a a a
Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Ennakkoperintä > Palkansaajan verokortti vuonna 2014

Palkansaajan verokortti vuonna 2014

Voimassaolo: Toistaiseksi

Palkansaajan verokortissa vuodelle 2014 on edelleen kaksi erilaista ennakonpidätyksen toimittamistapaa. Ennakonpidätysprosentit kummassakin vaihtoehdossa ovat samat.

Verokortit tulevat voimaan 1.2.2014. Tammikuussa 2014 toimitaan vielä vuoden 2013 verokortilla. Jos tulot tai vähennykset ovat muuttuneet merkittävästi, verokortin muuttaminen on paikallaan. Tilaa uusi verokortti verkossa (vero.fi/verokortti). Verohallinnon puhelinpalvelu jatkaa ennallaan, 020 697 000 (pvm/mpm).

A-vaihtoehto (palkkakauden tulorajaan perustuva ennakonpidätys)

Palkkakausikohtainen tuloraja sopii sinulle, jos tulosi kertyvät tasaisesti (esim. kiinteä kuukausipalkka) tai työskentelet saman työnantajan palveluksessa koko vuoden, vaikka tulosi vaihtelisivatkin palkkakausittain. Työnantajasi seuraa verokorttiisi merkittyä tulorajaa (esim. kuukauden tai kahden viikon tuloraja) ja käyttää lisäprosenttia, jos tulosi ylittää palkkakauden tulorajan. Tällöin verosi kertyvät tasaisesti koko vuoden ajan. Tämä vaihtoehto on ollut käytössä verokortissa aiempinakin vuosina. Jos olet ollut tyytyväinen verokortin toimintaan, sinun ei tarvitse tehdä mitään, koska työnantajasi käyttää tätä vaihtoehtoa automaattisesti

Esimerkki: Maija Meikäläinen, joka valitsee vaihtoehdon A

Maijan kuukausipalkka on 2 000 euroa.
Verokortin perusprosentti on 30 ja lisäprosentti 50.
Tuloraja kuukaudessa on 2 000 euroa ja vuodessa 24 000 euroa.
Maija saa palkkaa syyskuussa 2 000 euroa ja lokakuussa 2 000 euroa.
Marraskuussa Maija tekee ylitöitä ja ansaitsee 3 000 euroa.
Joulukuussa hänen palkkansa on 2 500 euroa.

Syys- ja lokakuussa Maijan ennakonpidätys on 600 euroa kuukaudessa (2 000 x 30%).
Marraskuussa ennakonpidätys on 1 100 euroa (2 000 x 30 % + 1 000 x 50 %) ja joulukuussa 850 euroa (2 000 x 30 % + 500 x 50 %).

B-vaihtoehto (yhden tulorajan ennakonpidätys)

Yhden tulorajan ennakonpidätys soveltuu sinulle, jos olet töissä vain osan vuotta tai tulosi vaihtelevat kuukausittain huomattavasti ja sinulla on vuoden aikana useita työnantajia. Työnantajasi käyttää perusprosenttia tulorajan täyttymiseen asti, mutta sen jälkeen työnantajasi pidättää kaikista tuloistasi veroa lisäprosentin mukaan. Jos valitset B- vaihtoehdon, tarkista, riittääkö tuloraja palkkatuloillesi. Muussa tapauksessa palkastasi käteen jäävä määrä on loppuvuonna pieni.

Jos vaihdat työnantajaa kesken vuoden, työnantajasi merkitsee maksamansa suoritukset verokorttiisi, jotta uusi työnantaja kykenee seuraamaan verokorttiin merkittyä tulorajaa.

Esimerkki: Matti Meikäläinen, joka valitsee vaihtoehdon B

Matin kuukausipalkka on 2 000 euroa.
Verokortin perusprosentti on 30 ja lisäprosentti 50.
Matin tuloraja on 24 000 euroa vuodessa.
Matti saa heinäkuussa 2 000 euron kuukausipalkan lisäksi lomarahaa 1 000 euroa.
Matti saa palkkaa syyskuussa 2 000 euroa ja lokakuussa 2 000 euroa.
Marraskuussa Matti ansaitsee 3 000 euroa ja joulukuussa 2 500 euroa.
Matin ennakonpidätys on syys- ja lokakuussa 600 euroa (2 000 x 30 %) kuukaudessa.
Marraskuussa Matin ennakonpidätys on 900 euroa (3 000 x 30 %).
Matin koko vuoden ansiot ovat olleet marraskuun loppuun asti 24 000 euroa, joten joulukuun 2 500 euron suuruisesta palkasta ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentilla ja
Matin ennakonpidätys on 1 250 euroa (2 500 x 50 %).

Jollet merkitse rastia verokortin kumpaankaan vaihtoehtoon, työnantajasi käyttää palkkakauden tulorajan (vaihtoehto A) ennakonpidätystä.

Et voi itse vaihtaa valintaa kesken vuoden

Et voi itse vaihtaa verokortille tekemääsi valintaa (A tai B) verokortin voimassaoloaikana. Vaikka työnantajasi vaihtuisikin, uusi työnantaja noudattaa tekemääsi valintaa. Tekemäsi valinnan voit muuttaa vain hakemalla muutosverokortin verkosta (vero.fi/verokortti), puhelimitse tai verotoimistosta.

Kuinka tulorajasi on muodostunut

Vuoden 2014 verokorttisi tulorajaa laskettaessa pohjana on käytetty vuoden 2012 tulo- ja vähennystietojasi tai vuonna 2013 hakemasi muutosverokortin tietoja. Jos olet ilmoittanut vuoden 2014 verokorttia varten erikseen tietoja, tuloraja perustuu antamiisi tietoihin. Myös puolen kuukausipalkan suuruiseksi arvioitu lomaraha on laskettu vuositulon määrään. Verokorttiisi merkittyä tulorajaa nostaa lisäksi vuosittain arvioitava tulotason keskimääräinen nousu.

Jos arvioit tulojesi olevan suuremmat kuin vuositulorajaksesi (vaihtoehto B) on merkitty, sinun kannattaa valita palkkakausikohtaiseen tulorajaan perustuva vaihtoehto A ennakonpidätyksen toimittamistavaksi. Tämä on erityisesti huomioitava aloilla, joilla on odotettavissa suurempia palkankorotuksia kuin yleisestä tulotason noususta johtuva korotus.

Verokortit, joissa ei ole valinnan mahdollisuutta

Valintaverokortti lähetetään vain päätoimen palkkatuloa saaville. Muissa verokorttityypeissa ei ole valinnan mahdollisuutta. Tällaisia verokortteja ovat:

  • opiskelijan portaikkoverokortti
  • freelance –verokortti
  • eläkkeensaajan palkkaverokortti
  • sivutuloverokortti

Esimerkki: E nnakonpidätyksen toimittamisesta helmi-joulukuun tuloista

Perusprosentti 30, lisäprosentti 50. Maijan tulot on yhteensä 25 000 €.
Vaihtoehdossa A kuukausituloraja on 2 100 euroa. Kumulatiivinen laskenta.
Vaihtoehdossa B vuosituloraja on 23 000 euroa.

  Suoritus  Ennakonpidätys 
vaihtoehto A
Ennakonpidätys
vaihtoehto B

Helmikuu

2 000 €

600

600
Maaliskuu 2 000 € 600 600
Huhtikuu 2 000 € 600 600
Toukokuu 2 000 € 600 600
Kesäkuu 2 000 € 600 600
Heinäkuu 2 000 € +
1000 € lomaraha
980 900 
Elokuu 2 000 € 580 600
Syyskuu 2 000 € 580 600
Lokakuu 2 000 € 580 600
Marraskuu 3 000 € palkankorotus 1 080 900
Joulukuu  3 000 € 1 080  1 300

Ennakonpidätys yhteensä   
7 880 € 7 900 €

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2013