Verojen palauttaminen - henkilöasiakkaat

Milloin veronpalautukset maksetaan?

Verovuoden 2016 ennakonpalautukset eli veronpalautukset maksetaan ilmoittamallesi pankkitilille 5.12.2017. Veronpalautukset ovat pankkitileillä 5.12. päivän aikana.

Tarkista, että tilinumerosi on oikein

Tarkista aina esitäytetystä veroilmoituksesta tai verotuspäätöksestä, että tilinumerosi on merkitty siihen oikein. Jos tilinumerossa on virhe tai se on muuttunut tai haluat antaa tilinumeron uutena tietona, ilmoita uusi tilinumero. Tilinumeroa ei voi ilmoittaa puhelimitse.

Tarkista veronpalautuksen määrä verotuspäätöksestä

Vuoden 2016 verotus valmistuu 31.10.2017. Silloin selviää mahdollisen veronpalautuksen määrä. Sen voi tarkistaa esitäytetystä veroilmoituksesta tai myöhemmin lähetetystä korjatusta verotuspäätöksestä. Tietoa ei näe vero.fi:stä.

En saanut veronpalautusta tililleni, mistä se voi johtua?

Tilinumero ei ole Verohallinnon tiedossa

Jos et ole ilmoittanut uutta tai muuttunutta tilinumeroasi tai et ole ilmoittanut muuttunutta tilinumeroasi ja veronpalautus on maksettu lopetetulle tilillesi, veronpalautus palautuu Verohallintoon. Saat tilinumerotiedustelun palautuneesta palautuksesta. Kun ilmoitat uuden tilinumerosi verkossa, palautus maksetaan tilillesi noin viikon kuluessa. 

Jos et ole ilmoittanut tilinumeroasi Verohallinnolle, Verohallinto maksaa veronpalautuksen maksuosoituksena eli rahalähetyksenä OP:n välityksellä. Maksuosoituksina suoritettavat veronpalautukset maksetaan 13.12.2017 alkaen.

Saat maksuosoituksesta ilmoituksen siihen osoitteeseen, joka on Verohallinnon tiedossa. Jotta maksuosoituksen voi saada, osoitteen on oltava Suomessa. Kun olet saanut ilmoituksen maksuosoituksesta, voit lunastaa veronpalautuksen OP Ryhmän osuuspankin kassapalveluita tarjoavasta konttorista Suomessa 28 päivän kuluessa maksuilmoituksen päiväyksestä. Tarkemmat ohjeet ovat pankin lähettämässä maksuosoituksessa. Maksuosoitus on hyvä olla mukana, kun lunastat veronpalautuksesi.

Jos et lunasta veronpalautusta 28 päivän kuluessa, raha palautuu Verohallintoon. Saat tilinumerotiedustelun ja ilmoitettuasi uuden tilinumerosi verkossa, saat palautuksen tilillesi noin viikon kuluessa.

Pankkitilille maksettu veronpalautus on asiakkaan käytössä huomattavasti aikaisemmin kuin maksuosoituksena maksettu palautus.

Palautuksen käyttäminen maksamattomiin veroihin tai ulosmittaus vähentävät veropalautuksen määrää

Jos sinulla on maksamatta jääneitä veroja, Verohallinto käyttää veronpalautuksen maksamattomiin veroihin. Verohallinto voi käyttää veronpalautuksen myös niihin verovelkoihin, joista olet vastuussa. Esimerkiksi avoimen yhtiön yhtiömiehen saama veronpalautus voidaan käyttää yhtiön verovelkojen suoritukseksi. Palautuksen käyttämisestä ilmoitetaan aina palautuksen saajalle ja sille, jonka verovelkaan palautus käytetään.

Veronpalautus voidaan myös ulosmitata. Saat ilmoituksen ulosmittauksesta ulosottoviranomaiselta.

Ulosottoviranomainen voi käyttää veronpalautusta ulosotossa olevien muiden kuin verovelkojen maksuun. 
Ulosottoviranomainen lähettää sinulle tiedon, jos veronpalautustasi on ulosmitattu muiden kuin verovelkojen maksuun.

Pienin palautettava veronpalautus on 5 euroa

Liikaa maksettu vero palautetaan, jos palautettava määrä on vähintään 5 euroa. Oma-aloitteisten verojen osalta palautusraja on 20 euroa.

Verohallinto ei toimi yhteistyössä pikalainoja myöntävien yritysten kanssa

Jos ilmoitat pikalainayrityksen tilinumeron Verohallinnolle, tilinumero jää Verohallinnon asiakastietoihin, kunnes ilmoitat uuden tilinumeron.

Verohallinnon tiedoissa voi olla kerrallaan vain yksi tilinumero.

Veronpalautuksille maksetaan korkoa

Henkilöasiakkaiden veronpalautuksille maksetaan palautuskorkoa. Samoin jos veroa palautetaan muutoksenhaun tai veronoikaisun perusteella, palautettavalle määrälle lasketaan korkoa, jos siitä on erikseen säädetty laissa. Korko lasketaan yleensä veron maksupäivästä alkaen palautuspäivään saakka. Eri verolajien palautuskorko on sama. Palautuskorko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko, josta on vähennetty 2 prosenttiyksikköä. Palautuskorko on kuitenkin aina vähintään 0,5 %. Palautuskoron määrä tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2017 veronpalautuksille maksetaan 0,5 %:n suuruista korkoa.

Palautuskorkoa maksetaan verovuotta seuraavan vuoden helmikuun alusta lähtien veronpalautusten maksukuukautta edeltävän kuukauden loppuun asti. Verovuodelta 2016 korkoa maksetaan 1.2.-30.11.2017.

Oma-aloitteisille veroille maksetaan hyvityskorkoa.

Veronpalautukselle maksettu korko ei ole verotettavaa tuloa.

Muita palautuksia

Veronpalautuksia maksetaan myös verotukseen tehdyn muutoksenhaun ja oikaisujen perusteella. Muutos on voitu tehdä joko asiakkaan hakemuksesta tai viran puolesta. Muutoksesta lähetetään asiakkaalle päätös, jossa ilmoitetaan palautettava määrä. Palautus maksetaan yleensä viikon kuluessa palautuspäätöksen päivämäärästä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille.

Palautukset perustuvat Verohallinnon tai muiden viranomaisten päätöksiin, ja ne voivat koskea eri verolajeja.

Esimerkkejä:

•    verovelvollisten hakemuksiin ja muutoksenhakuun perustuvat päätökset
•    palautusten käytön oikaisut
•    huojennuspäätökset
•    liikasuoritusten palautukset
•    aiheettomien maksujen palautukset.

Varainsiirtoveron palauttaminen

Jos varainsiirtoveroa on maksettu aiheettomasti tai liikaa, Verohallinto palauttaa ylimääräisen veron. Varainsiirtoveron palauttamista on kuitenkin erikseen haettava.

Veronpalautuksen maksaminen kuolinpesälle

Kuolinpesän veronpalautus maksetaan kuolinpesän pankkitilille, jos tilinumero on ilmoitettu Verohallinnolle. Muuten veronpalautus maksetaan maksuosoituksena OP:n välityksellä.

Katso myös


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2017