Veroton myynti Suomessa vieraileville matkailijoille

Antopäivä: 1.5.2007
Voimassaolo: 1.5.2007−10.10.2013

Tiedote EU:n ulkopuolella asuville suomalaisille ja ulkomaisille matkailijoille

Arvonlisäverotus kohdistuu yleensä kyseisessä valtiossa kulutettaviin tavaroihin ja palveluihin. Kun tavaroita ostetaan Suomessa, niiden ostohinnoissa on normaalisti Suomen arvonlisävero. Myös myynti matkailijalle on pääsäännön mukaan verollista.

Jos matkailija ostaa tavaran Suomesta, mutta käyttää sitä EU:n ulkopuolella, hänen ei tietyissä tilanteissa tarvitse maksaa tavarasta arvonlisäveroa Suomeen. Matkailijalle voidaan myydä tavaraa verottomana eri tavoin: normaalia vientimenettelyä käyttäen, matkailijamyyntinä ja lentokenttämyyntinä. Norjassa asuvia matkailijoita koskevat erityiset säännökset, joita on selostettu kohdassa Myynti Norjassa vakituisesti asuville.

Vientimenettely

Vientimenettelyn perustilanteessa tavaran myyjä tekee tavarasta vientiselvityksen omissa nimissään ja kuljettaa tai kuljetuttaa tavaran ostajan vastaanotettavaksi EU:n tullirajan ulkopuolella. Tällöin myynti on aina verotonta. Ostaja ei siis saa tavaraa haltuunsa Suomessa eikä ostajan kansalaisuus vaikuta myynnin verottomuuteen. Kun myynti on veroton, ostaja maksaa tuotteesta ostohetkellä arvonlisäverottoman hinnan. Vientimenettelyn eri tilanteista on arvonlisäverolaissa omat säännöksensä.

Veroton matkailijamyynti eli tax-free-myynti

Kansainvälisen käytännön mukaisesti matkailijoille voidaan myydä tavaroita verotta myös matkailijamyyntinä. Taxfree-kaupassa ostaja saa tavarat heti mukaansa ja vie ne itse maasta matkatavaroissa. Ostaja maksaa ostohetkellä arvonlisäveron, mutta saa sen myöhemmin takaisin.

Mitä veroton matkailijamyynti edellyttää?

Veroton matkailijamyynti edellyttää, että tavara myydään matkailijalle, jonka kotipaikka on EU:n tai Norjan ulkopuolella. Henkilön kotipaikan katsotaan olevan EU:n tai Norjan ulkopuolella, jos hän ei asu EU-maassa tai Norjassa eikä oleskele EU:n alueella tai Norjassa jatkuvasti. Oleskelu katsotaan yleensä jatkuvaksi, jos se kestää vähintään kuusi kuukautta.

Jos suomalainen asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella, myös hän voi tehdä tällä perusteella verottomia ostoja. Myös silloin kun suomalainen muuttaa vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan, hän voi ostaa tavaroita verotta kahden viimeisen viikon ajan ennen Suomesta lähtöään esittämällä työ- tai oleskeluluvan myyjälle. Ulkomailla asuva suomalainen voi tehdä tax-free-ostoksia myös Suomessa lomaillessaan.

Veroton matkailijamyynti edellyttää lisäksi, että ostoksen on oltava vähintään 40 euron arvoinen ja että tavarat viedään käyttämättöminä EU:n alueelta myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Tavaroiden myynti suomalaisissa kaupoissa

Tax-free-kaupassa myyjän on varmistettava ostajan kotipaikka passista tai siihen merkitystä oleskelu- tai työluvasta. Yli kuusi kuukautta ulkomailla asuvan suomalaisen on esitettävä myyjälle uudessa asuinmaassa myönnetty työ- tai oleskelulupa. Usein lupa on leimattu passiin.

Myyjä myy tavarat ostajalle arvonlisäverollisina ja sinetöi tavarat ennen kuin hän luovuttaa ne ostajalle. Sinetöidyistä tavaroista tulliviranomainen tai arvonlisäveron palautusliikkeen toimipiste pystyy toteamaan tavaroiden käyttämättömyyden, kun ne viedään EU:n ulkopuolelle.

Veron palauttaminen ostajalle

Matkailijoille tavaroita myyvät liikkeet voivat palauttaa arvonlisäveron ostajalle eri tavoilla. Ne voivat hoitaa palautuksen itse tai käyttää toimiluvan saaneita palautusliikkeen toimipisteitä. Myynnin verottomuuden edellytykset ovat molemmissa tapauksissa samat, mutta menettelyssä on joitakin eroja.

Jos myyjä hoitaa arvonlisäveron palautuksen itse, hän antaa ostajalle laskun, jossa on tax-free-myyntiä koskevia erityistietoja. Kun ostaja poistuu EU:n alueelta, hän leimauttaa laskun tullissa ja lähettää leimalla varustetun laskun myyjälle. Jos matkailija ei poistu EU:sta heti Suomesta lähdettyään vaan matkustaa toisen jäsenvaltion kautta, matkailijan on pyydettävä leima sen maan tullista, jonka kautta hän poistuu EU:n alueelta. Kun myyjä saa laskun ja samalla selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle, hän palauttaa veron ostajan ilmoittamalle pankkitilille.

Jos myyjä käyttää palautusliikkeen palveluja, hän täyttää tavaran myydessään tax-free-sekin. Ostaja maksaa myyjälle tavaran verollisen hinnan. Hän saa myyjältä sinetöidyn tavaran sekä yhden kappaleen sekistä mukaansa. Kun ostaja poistuu maasta, hän esittää esimerkiksi satamassa tai lentoaseman lähtöhallissa sijaitsevassa palautusliikkeen toimipisteessä passinsa, tavaran ja sekin. Palautusliike merkitsee sekkiin vakuutuksen siitä, että tavara on viety käyttämättömänä maasta. Palautusliike maksaa matkailijalle takaisin tavaran ostohintaan sisältyneen veron osuuden, josta se on vähentänyt perimänsä palkkion.

Jos matkailija ei poistu EU:sta heti Suomesta lähdettyään vaan matkustaa toisen jäsenvaltion kautta, EU:sta poistuminen todennetaan ja vero palautetaan tämän jäsenmaan palautusliikkeen toimipisteessä. Matkailijan on siis haettava arvonlisäveron palautusta sen maan palautusliikkeen toimipisteeltä, jonka kautta hän poistuu EU:n alueelta. Menettely on samanlainen kuin haettaessa palautusta palautusliikkeen toimipisteessä Suomessa.

Ellei poistumispaikassa ole palautusliikkeen toimipistettä, ostaja voi hakea arvonlisäveron palautusta eri tavoilla. Ostajan on aina leimautettava tax-free-sekki tullissa, kun hän poistuu EU:n alueelta. Tämän jälkeen hän voi lähettää palautusliikkeelle leimatun sekin, kopion passistaan ja viisumistaan sekä yhteystietonsa. Ne saatuaan palautusliike palauttaa arvonlisäveron ostajan ilmoittamalle tilille. Ostaja voi lunastaa palautuksen Suomessa hankitusta tavarasta myös toisella tavalla. Palautusliike palauttaa hänelle veron, kun hän esittää leimatun sekin viiden kuukauden kuluessa ostopäivästä lukien valitsemansa maan palautusliikkeen konttorissa. Veron palauttaminen edellyttää, että tavarat on viety Suomesta sekin kirjoittamiskuukautta seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Myynti lentoasemalla

EU:n ulkopuolelle matkustavat voivat ostaa tavaroita verottomina lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa. Matkustajan on selvitettävä matkustaminen EU:n ulkopuolelle esittämällä myyjälle ulkomaanlennon tarkastuskortti.

Myynti Norjassa vakituisesti asuville

Tax-free-myynnin verottomuus ei koske myyntejä matkustajille, joiden kotipaikka on Norjassa. Myynti tällaiselle matkailijalle on normaalisti verollista.

Kun henkilön kotipaikka on Norjassa, hänelle voidaan myydä verottomana tavaraa silloin, kun hän vie tavarat välittömästi myynnin jälkeen matkatavaroissa Norjaan ja maksaa siellä arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä. Lisäksi edellytetään, että tavaran myyntihinta ilman arvonlisäveroa on vähintään 170 euroa.

Lisäksi hänelle saadaan myydä lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa verotta alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toalettivalmisteita.

Lisätietoja on ohjeessa Veroton matkailijamyynti – ohje myyjälle.

Sama ohje venäjäksi:

(Aiemmin Verohallinnon julkaisu 195)Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2011