Etusivu > Henkilöasiakkaat > Verokortti > Miten veroprosentti lasketaan?

Miten veroprosentti lasketaan?

Kuuluu kokonaisuuteen: Verokortti

Veroprosenttia varten kaikki vuoden tulot lasketaan yhteen. Tuloista tehdään lain mukaiset vähennykset, ja vero lasketaan jäljelle jäävästä määrästä.

Vähennykset voivat olla esimerkiksi tulon hankkimisesta aiheutuneita kustannuksia (kuten matkakustannukset) tai kaavamaisia vähennyksiä (kuten opintorahavähennys).

Sekä verokortin ennakonpidätysprosentti että vuoden lopullisen veron määrä lasketaan periaatteessa samalla tavalla. Kun verokortin prosenttia lasketaan, tulojen ja vähennysten todellinen määrä ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, vaan laskeminen perustuu arvioon. Lopullinen vero voidaan laskea vasta seuraavana vuonna, kun Verohallinnolla on tarkat tiedot kuluneen vuoden tuloista ja vähennyksistä.

Mitkä verot ja maksut vaikuttavat veroprosenttiin?

Verojen yhteismäärä koostuu

  • valtionverosta
  • kunnallisverosta
  • kirkollisverosta (evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat)
  • sairaanhoitomaksuista
  • päivärahamaksuista
  • yle-verosta

Valtiolle ja kunnalle maksettavat verot määräytyvät eri tavalla. Valtion verotus on progressiivista: mitä suuremmat tulot, sitä enemmän niistä menee veroa. Kunnallis- ja kirkollisveroprosentti on puolestaan kaikille kunnan asukkaille lähes sama riippumatta tulojen määrästä. Kunnallis- ja kirkollisveron määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä kunnat ja seurakunnat päättävät itse veroprosentistaan.

Kunnan tuloveroprosentti on 16,50–22,50 % ja seurakunnan 1–2,20 %. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on palkkatuloista 0,00 % (1,30 % vuonna 2016) ja eläke- ja etuustuloista (esimerkiksi opintorahasta) 1,45 % (1,47 % vuonna 2016). 16–67 vuotiaan työtuloista peritään lisäksi päivärahamaksu. Päivärahamaksu on 0,00 %, jos palkka- ja työtulot ovat alle 14 000 euroa ja tämän jälkeen 1,58 % (vuonna 2016 päivämaksu oli  0,82 %). 

Lue lisää vähennyksistä

Oman veroprosenttisi näet verokortin mukana saamastasi selvityksestä. Veroprosenttiisi on laskettu yhteen kunnallis- ja kirkollisverosi sekä sairaanhoito- ja päivärahamaksu.

Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2017

Pääomatuloista maksetaan 30 % veroa 30 000 euroon asti. Yli 30 000 euron pääomatuloista vero on 34 %. Pääomatuloja ovat esimerkiksi myyntivoitot ja korko- ja vuokratulot. Ennen veron laskemista pääomatuloista vähennetään niiden hankkimisesta aiheutuneet kulut. Pääomatulojen verot on joko otettu huomioon veroprosentissa, tai niistä pitäisi maksaa ennakkoveroa.

Veroprosentin laskemisessa voit käyttää apuna veroprosenttilaskuria. (vero.fi/verolaskuri)

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2017