Etusivu > Konserniverokeskuksen asiakkuus > Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2015

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2015

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä ja ennakonpalautus päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä.

Yhteisö voi välttyä yhteisökorolta maksamalla ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään mennessä. Maksettavan yhteisökoron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Yhteisöjen veroilmoitusten postitusajankohtaan vaikuttaa yhteisön tilikauden päättymisajankohta. Keväällä 2015 paperisia veroilmoituslomakkeita ei postiteta valtaosalle osakeyhtiöistä, joiden tilikausi päättyy 1.1.–31.7.2015 ja jotka antavat veroilmoituksen 6B. Lomakkeiden sijasta asiakkaat saavat tiedotteen ja täyttöohjeen. Poikkeuksena ovat ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt, eläkesäätiöt, ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet, joille esitäytetyt lomakkeet edelleen lähetetään maaliskuussa.

Verotiliverojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta kalenteriin on merkitty päivät, jolloin

 • kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa
 • maksu on maksettava
 • tiliote tulee Verotili-palveluun.

2015

Tammikuu 2015

ma ti ke to pe la su
      1.1. 2.1. 3.1. 4.1.
5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1 11.1.
12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1.
19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1.
26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.  


Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2014 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.
 

2.1.

 • Vuoden 2015 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on 12 maksuerää

5.1.

 • Marraskuun 2014 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.1. 

 • Marraskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Joulukuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.1. 

 • Marraskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Joulukuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.1.

 • Joulukuun 2014 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

22.1.

 • Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset (lomakkeet 2 ja 2C) asiakkailla
 • Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitukset (lomakkeet 2, 2C, 36) asiakkailla

23.1. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

Helmikuu 2015

ma ti ke to pe la su
            1.2.
2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2.
9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2.
16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2.
23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.  


1.2.

 • Vuoden 2015 verokortit tulevat voimaan

2.2. 

 • Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
 • Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä
  Huom! Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2015.
  Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 16.2.2015, Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 20.2.2015, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 24.2.2015.

3.2.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 5)
 • Elinkeinoyhtymien lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 6A)
 • Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2015
 • Vuoden 2013 jäännösveron 2. eräpäivä (muut kuin yhteisöt)

4.2. 

 • Vuoden 2015 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on alle 12 maksuerää

5.2.

 • Joulukuun 2014 rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.2.

 • Joulukuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Tammikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.2.

 • Joulukuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Tammikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

16.2. 

 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä

20.2.

 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili
 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista, viimeinen jättöpäivä
 • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.2. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

24.2.

 • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

Maaliskuu 2015

ma ti ke to pe la su
            1.3.
2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3.
9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3.
16.3. 17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3.
23.3. 24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3.
30.3. 31.3.          


Kiinteistöverotuspäätökset postitetaan asiakkaille

2.3.

 • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2014
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla.
 • Kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake 36, 2, 2C, 7) viimeinen palautuspäivä
 • Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 2.3.2015

5.3.

 • Tammikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.
 • Veroilmoitus verkossa –palvelu aukeaa liikkeen- ja ammatinharjoittajille.

9.3.

 • Tammikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Helmikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

11.3.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

12.3.

 • Tammikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Helmikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

13.3. 

 • Vuoden 2014 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 13.3.2015, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 9.10.2015, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.3.

 • Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.3.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Huhtikuu 2015

ma ti ke to pe la su
    1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4.
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
13.4. 14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4.
20.4. 21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4.
27.4. 28.4. 29.4. 30.4.      


Henkilöasiakkaat (myös elinkeinon-, maa- ja metsätaloudenharjoittajana toimivat) saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

2.4. 

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 7.5. tai 13.5., tarkista päivämäärä lomakkeelta). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä

7.4. 

 • Helmikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.4.

 • Helmikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Maaliskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

13.4.

 • Helmikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Maaliskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.4. 

 • Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

21.4.

23.4.

 • Ennakkoveron eräpäivä

30.4. 

 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2014
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä
 • Kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä, yhteisöasiakkaat
  Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa palautetaan vain, jos tiedoissa on puutteita tai virheitä

Toukokuu 2015

ma ti ke to pe la su
        1.5. 2.5. 3.5.
4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5.
11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5.
18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5.
25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.


5.5.

 • Maaliskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.5.

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.). Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa palautetaan vain, jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.

8.5.

 • Maaliskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Huhtikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.5.

 • Maaliskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Huhtikuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

13.5. 

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 13.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 13.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 13.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 13.5.) Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa palautetaan vain, jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.

20.5. 

 • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

25.5.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Kesäkuu 2015

ma ti ke to pe la su
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6.
15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6.
22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6.
29.6. 30.6.          


5.6.

 • Huhtikuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

8.6.

 • Huhtikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Toukokuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.6.

 • Huhtikuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Toukokuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

22.6. 

 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili
 • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.6.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Heinäkuu 2015

ma ti ke to pe la su
    1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7.
6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7.
13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7.    

4.–8.7.

 • Verohallinnon palvelut ovat kiinni 4.-8.7.
   

6.7.

 • Toukokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.7. 

 • Toukokuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Kesäkuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

13.7.

 • Toukokuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Kesäkuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.7. 

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

21.7.

23.7.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Elokuu 2015

ma ti ke to pe la su
          1.8. 2.8.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
17.8. 18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8.
24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8.
31.8.            


5.8.

 • Kesäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.8.

 • Kesäkuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Heinäkuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 7.8.2015, jotta korjatut tiedot saadaan ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

12.8. 

 • Kesäkuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Heinäkuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

14.8.

 • Verotuspäätösten postitus alkaa elokuun puolivälissä ja niitä postitetaan aina lokakuun lopulle asti (muut kuin yhteisöt).

20.8.

 • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

24.8.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Syyskuu 2015

ma ti ke to pe la su
  1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9.
7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9.
14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9.
21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9.
28.9. 29.9. 30.9.        


Energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset ja Ahvenanmaan metsänhoitomaksupäätökset postitetaan asiakkaille.

7.9.

 • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa
 • Heinäkuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Elokuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä 

14.9.

 • Heinäkuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Elokuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

21.9.

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.9. 

23.9. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

30.9.

 • Vuoden 2014 ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä

Lokakuu 2015

ma ti ke to pe la su
      1.10. 2.10. 3.10. 4.10.
5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10.
12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10.
19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10.
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10.  


5.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.


7.10. 

 • Elokuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Syyskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

9.10.

 • Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

12.10.

 • Elokuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Syyskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.10.

 • Ennakkoveron eräpäivä

31.10.

 • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2014 toimitettu asiakkaille
 • Vuoden 2014 verotus päättyy

Marraskuu 2015

ma ti ke to pe la su
            1.11.
2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11.
9.11. 10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11.
16.11. 17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11.
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
30.11.            


2.11.

 • Vuoden 2014 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa
 • Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä

5.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

9.11.

 • Syyskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Lokakuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.11.

 • Syyskuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Lokakuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2015 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.11.

 • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.11.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Joulukuu 2015

ma ti ke to pe la su
  1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
14.12. 15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
28.12. 29.12. 30.12. 31.12.      


Maksuosoituksena maksettavien vuoden 2014 veronpalautusten maksu alkaa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankkien konttoreista (muut kuin yhteisöt)

1.12. 

 • Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
  (jäännösveron 2. erän eräpäivä on 2.2.2016)

3.12. 

 • Veronpalautukset vuodelta 2014 maksetaan pankkitileille (muut kuin yhteisöt). Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan 9.12.2015 alkaen maksuosoituksena OP-Pohjola Pankin välityksellä.

7.12.

 • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.  
 • Lokakuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Marraskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

9.12.

 • Maksuosoituksena maksettavien vuoden 2014 veronpalautusten maksu alkaa OP-Pohjola Pankin välityksellä (muut kuin yhteisöt)

14.12.

 • Lokakuun 2015 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Marraskuun 2015 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

21.12. 

 • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.12.

23.12. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

Huom! Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksun saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.6.2015