Eläketulon verokortti

Kuuluu kokonaisuuteen: Verokortti

Eläketuloa varten tarvitset eläketulon verokortin. Jos käyt eläkkeellä ollessasi töissä, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten.

Uutta verokorttia varten on aina selvitettävä alkuvuoden tulot ja ennakonpidätykset. Eläketulon verokortin voi tilata myös verkosta. Tilaamasi verokortti voidaan toimittaa suoraan eläkkeenmaksajalle.

Asioi verkossa

Tulosta tai tilaa verokorttisi verkosta (vero.fi/verokortti)

Kirjaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla

Muut tavat tilata verokortti

Voit arvioida veroprosenttisi laskurilla (vero.fi/verolaskuri)

  • jos suunnittelet eläkkeelle jäämistä
  • jos suunnittelet meneväsi töihin eläkkeellä ollessasi.

Kun olet jäämässä eläkkeelle

Hae verokortti eläkettä varten hyvissä ajoin heti kun olet saanut eläkepäätöksen. Verokortti kannattaa hakea jo ennen eläkkeen ensimmäistä maksupäivää. Eläkkeestä peritään 40 prosentin ennakonpidätys, jos eläkkeenmaksajalla ei ole käytössään eläkeverokorttia. Hakemalla eläketulon verokortin varmistat sen, ettet maksa veroa liikaa tai liian vähän. Palkkatulon verokortti ei sovi eläkkeen ennakonpidätykseen, koska palkkatulosta tehdään eri vähennykset kuin eläketulosta.

Eläketulon verokorttia varten sinulla täytyy olla eläkepäätös alkavasta eläkkeestä. Lisäksi tarvitset tiedot alkuvuoden tuloista, ennakonpidätyksistä ja vähennyksistä. Verohallinto toimittaa uuden verokortin suoraan eläkkeenmaksajalle.

Seuraavina vuosina eläkkeenmaksaja saa vuosittain ennakonpidätystiedot suoraan Verohallinnolta. Jos olet alkanut saada eläkettä loppuvuodesta, eläketiedot eivät ole ehtineet Verohallintoon ajoissa. Tällaisessa tapauksessa sinun on hankittava seuraavan vuoden eläkeverokortti itse.

Jos eläkkeesi muuttuu kesken vuotta

Jos eläkkeesi muuttuu kesken vuotta, Verohallinto ei saa siitä tietoa. Sinun täytyy itse huolehtia verokortin muuttamisesta. Tarvitset verokorttia varten päätöksen muuttuneesta eläkkeestä sekä tiedot alkuvuoden muista tuloista. Vanhat eläketiedot ovat jo Verohallinnossa, jos niiden perusteella on aikaisemmin tehty verokortti. Verohallinto toimittaa uuden verokorttisi suoraan eläkkeenmaksajalle.

Eläketulon verokorttia ei voi käyttää palkkatuloille

Satunnaisille palkkatuloille tarvitset sivutulon verokortin. Eläkkeen veroprosentti pysyy yleensä ennallaan varsinkin, jos sivutulojen määrä on vähäinen. Lue lisää erilaisista palkkatulon verokorteista.

Osa-aikaeläkeläisen saama palkkatulo on päätoimen palkkaa, joten tarvitset eläkeverokortin lisäksi palkkatulon verokortin. Verokorttia varten sinulla täytyy olla eläkepäätös alkavasta eläkkeestä sekä selvitys alkuvuoden tuloista ja vähennyksistä. Saat palkkatulolle ja osa-aikaeläkkeelle yhtä suuret veroprosentit. Verohallinto toimittaa uuden eläkeverokortin suoraan eläkkeenmaksajalle.

Vanhuuseläkkeen (työeläke sekä kansaneläke) aikana voi työskennellä vapaasti: palkkatulo ei vaikuta eläkkeeseen. Sen sijaan esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyy työskentelyä koskevia rajoituksia. Ota aina etukäteen yhteyttä eläkkeenmaksajaan ja selvitä, miten työskentely vaikuttaa eläkkeeseesi.

Omaishoidontuelle tarvitset erillisen verokortin

Jos saat omaishoidon tukea, tarvitset sitä varten erillisen verokortin. Verokorttia varten tarvitaan tieto siitä, mistä alkaen omaishoidon tukea aletaan maksaa ja paljonko tuki on kuukaudessa. Toimita verokortti tuen maksajalle. Omaishoidon tuen veroprosentista tulee yleensä melko suuri, mutta eläkkeen veroprosentti pysyy ennallaan. Mahdollisen liikaa perityn veron saat takaisin veronpalautuksena.

Eläkkeenmaksaja käyttää vanhaa veroprosenttia vielä tammikuussa

Uudet verokortit tulevat voimaan yleensä helmikuun alusta, eli edellisen vuoden verokortti ja veroprosentti ovat voimassa vielä tammikuussakin. Jos loppuvuodelle tehdyssä muutosverokortissa on hyvin pieni veroprosentti, voit ilmoittaa itse eläkkeesi maksajalle tammikuuta varten korkeamman prosentin. Loppuvuoden veroprosentti voi olla hyvin pieni esimerkiksi silloin, jos olet muuttanut verokorttiasi kotitalousvähennyksen takia.

Eläketulon verotus

Eläketulon verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta, koska eläketulosta myönnetään erilaisia verovähennyksiä kuin palkkatulosta. Verohallinto tekee eläketulovähennyksen viran puolesta. Vähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista palkka- ja muista ansiotuloista.

Lue lisää eläketulovähennyksestä.

Eläkkeestä ei makseta päivärahamaksua, koska eläkeläinen ei saa sairauspäivärahaa. Sen sijaan sairaanhoitomaksu peritään muutaman kymmenyksen korkeampana kuin palkansaajalla, ja sillä rahoitetaan sairaanhoidon kustannuksia.

Lue tarkemmin eläketulon verotuksesta.

Eläketulon lisävero yli 47 000 euron ylittävästä eläketulosta

Yli 47 000 euron ylittävästä  eläketulosta  maksetaan lisäveroa 5,85 %. Lisävero koskee vain ansiotulona verotettavia eläkkeitä. Eläketulon lisäveroa laskettaessa eläketulosta vähennetään vain eläketulovähennys. Lisävero on valtion ansiotuloveroa, josta voi tehdä normaaleja ansiotulon verosta tehtäviä vähennyksiä.

Esimerkki: Ansiotulona verotettava eläketulo on 54 000 euroa (brutto) vuonna 2017. Eläketulovähennystä ei ole. Eläketulon lisävero on 54 000 - 47 000 = 7 000 x 5,85 % = 409,50 euroa.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017