a a a
Etusivu > Konserniverokeskuksen asiakkuus > Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2014

Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät 2014

Yhteisö antaa veroilmoituksensa 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja sen verotus päättyy 10 kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta. Jäännösverot maksetaan viimeistään verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivänä ja ennakonpalautus päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä.

Yhteisö voi välttyä yhteisökorolta maksamalla ennakon täydennysmaksua veroilmoituksen viimeiseen jättöpäivään mennessä. Maksettavan yhteisökoron määrää voi alentaa maksamalla täydennysmaksua viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Yhteisöjen veroilmoitusten postitusajankohtaan vaikuttaa yhteisön tilikauden päättymisajankohta. Keväällä 2014 paperisia veroilmoituslomakkeita ei postiteta valtaosalle osakeyhtiöistä, joiden tilikausi päättyy 1.1.–31.7.2014 ja jotka antavat veroilmoituksen 6B. Lomakkeiden sijasta asiakkaat saavat tiedotteen ja täyttöohjeen. Poikkeuksena ovat ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt, eläkesäätiöt, ulkomaiset yhteisöt ja sivuliikkeet, joille esitäytetyt lomakkeet edelleen lähetetään maaliskuussa.

Verotiliverojen kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten osalta kalenteriin on merkitty päivät, jolloin

 • kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa
 • maksu on maksettava
 • tiliote tulee Verotili-palveluun.

Tammikuu 2014

ma ti ke to pe la su
    1.1. 2.1. 3.1. 4.1. 5.1.
6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1 11.1. 12.1.
13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 18.1. 19.1.
20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 25.1. 26.1.
27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1.    


Tammikuussa käytetään vielä vuoden 2013 verokortteja, mutta palkanlaskennassa tuloseuranta aloitetaan alusta.

9.1. 

 • Marraskuun 2013 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Joulukuun 2013 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

13.1. 

 • Marraskuun 2013 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Joulukuun 2013 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.1.

 • Joulukuun 2013 arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

21.1.

 • Maa- ja metsätalouden veroilmoitukset (lomakkeet 2 ja 2C) asiakkailla
 • Verotusyhtymien (esim. maa-ja metsätalous-/kiinteistöyhtymät) veroilmoitukset (lomakkeet 2, 2C, 7, 36) asiakkailla

23.1. 

31.1. 

 • Ennakon täydennysmaksun viimeinen koroton maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
 • Vuosi-ilmoitusten viimeinen jättöpäivä
  Huom! Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoitus annetaan sähköisesti, viimeinen palautuspäivä on 3.2.2014.
  Huomioi poikkeukset: Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveron alaisista koroista 15.2.2014, Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista 20.2.2014, Vuosi-ilmoitus osakaslainoista 24.2.2014.

Helmikuu 2014

ma ti ke to pe la su
          1.2. 2.2.
3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2. 8.2. 9.2.
10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2. 15.2. 16.2.
17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2.
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.    


1.2.

 • Vuoden 2014 verokortit tulevat voimaan

3.2.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajan lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 5)
 • Elinkeinoyhtymien lomakepaketti viimeistään asiakkailla (lomake 6A)
 • Sähköisenä annetun työnantajan vuosi-ilmoituksen, osinkojen tai ulkomaisten osinkojen vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä on 3.2.2014
 • Vuoden 2011 jäännösveron 2. eräpäivä (muut kuin yhteisöt)

4.2. 

 • Vuoden 2014 ennakkoveron tilisiirtolomakkeet asiakkailla, joilla on alle 12 maksuerää

7.2.

 • Joulukuun 2013 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Tammikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2013 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.2.

 • Joulukuun 2013 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Tammikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien loka-joulukuun 2013 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

15.2. 

 • Vuosi-ilmoitus korkotulon lähdeveronalaisista koroista, viimeinen jättöpäivä

20.2.

 • Vuosi-ilmoitus ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista, viimeinen jättöpäivä
 • Tammikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.2.

24.2.

 • Ennakkoveron eräpäivä 
 • Vuosi-ilmoitus osakaslainoista, viimeinen jättöpäivä

28.2.

 • Vuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset kuten esim. alkutuottajat ja kuvataiteilijat antavat kausiveroilmoituksen ja maksavat arvonlisäveron vuodelta 2013
 • Maatalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä arvonlisäverovelvollisilla asiakkailla.
 • Kiinteistöyhtymien, maa- ja metsätalousyhtymien veroilmoituksen (lomake 36, 2, 2C, 7) viimeinen palautuspäivä
 • Energiatuotteiden valmisteveron palautushakemukset muiden kuin yhteisöjen osalta annettava viimeistään 28.2.2014

Maaliskuu 2014

ma ti ke to pe la su
          1.3. 2.3.
3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3.
10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3.
17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.
24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3.
31.3.            


Kiinteistöverotuspäätökset postitetaan asiakkaille

6.3.

 • Veroilmoitus verkossa -palvelu aukeaa liikkeen- ja ammatinharjoittajille.

7.3.

 • Tammikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Helmikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

11.3.

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajat saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

12.3.

 • Tammikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Helmikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

14.3. 

 • Vuoden 2013 vuosi-ilmoitusten korjaukset tulisi tehdä viimeistään 14.3.2014, jotta tiedot saadaan esitäytetyille veroilmoituksille. Tämän jälkeen virheet on korjattava heti, kun ne on havaittu. Korjaukset on tehtävä viimeistään 15.10.2014, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.3.

 • Helmikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.3.

24.3.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Huhtikuu 2014

ma ti ke to pe la su
  1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4.
7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4. 13.4.
14.4. 15.4. 16.4. 17.4. 18.4. 19.4. 20.4.
21.4. 22.4. 23.4. 24.4. 25.4. 26.4. 27.4.
28.4. 29.4. 30.4.        


Henkilöasiakkaat (myös elinkeinon-, maa- ja metsätaloudenharjoittajana toimivat) saavat esitäytetyn veroilmoituksen.

2.4. 

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (palautuspäivä voi olla myös 7.5. tai 15.5., tarkista päivämäärä lomakkeelta). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Elinkeinoyhtymien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen palautuspäivä

7.4. 

 • Helmikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Maaliskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

14.4.

 • Helmikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Maaliskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

22.4. 

 • Maaliskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.4.

 • Ennakkoveron eräpäivä

24.4.

30.4. 

 • Yhteisön veroilmoituksen viimeinen jättöpäivä, jos tilikausi on päättynyt 31.12.2013
 • Yhteisöjen energiaveron palautushakemusten viimeinen jättöpäivä
 • Kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä, yhteisöasiakkaat
  Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa palautetaan vain, jos tiedoissa on puutteita tai virheitä
 • Suomalaisten talletuspankkien on maksettava verovuoden 2014 pankkivero ja ilmoitettava veron perustetta koskevat tiedot viimeistään 30.4.2014

Toukokuu 2014

ma ti ke to pe la su
      1.5. 2.5. 3.5. 4.5.
5.5. 6.5. 7.5. 8.5. 9.5. 10.5. 11.5.
12.5. 13.5. 14.5. 15.5. 16.5. 17.5. 18.5.
19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5. 24.5. 25.5.
26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5.  


7.5.

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 7.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 7.5.). Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa palautetaan vain, jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.

8.5.

 • Maaliskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Huhtikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.5.

 • Maaliskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Huhtikuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien tammi-maaliskuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

15.5. 

 • Henkilöasiakkaiden esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä niillä, joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 15.5. Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain, jos tietoihin on lisättävää tai korjattavaa. Jos tiedot ovat oikein veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa.
 • Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä asiakkailla, jotka eivät ole arvonlisäverovelvollisia  ja joiden lomakkeella on merkitty palautuspäiväksi 15.5.
 • Liikkeen- ja ammatinharjoittajien elinkeinotoiminnan veroilmoituksen, esitäytetyn veroilmoituksen ja mahdollisten liitelomakkeiden palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 15.5.). Esitäytetty veroilmoitus palautetaan vain jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.
 • Kiinteistöverotuspäätöksen palautuspäivä (jos palautuspäivä lomakkeella on 15.5.) Kiinteistöverotuspäätöksen ilmoitusosa palautetaan vain, jos tiedoissa on puutteita tai virheitä.

20.5. 

 • Huhtikuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.5.

Kesäkuu 2014

ma ti ke to pe la su
            1.6.
2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6.
9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.
16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6.
23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6.
30.6.            


9.6.

 • Huhtikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Toukokuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.6.

 • Huhtikuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Toukokuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

22.6. 

23.6.

 • Toukokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

24.6. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

Heinäkuu 2014

ma ti ke to pe la su
  1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7.
7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7.
14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7.
21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7.
28.7. 29.7. 30.7. 31.7.      


Rakentamiseen liittyvä ilmoitusvelvollisuus astuu voimaan. Työmaakohtaisten tietojen kerääminen on aloitettava.

7.7. 

 • Toukokuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Kesäkuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

14.7.

 • Toukokuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Kesäkuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

21.7. 

 • Kesäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.7.

 • Ennakkoveron eräpäivä

24.7.

Elokuu 2014

ma ti ke to pe la su
        1.8. 2.8. 3.8.
4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 10.8.
11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8. 17.8.
18.8. 19.8. 20.8. 21.8. 22.8. 23.8. 24.8.
25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8.


7.8.

 • Kesäkuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Heinäkuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

8.8. 

 • Vuosi-ilmoitusten korjaukset viimeistään 8.8.2014, jotta saadaan korjatut tiedot ajoissa korjausverotuspäätöksille. Tämän jälkeen jokaisesta korjauksesta on seurauksena uusi korjattu verotuspäätös.

12.8. 

 • Kesäkuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Heinäkuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien huhti-kesäkuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

15.8.

 • Verotuspäätösten postitus alkaa elokuun puolivälissä ja niitä postitetaan aina lokakuun lopulle asti (muut kuin yhteisöt).

20.8.

 • Heinäkuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.8.

23.8.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Syyskuu 2014

ma ti ke to pe la su
1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9.
8.9. 9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9.
15.9. 16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9.
22.9. 23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9.
29.9. 30.9.          


Metsänhoitomaksupäätökset ja energiatuotteiden valmisteverojen palautuspäätökset postitetaan asiakkaille.

5.9.

 • Heinäkuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa

8.9.

 • Heinäkuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Elokuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Kiinteistöveron 1. erän eräpäivä 

12.9.

 • Heinäkuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Elokuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

22.9. 

 • Elokuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.9. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

30.9.

 • Vuoden 2013 ennakon täydennysmaksun viimeinen maksupäivä

Lokakuu 2014

ma ti ke to pe la su
    1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10.
6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10.
13.10. 14.10. 15.10. 16.10. 17.10. 18.10. 19.10.
20.10. 21.10. 22.10. 23.10. 24.10. 25.10. 26.10.
27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10.    


6.10.

 • Elokuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.


7.10. 

 • Elokuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Syyskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

13.10.

 • Elokuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Syyskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

15.10. 

 • Vuosi-ilmoitusten korjausten tulee olla perillä Verohallinnossa, jotta tiedot ehtivät säännönmukaiseen verotukseen.

20.10.

 • Syyskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

23.10.

31.10.

 • Viimeiset verotuspäätökset vuodelta 2013 toimitettu asiakkaille
 • Vuoden 2013 verotus päättyy

Marraskuu 2014

ma ti ke to pe la su
          1.11. 2.11.
3.11. 4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11.
10.11. 11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11.
17.11. 18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11.
24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11.


1.11.

 • Vuoden 2013 verotustiedot tulevat julkisiksi ja ovat nähtävillä verotoimistoissa

3.11. 

 • Kiinteistöveron 2. erän eräpäivä

5.11.

 • Syyskuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

7.11.

 • Syyskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Lokakuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

12.11.

 • Syyskuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Lokakuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Neljännesvuosittain ilmoittavien heinä-syyskuun 2014 arvonlisävero, työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

20.11.

 • Lokakuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)

22.11. 

24.11.

 • Ennakkoveron eräpäivä

Joulukuu 2014

ma ti ke to pe la su
1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12.
8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12.
15.12. 16.12. 17.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12.
22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12.
29.12. 30.12. 31.12.        


Maksuosoituksena maksettavien vuoden 2013 veronpalautusten maksu alkaa OP-Pohjola-ryhmän osuuspankkien konttoreista (muut kuin yhteisöt)

1.12. 

 • Jäännösveron ensimmäisen erän maksupäivä (muut kuin yhteisöt)
  (jäännösveron 2. erän eräpäivä on 3.2.2014)
 • Vuoden 2013 metsänhoitomaksun eräpäivä

3.12. 

 • Veronpalautukset vuodelta 2013 maksetaan pankkitileille (muut kuin yhteisöt). Jos tilinumeroa ei ole ilmoitettu Verohallintoon, palautus maksetaan 11.12.2014 alkaen maksuosoituksena Pohjola Pankin välityksellä.

5.12.

 • Lokakuun rakentamisilmoitukset oltava perillä Verohallinnossa.

8.12. 

 • Lokakuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa
 • Marraskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: paperisen kausiveroilmoituksen oltava perillä Verohallinnossa

10.12.

 • Maksuosoituksena maksettavien vuoden 2013 veronpalautusten maksu alkaa Pohjola Pankin välityksellä (muut kuin yhteisöt)

12.12.

 • Lokakuun 2014 arvonlisävero, merityönantajasuoritukset ja arpajaisvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä
 • Marraskuun 2014 työnantajasuoritukset, muut ennakonpidätykset ja lähdeverot sekä vakuutusmaksuvero: sähköisen kausiveroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä

22.12. 

 • Marraskuun arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus (tavaroiden ja palvelujen EU-myynti)
 • Verotilin tiliote Verotili-palvelussa, www.vero.fi/verotili

23.12. 

 • Ennakkoveron eräpäivä

Huom! Jos eräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, maksun saa maksaa ensimmäisenä arkipäivänä.

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2014