Etusivu > Henkilöasiakkaat > Verokortti > Miten veroprosentti lasketaan?

Miten veroprosentti lasketaan?

Kuuluu kokonaisuuteen: Verokortti

Veroprosenttia varten kaikki vuoden tulot lasketaan yhteen. Tuloista tehdään lain mukaiset vähennykset, ja vero lasketaan jäljelle jäävästä määrästä.

Vähennykset voivat olla esimerkiksi tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia (kuten matkakustannukset) tai kaavamaisia vähennyksiä (kuten opintorahavähennys).

Sekä verokortin ennakonpidätysprosentti että vuoden lopullisen veron määrä lasketaan periaatteessa samalla tavalla. Kun verokortin prosenttia lasketaan, tulojen ja vähennysten todellinen määrä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, vaan laskeminen perustuu arvioon. Lopullinen vero voidaan laskea vasta seuraavana vuonna, kun Verohallinnolla on tarkat tiedot kuluneen vuoden tuloista ja vähennyksistä.

Mitkä verot ja maksut vaikuttavat veroprosenttiin?

Verojen yhteismäärä koostuu

  • valtionverosta
  • kunnallisverosta
  • kirkollisverosta (evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat)
  • sairaanhoitomaksuista
  • päivärahamaksuista
  • yle-verosta

Valtiolle ja kunnalle maksettavat verot määräytyvät eri tavalla. Valtion verotus on progressiivista: mitä suuremmat tulot, sitä enemmän niistä menee veroa. Kunnallis- ja kirkollisveroprosentti on puolestaan kaikille kunnan asukkaille lähes sama riippumatta tulojen määrästä. Kunnallis- ja kirkollisveron määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä kunnat ja seurakunnat päättävät itse veroprosentistaan.

Kunnan tuloveroprosentti on 16,50–22,50 % ja seurakunnan 1–2,20 %. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on palkkatuloista 1,30 % ja eläke- ja etuustuloista (esimerkiksi opintorahasta) 1,47 %. 16–67 vuotiaan työtuloista peritään lisäksi päivärahamaksu, jonka suuruus on 0,82 %.

Lue lisää vähennyksistä


Oman veroprosenttisi näet verokortin mukana saamastasi selvityksestä. Veroprosenttiisi on laskettu yhteen kunnallis- ja kirkollisverosi sekä sairaanhoito- ja päivärahamaksu.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2016

Pääomatuloista maksetaan 30 % veroa 30 000 euroon asti. Yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 %. Pääomatuloja ovat esimerkiksi myyntivoitot ja korko- ja vuokratulot. Ennen veron laskemista pääomatuloista vähennetään niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Pääomatulojen verot on joko otettu huomioon veroprosentissa, tai niistä pitäisi maksaa ennakkoveroa.

Veroprosentin laskemisessa voit käyttää apuna veroprosenttilaskuria. (vero.fi/verolaskuri)

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Olisiko mahdollista saada käytännönläheinen esimerkki kuinka yksityishenkilön tulisi maksaa sivutoimena tekemästään ei-ammattimaisesta henkilökuljetuksesta saadusta tulosta asianmukaiset verot? Yllä viittaamastani ohjeistuksestanne ymmärsin, että voin vähentää 0,25 euroa/km käyttäessäni omaa autoani ko. tulon hankintaan. Ymmärsin myös, että arvioidun tulon (ja siten veron) suuruus pitäisi itse arvioida ja maksaa ennakkoverona. Esimerkkiskenaario: käyn päätoimisesti normaalissa palkkatyössä, veroprosenttini on 24 ja lisäprosenttini 40, bruttotuloni ovat 45000 euroa/v. Ryhdyn syyskuussa 2016 harjoittamaan päätoimeni lisäksi ympäri vuoden noin 1-2 kertaa kuukaudessa pienimuotoista ei-ammattimaista henkilökuljetusta ja saan siitä tuloa noin 200-300 euroa/kk, josta palkan maksaja ei suorita ennakonpidätystä. Omaa autoa käytän kyseisen tulon hankkimiseen noin 475 km/kk. Vuoden aikana tuloa kertyy siis noin 2400-3600 euroa ja oman auton käyttöä noin 5700 kilometriä. Kysymys: ensimmäinen sivutoimen palkka tulee tililleni syyskuussa 2016. Kuinka paljon veroja minun tulee maksaa sivutoimen tuloistani ja mitä minun tulee käytännössä tehdä maksaakseni verot asianmukaisesti? Jatkoskenaario ja -kysymys: Puoli vuotta sivutoimisen ei-ammattimaisen henkilökuljetuksen aloittamisen jälkeen maaliskuussa 2017 lopetan sivutoimisen työskentelyn ja oikeuslaitos tulkitsee minun harjoittaneen ammattimaista henkilöliikennettä ilman taksilupaa ja näin ollen tuomitsee minut menettämään saamani tulot rikoshyötynä valtiolle. Olen ehtinyt saada tuloja tuossa ajassa 3000 euroa ja olen maksanut niistä verot (esim. 487,50 euroa) ohjeistamallanne tavalla. Kuinka rikoshyödystä jo maksettuun veroon suhtaudutaan eli onko rikoshyötyni tuossa tapauksessa 2512,5 euroa (tulot miinus verot), 3000 euroa vai jokin muu summa? Kiitos paljon!
Verokorttien palvelunumero
029 497 000

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2015