Verokortti etuuksille

Kuuluu kokonaisuuteen: Verokortti

Etuuksia ovat muun muassa työttömyys- ja äitiyspäiväraha sekä kotihoidontuki. Etuuksista ei saa samanlaisia vähennyksiä kuin palkkatuloista. Siksi veroprosentti ei välttämättä pienene, vaikka etuudet ovat yleensä pienempiä kuin palkka.

Kun alat saada Kelan tai muun maksajan maksamaa etuutta, sinun kannattaa hakea uutta verokorttia. Silloin veroprosenttisi vastaa mahdollisimman hyvin tulojasi.

Muutosverokorttia varten tarvitset tiedot alkuvuoden tuloista ja veroista.

Asioi verkossa

Tulosta tai tilaa verkosta (vero.fi/verokortti)

Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Muut tavat tilata verokortti

Etuuksista ei saa samanlaisia vähennyksiä kuin palkkatuloista

Vaikka etuudet ovat pienempiä kuin palkka, veroprosentti ei silti välttämättä pienene. Tämä johtuu siitä, että etuuksista ei voi tehdä samanlaisia vähennyksiä kuin palkkatuloista. Vain palkkatuloista tehtäviä vähennyksiä ovat esimerkiksi tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys, työtulovähennys, lakisääteiset eläkemaksut sekä työttömyysvakuutusmaksut.

Esimerkki: Jos koko vuoden tuloina on 17 000 euroa ansiosidonnaista päivärahaa, veroprosenttilaskuri antaa veroprosentiksi 24 %. Jos koko vuoden tuloina olisi 22 000 euroa palkkaa, veroprosentiksi riittäisi 15 %. Vertailussa on esimerkkikuntana käytetty Kuusamoa.

Arvioi veroprosenttisi laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Osa Kelan maksamista etuuksista on verollisia ja osa verottomia

Verotettavia etuuksia ovat esimerkiksi äitiys- isyys- ja vanhempainpäiväraha, lasten kotihoidon tuki, vuorottelukorvaus, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, sairauspäiväraha, kuntoutusraha ja kuntoutusavustus sekä opintoraha.

Lue lisää opiskelijan verokortista.

Verotonta tuloa ovat muun muassa äitiysavustus, lapsilisä, elatustuki ja yleinen asumistuki.

Lue lisää Kelan maksamista etuuksista (kela.fi)

Äitiys- ja vanhempainrahan sekä kotihoidontuen verotus

Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa äitiysloman ajalta, palkka verotetaan normaalina palkkatulona. Kelalta saamasi äitiys- ja vanhempainraha sen sijaan verotetaan etuutena.

Sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa verokorttia Kelaan mutta silloin Kela pidättää äitiys- ja vanhempainrahasta veron kaavamaisten prosenttien mukaan. Ennakonpidätyksen suuruus riippuu siis siitä, onko Kelaan toimitettu muutosverokortti.

Kelan käyttämät ennakonpidätysprosentit, jos et hanki muutosverokorttia

  • Jos saat vain äitiys- tai vanhempainrahaa tai kotihoidontukea, Kelan käyttämä kaavamainen veroprosentti on yleensä palkan prosentti. Prosentti on kuitenkin aina vähintään 25 %.
  • Jos saat vanhempainetuuksien lisäksi palkkaa,
    - äitiys- ja vanhempainrahan veroprosentti on 40 %
    - kotihoidontuesta Kela tekee ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan. Kela käyttää lisäprosenttia myös silloin, jos saat kotihoidontuen lisäksi jotakin muuta verotettavaa etuutta.

Jos hankit etuuksia varten muutosverokortin ja se toimitetaan Kelaan, Kela tekee ennakonpidätyksen verokortin prosentin mukaan.

Tilaa verokortti etuutta varten (vero.fi/verokortti).

Ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan ei yleensä riitä 20 %:n vero

Työttömyyskassat ja Kela eivät välttämättä tarvitse verokorttia työttömyyspäivärahalle, mutta silloin ne käyttävät kaavamaisia ennakonpidätysprosentteja. Kelan käyttämä 20 % on usein riittävä peruspäivärahalle. Ansiosidonnaisen päivärahan veroprosentiksi ei kuitenkaan yleensä riitä 20 %.

Jos et hanki muutosverokorttia,

  • Kela pidättää työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta 20 % veroa
  • työttömyyskassat käyttävät ansiosidonnaisen päivärahan ennakonpidätysprosenttina palkan prosenttia. Prosentti on kuitenkin vähintään 25 %.

Jos hankit työttömyyskassaa varten muutosverokortin, kassa tekee ennakonpidätyksen verokortin prosentin mukaan.

Tulosta verokortti itse tai tilaa se haluamaasi osoitteeseen (vero.fi/verokortti).

Etuuksien maksajat käyttävät vanhaa veroprosenttia vielä tammikuussa

Uudet verokortit tulevat voimaan yleensä helmikuun alussa, eli edellisen vuoden verokortti ja veroprosentti ovat voimassa vielä tammikuussa. Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa silloin uudelleen alusta.

Esimerkki: Vuoden 2016 joulukuun työttömyyspäiväraha maksetaan tammikuussa 2017. Tulo lasketaan vuoden 2017 tulorajaan, eikä sitä siis tarvitse huomioida vuoden 2016 verokortin tulorajoissa. Maksupäivä ratkaisee aina sen, minkä vuoden tulona etuus verotetaan.

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 30.6.2016