Opiskelijan verokortti

Kuuluu kokonaisuuteen: Verokortti

Opintorahan määrä vaikuttaa myös palkan veroprosenttiin. Kela perii opintorahasta automaattisesti veron, joten opintorahaa varten et tarvitse verokorttia.

Alkuvuoden tulotiedot on aina selvitettävä uutta verokorttia varten.

Asioi verkossa

Tulosta tai tilaa verkosta (vero.fi/verokortti)

Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Et voi tilata verokorttia verkosta, jos sinulla ei ole omia pankkitunnuksia tai kyseessä on ensimmäinen verokorttisi. Vanhemmat voivat tilata alaikäiselle lapselleen verokortin puhelimitse.

Et voi myöskään saada verokorttia verkosta, jos haluat verokortin pelkästään opintotuelle.

Muut tavat tilata verokortti

Opintorahaan tai varusmiehen etuuksiin et tarvitse verokorttia

Kela perii opintorahasta 10 % veroa. Jos saat ainoastaan opintorahaa eikä sinulla ole muita tuloja, saattaa 10 % veroa olla liikaa. Silloin voit hankkia uuden verokortin opintorahaa varten. Toimita uusi verokortti Kelalle itse tai pyydä Verohallintoa lähettämään verokortti suoraan Kelaan.

Jos opintorahasi on alle 170 euroa kuukaudessa, Kela ei peri siitä veroa. Vaikka veroa ei peritä, opintoraha on kuitenkin veronalaista tuloa ja vaikuttaa siten koko vuoden verojen määrään.

Varusmiehen päiväraha ja sotilasavustus ovat verovapaita etuuksia, joten puolustusvoimille ei tarvitse toimittaa verokorttia. Siviilipalvelusta suorittavan saamat etuudet käsitellään verotuksessa samoin kuin asevelvollisen etuudet.

Opintorahan määrä vaikuttaa myös palkan veroprosenttiin

Vuodenvaihteessa kotiin saapuvassa perusverokortissa sinulle voi olla arvioituna palkkatulon määräksi 15 000 euroa. Tämä arvio koskee kuitenkin vain palkkaa eli opintotuki puuttuu tästä summasta. Jos verokortissa arvioitu palkkatulon määrä on riittävä, mutta prosenttia pitäisi korottaa saamasi opintotuen takia, voit ilmoittaa työnantajalle suuremman prosentin.
Arvioi verolaskurin avulla opintotuen vaikutus palkkatulon veroprosenttiisi (vero.fi/verolaskuri).

Jos sinulla on vain yksi työantaja kerrallaan, silloin vuositulorajallinen verokortti on sopivin. Jos työnantajia on samaan aikaan useita tai sinulla on paljon lyhytaikaisia työsuhteita, tarvitset silloin sivutulon verokortin.
Lue lisää erilaisista palkkatulon verokorteista.

Toimita verokortti työnantajallesi hyvissä ajoin, viimeistään pari viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Jos et toimita verokorttia työnantajallesi, työnantajan täytyy periä palkastasi 60 % veroa.

Verohallinnosta ei saa uutta portaikkoverokorttia

Opiskelijalle ja koululaiselle, joilla on edellisinä vuosina ollut vähäiset tulot, lähetetään Verohallinnosta niin sanottu portaikkoverokortti. Portaikkoverokortissa veroprosentti kasvaa sitä mukaa kuin tuloja vuoden mittaan kertyy. Portaikkoverokortissa on kolme tulorajaa, joilla kullakin on oma veroprosenttinsa. Ensimmäiseen tulorajaan asti veroprosentti on nolla (0 %) eli tuloista ei mene veroa.

Jos tarvitset uuden verokortin portaikkoverokortin tilalle, saat ns. muutosverokortin. Muutosverokortti on joko vuositulorajallinen palkkatulon verokortti tai sivutulon verokortti. Alkuperäisen kaltaista portaikkoverokorttia ei saa tulostettua uudelleen Verohallinnosta.

Liikaa peritty vero maksetaan veronpalautuksena

Oma tilinumero kannattaa ilmoittaa Verohallintoon, koska silloin saat veronpalautuksen suoraan tilillesi. Jos tilinumerosi ei ole Verohallinnon tiedossa, saat veronpalautuksen maksuosoituksena. Silloin voit noutaa palautuksen OP-Pohjola-ryhmän osuuspankin konttorista. Veronpalautukset maksetaan pankkitileille noin viikkoa aikaisemmin kuin maksuosoitukset voi nostaa.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Olisiko mahdollista saada käytännönläheinen esimerkki kuinka yksityishenkilön tulisi maksaa sivutoimena tekemästään ei-ammattimaisesta henkilökuljetuksesta saadusta tulosta asianmukaiset verot? Yllä viittaamastani ohjeistuksestanne ymmärsin, että voin vähentää 0,25 euroa/km käyttäessäni omaa autoani ko. tulon hankintaan. Ymmärsin myös, että arvioidun tulon (ja siten veron) suuruus pitäisi itse arvioida ja maksaa ennakkoverona. Esimerkkiskenaario: käyn päätoimisesti normaalissa palkkatyössä, veroprosenttini on 24 ja lisäprosenttini 40, bruttotuloni ovat 45000 euroa/v. Ryhdyn syyskuussa 2016 harjoittamaan päätoimeni lisäksi ympäri vuoden noin 1-2 kertaa kuukaudessa pienimuotoista ei-ammattimaista henkilökuljetusta ja saan siitä tuloa noin 200-300 euroa/kk, josta palkan maksaja ei suorita ennakonpidätystä. Omaa autoa käytän kyseisen tulon hankkimiseen noin 475 km/kk. Vuoden aikana tuloa kertyy siis noin 2400-3600 euroa ja oman auton käyttöä noin 5700 kilometriä. Kysymys: ensimmäinen sivutoimen palkka tulee tililleni syyskuussa 2016. Kuinka paljon veroja minun tulee maksaa sivutoimen tuloistani ja mitä minun tulee käytännössä tehdä maksaakseni verot asianmukaisesti? Jatkoskenaario ja -kysymys: Puoli vuotta sivutoimisen ei-ammattimaisen henkilökuljetuksen aloittamisen jälkeen maaliskuussa 2017 lopetan sivutoimisen työskentelyn ja oikeuslaitos tulkitsee minun harjoittaneen ammattimaista henkilöliikennettä ilman taksilupaa ja näin ollen tuomitsee minut menettämään saamani tulot rikoshyötynä valtiolle. Olen ehtinyt saada tuloja tuossa ajassa 3000 euroa ja olen maksanut niistä verot (esim. 487,50 euroa) ohjeistamallanne tavalla. Kuinka rikoshyödystä jo maksettuun veroon suhtaudutaan eli onko rikoshyötyni tuossa tapauksessa 2512,5 euroa (tulot miinus verot), 3000 euroa vai jokin muu summa? Kiitos paljon!
Verokorttien palvelunumero
029 497 000

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 22.6.2016