Vähennykset verotuksessa

Osa verovähennyksistä tehdään tuloista ennen veron laskemista, osa taas tehdään suoraan veroista. Voit ilmoittaa joitain vähennyksiä jo verokorttia hakiessasi. Silloin ne siirtyvät valmiiksi veroilmoitukselle tarkistettavaksi ja korjattavaksi.

Asioi verkossa - ilmoita vuoden 2016 vähennykset

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus)

Jos ilmoitat tiedot verkossa, sinun ei tarvitse palauttaa paperilomaketta

Vähennykset lasketaan tulosta tai verosta

Verosta tehtävät vähennykset pienentävät maksettavan veron määrää. Suoraan verosta tehtäviä vähennyksiä ovat mm. kotitalousvähennys, elatusvelvollisuusvähennys ja tulontasaus.

Tuloista tehtävät vähennykset vähennetään tuloista ennen veron laskemista. Vähennys tehdään joko valtionverotuksessa tai kunnallisverotuksessa tai molemmissa, vähennyksestä riippuen. Tulosta tehtäviä vähennyksiä ovat mm. asunnon ja työpaikan väliset matkakulut sekä tulonhankkimisvähennys.

Arvioi vähennysten vaikutus omaan verotukseesi (vero.fi/verolaskuri).

Ansiotuloista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin pääomatuloista

Ansiotuloista (esimerkiksi palkkatuloista) tehtävät vähennykset

 • alijäämähyvitys
 • ansiotulovähennys
 • eläketulovähennys
 • invalidivähennys
 • merityötulovähennys
 • opintorahavähennys
 • pakolliset vakuutusmaksut
 • perusvähennys
 • tulonhankkimisvähennys
 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassojen jäsenmaksut
 • työtulovähennys
 • lahjoitusvähennys

Pääomatuloista (esimerkiksi vuokratuloista) tehtävät vähennykset

 • jälkimarkkinahyvitys
 • korkomenot
 • luovutustappiot
 • osakaslainan takaisinmaksu
 • pääomatulolajin tappio
 • tulolähteen tappio
 • tulonhankkimismenot
 • vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut ja pitkäaikaissäästämisen (PS-sopimuksen) maksut

Verohallinto tekee nämä vähennykset puolestasi

Verohallinto laskee osan vähennyksistä puolestasi, joten näitä vähennyksiä ei tarvitse erikseen vaatia. Vähennykset ovat siten viran puolesta tehtäviä vähennyksiä.

Ilmoita itse nämä vähennykset

Osa vähennyksistä on itse ilmoitettava Verohallintoon. Kaikkia vähennyksiä ei siis myönnetä automaattisesti.

Tarkista valmiiksi merkityt vähennykset

Tietyt vähennykset ovat valmiina esitäytetyllä veroilmoituksella ja verokortilla. Tarkista, että tiedot ovat oikein.

Pääomatuloista tehtävät vähennykset

Pääomatuloista voi vähentää kulut, jotka ovat syntyneet pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2017