2015 kausiveroilmoitukset (työnantajasuoritusten kausiveroilmoitus, arvonlisäveron kausiveroilmoitus) ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset ovat operaattoreiden ja ohjelmistotalojen järjestelmissä asiakkaiden käytettävissä viimeistään 1.10. Kausiveroilmoitusten ja yhteenvetoilmoitusten tietuekuvausta päivitetään ainoastaan tarvittaessa (ei välttämättä vuosittain).

6.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

13.10.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Elokuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Syyskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

15.10. 

 • Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen

20.10.

 • Viimeinen palautuspäivä, syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Marraskuu 2014 

ma ti ke to pe la su
          1.11. 2.11.
3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11.
10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11.
17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11.
24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11.

 

1.11.

 • Palkansaajien vuoden 2015 verokorttitietojen suorasiirtopyyntöjä voi lähettää Verohallintoon marraskuun alusta tammikuun loppuun.

5.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.11.

 • Yleisesti verovelvollisten eläkkeensaajien, rajoitetusti verovelvollisten eläkkeensaajien suorasiirtopyynnöt sekä YEL ja MYEL työtulotietojen ilmoittaminen ennakkoperintää varten tulee tehdä 7.11.2014 mennessä. Pyyntöjä voi lähettää 18.10. alkaen.

12.11.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä:
  • Syyskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Lokakuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero
  • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot

20.11.

 • Viimeinen palautuspäivä, lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Joulukuu 2014 

ma ti ke to pe la su
1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12.
8.12. 9.12. 10.12. 11.11. 12.12. 13.12. 14.12.
15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12.
22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12.
29.12. 30.12. 31.12.        

 

5.12.

 • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

12.12.

 • Sähköisen kausiveroilmoituksen eräpäivä: 
  • Lokakuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero
  • Marraskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero

22.12.

 • Viimeinen palautuspäivä, marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y