Palkkatulon verokortti

Kuuluu kokonaisuuteen: Verokortti

Uuden verokortin veroprosentti riippuu alkuvuoden tuloista ja veroista. Valitse, haluatko palkkakausikohtaisen vai vuosikohtaisen tulorajan.

Uusi verokortti on aina ns. muutosverokortti, joka korvaa edellisen verokortin. Muutosverokorttia varten tarvitset tiedot alkuvuoden tuloista ja ennakonpidätyksistä. Tietojen perusteella voidaan laskea loppuvuoden verot ja uusi veroprosentti.

Asioi verkossa

Tulosta tai tilaa verkosta (vero.fi/verokortti)

Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Muut tavat tilata verokortti

Toimita verokortti työnantajallesi hyvissä ajoin, viimeistään pari viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Jos et toimita verokorttia työnantajallesi lainkaan, työnantajan täytyy pidättää palkastasi 60 % veroa. Saat liikaa perityn veron takaisin viimeistään veronpalautuksena.

Jos verokortin vuositulorajaa täytyy korottaa kesken vuotta, tilaa uusi verokortti hyvissä ajoin ennen tulorajan ylittymistä.

Voit valita palkkakausikohtaisen tulorajan tai yhden tulorajan ennakonpidätyksen

  • Palkkakausikohtaisessa verokortissa on tulorajat kuukaudelle, kahdelle viikolle, viikolle ja päivälle. Palkkakausikohtainen verokortti on ns. perinteinen verokortti. Vaihtoehto sopii niille, joilla palkka ei vaihtele vuoden mittaan.
  • Yhden tulorajan eli vuositulorajan verokortti taas sopii niille, joiden palkka vaihtelee tai joiden palkkatulot kertyvät epäsäännöllisesti vuoden aikana.
    Kun olet toimittanut uuden verokortin työnantajalle, loppuvuoden tuloraja saattaa sen jälkeen näkyä palkkalaskelmassasi. Koko vuoden tulorajan voit tarkistaa selvityksestä (tiedoksiannosta), jonka saat muutosverokortin yhteydessä.

Monta työnantajaa – sivutulon verokortti

Sivutuloista ei välttämättä tarvitse maksaa veroja lisäprosentin mukaan, vaan kaikki palkkatulo on verotuksessa samanarvoista.

Sivutulon verokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, vaan kopio tai kopion näyttäminen riittää. Kopioita voi ottaa itse tarvittavan määrän. Sen sijaan päätulon verokortti on aina annettava työnantajalle alkuperäisenä, jos työnantaja ei ole saanut verokortin tietoja sähköisesti. Tiedon tästä saat työnantajaltasi. Pidä itse huoli siitä, että arvioitu tuloraja riittää koko vuodelle.

Verkosta saat myös sellaisen sivutulon verokortin, jossa on sekä perus- että lisäprosentti.

Miten sivutulon verokortti muutetaan verkosssa?

Freelanceverokortti

Freelanceverokortti on tarkoitettu niille, joilla on useita lyhytaikaisia työsuhteita (yleensä vähintään 4 – 5 työnantajaa). Freelanceverokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, vaan kortin tai sen kopion näyttäminen riittää. Verokorttiin on merkitty ainoastaan perusprosentti, joten on tärkeää, että seuraat itse tulojen kertymistä. Tarpeen mukaan voit oma-aloitteisesti ilmoittaa työnantajalle suuremman veroprosentin.

Arvioi veroprosenttisi laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Jos olet aikaisemmin saanut freelanceverokortin, voit muuttaa verokortin tietoja myös verkossa. Jos taas freelancetoiminta on vasta aluillaan, saat freelanceverokortin soittamalla palvelunumeroon tai käymällä verotoimistossa.

Et tarvitse uutta verokorttia pelkästään tammikuulle

Uudet verokortit tulevat voimaan yleensä helmikuun alusta, eli edellisen vuoden verokorttisi on voimassa vielä tammikuussakin. Verokortin tuloraja nollautuu vuoden vaihteessa, ja tulojen laskenta alkaa silloin uudelleen alusta.

Vuodenvaihteessa saamassasi perusverokortissa molemmat tulorajat (A ja B) ovat yhtä suuret. Tuloraja ei siis ole korkeampi tai matalampi sen mukaan, valitsetko palkkakausikohtaisen tulorajan (vaihtoehto A) tai vuosikohtaisen tulorajan (vaihtoehto B). Vuositulorajan verokortissa (vaihtoehdossa B) kokovuoden tulorajasta on jo vähennetty arvioitu tammikuun palkka.

Esimerkki: Jos vuoden 2016 joulukuun palkka maksetaan tammikuussa 2017, tulo lasketaan vuoden 2017 tulorajaan eikä palkkaa siis tarvitse huomioida vuoden 2016 verokortin tulorajoissa. Maksupäivä ratkaisee aina sen, minkä vuoden tulona palkka verotetaan.

Esimerkki: Kaverukset Matti ja Samuli työskentelevät samalla työnantajalla ja heillä molemmilla on käytössään vuositulorajalliset verokortit. Verokorteissa on perusprosenttina 15 % ja lisäprosenttina 33 %. Matille ja Samulille on molemmille maksettu palkkaa (bruttona) marraskuun loppuun mennessä 23 000 euroa ja palkkaa olisi tulossa vielä tälle vuodelle 3 000 euroa. Verokorttia laskettaessa molemmat olivat arvioineet koko vuoden palkkatulon määräksi 24 000 euroa. Verokortin tuloraja on siis ylittymässä 2 000 eurolla.

Matti ei huomaa tulorajan ylittymistä, joten tulorajan ylittyessä työnantaja pidättää Matin palkasta veroa lisäprosentin mukaisesti (33 % x 2 000 euroa.) Matin palkasta pidätetyn veron määrä on yhteensä koko vuodelta 4 260 euroa (15 % x 24 000 euroa + 33 % x 2 000 euroa). Koko vuodelle laskettu verontarve on 4 405 euroa eli  tämän verran Matin olisi pitänyt maksaa veroja palkkatulojensa perusteella. Matin palkasta on siis lisäprosentista huolimatta pidätetty liian vähän veroa ja hänelle tulee maksettavaksi jäännösveroa eli mätkyjä.

Seuraavan vuoden tammikuussa työnantaja pidättää Matin palkasta veroa jälleen perusprosentin mukaan eli 15 %.

Samuli päättää tehdä uuden verokortin heti marraskuun palkanmaksun jälkeen. Uusi perusprosentti vuositulorajallisessa verokortissa on 32 % ja lisäprosentti 37 %. Työnantaja pidättää Samulin koko joulukuun palkasta 32 % veroa uuden verokortin mukaisesti. Samulin palkasta pidätetyn veron määrä on koko vuodelta  4 410 euroa (15 % x 23000 euroa + 32 % x 3 000 euroa). Samulin palkkatulojen perusteella koko vuodelle laskettu verontarve on 4 405 euroa eli tämän verran Samulin olisi pitänyt maksaa veroja palkkatulojensa perusteella. Samulin palkasta on pidätetty riittävästi veroa eikä hänen tarvitse maksaa jäännösveroa tämän vuoden verotuksessa.

Loppuvuoden verokortin mukaisesti Samulin palkasta menisi tammikuussakin 32 % veroa. Mutta Samuli tekee jälleen uuden verokortin, joka on voimassa tammikuun alusta. Helmikuun alusta voimaan tuleva verokortti jää tarpeettomaksi ja Samuli voi käyttää uutta verokorttiaan koko loppuvuoden.

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2016