a a a
Etusivu > Henkilöasiakkaat > Ulkomailta Suomeen > Töihin Suomeen > Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen

Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen

Kuuluu kokonaisuuksiin: Ulkomailta Suomeen, Töihin Suomeen

Jos työskentelet Suomessa, joudut yleensä maksamaan palkastasi veroa Suomeen. Tarvitset myös suomalaisen verokortin. Suomeen tultuasi sinun kannattaakin ottaa yhteyttä verotoimistoon.

Suomesta saamasi palkka verotetaan yleensä Suomessa, vaikka oleskelisit maassa vain lyhyen aikaa. Suomalaiseen työnantajaan rinnastetaan myös Suomessa toimiva ulkomainen työnantaja, jolla on Suomessa kiinteä toimipaikka. Poikkeuksia on:

Jos oleskelet Suomessa enintään 6 kk, maksat lähdeveroa

Jos olet Suomessa tilapäisesti, olet rajoitetusti verovelvollinen. Palkastasi peritään 35 %:n vero, ns. lähdevero. Voit hakea Verohallinnolta lähdeverokortin. Siihen voidaan merkitä myös lähdeverovähennys, joka on 510 euroa kuukaudessa tai 17 euroa päivässä. Toimita verokortti alkuperäisenä työnantajallesi.

Lähdevero on lopullinen vero, eikä sinun ei tarvitse antaa veroilmoitusta Suomeen. Ulkomailta Suomeen tuleva on Suomessa vakuutettu, jos hän tulee tänne työskentelemään vähintään 4 kuukaudeksi eikä hänellä ole todistusta A 1 / E 101. Jos olet vakuutettu Suomessa, työnantaja perii veron lisäksi palkastasi sairausvakuusmaksun (sairaanhoitomaksu + päivärahamaksu), työttömyysvakuutusmaksun ja eläkevakuutusmaksun (yhteensä noin 7-8 %). Todistus osoittaa, että olet vakuutettu muualla kuin Suomessa. Silloin vakuutusmaksuja ei peritä.

Saat työnantajalta todistuksen palkastasi ja siitä peritystä lähdeverosta. Voit tarvita todistusta kotimaassasi kaksinkertaisen verotuksen poistamista varten.

Voit vaatia myös progressiivista verotusta

Voit vaatia lähdeverotuksen sijasta, että tulosi verotetaan progressiivisesti eli samalla tavalla kuin Suomessa yli 6 kuukautta oleskelevilla. Progressiivista verotusta varten sinun tulee hakea Verohallinnolta rajoitetusti verovelvollisen verokorttia. Ilmoita hakemuksella kaikki Suomesta saamasi ansiotulot, asuinvaltiossasi verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset. Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos. Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Lisätietoa rajoitetusti verovelvollisen ansiotulon verotuksesta

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kk, tulojen määrä vaikuttaa veroprosenttiin

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, olet yleisesti verovelvollinen. Veroprosenttisi määräytyy progressiivisesti koko vuoden tulojen mukaan. Hae Verohallinnolta tavallinen verokortti. Sitä varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen. Toimita verokortti alkuperäisenä työnantajallesi.

Veroprosenttia voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla. Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sairausvakuutusmaksun (sairaanhoitomaksu + päivärahamaksu), työttömyysvakuutusmaksun ja eläkevakuutusmaksun (yhteensä noin 7-8 %) ellei sinulla ole todistusta A1 tai E101. Näillä todistuksilla voit osoittaa, että olet vakuutettu muualla kuin Suomessa. Silloin vakuutusmaksua ei peritä.

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun on annettava veroilmoitus Suomeen. Suomen Verohallinto lähettää sinulle työskentelyvuotta seuraavan vuoden huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen. Jos saat veroilmoituslomakkeen, jossa ei ole esitäytettynä tietoja tuloistasi, sinun on itse täytettävä veroilmoitus ja lähetettävä se Verohallintoon. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot ja korjaa virheet tai lisää puuttuvat tiedot. Ilmoita myös ulkomailta saamasi tulot Suomessa oleskelun ajalta. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse palauttaa sitä. Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta, on sinun annettava veroilmoitus oma-aloitteisesti. Käytä veroilmoituslomaketta 3001.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa on korjattavaa, palauta veroilmoitus allekirjoitettuna Verohallinnolle. Palautusosoite on merkitty veroilmoitukseen. Saat myöhemmin syksyllä uuden verotuspäätöksen, jossa on kerrottu lopullinen verojen määrä. Saat tarvittaessa myös jäännösveron maksuohjeet. Lisäksi mukana on ohje mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Sinun ei yleensä tarvitse ilmoittaa Suomeen niitä tuloja, jotka olet ansainnut ennen Suomeen muuttoa tai Suomesta muuton jälkeen. Näistä tuloista ei myöskään tarvitse maksaa veroja Suomeen. Jos kuitenkin saat työskentelyn päättymisen jälkeen tuloja Suomen työskentelyn perusteella, ovat tällaiset tulot tavallisesti Suomessa verotettavia. Tällaista tuloa voi olla esimerkiksi Suomessa työskentelyn ajalta kertynyt optioetu.

Kun muutat pois Suomesta

Kun muutat pois Suomesta, sinun on ilmoitettava osoitteenmuutoksesta maistraatille viikon sisällä muutosta. Muutosta kannattaa ilmoittaa erikseen myös Verohallinnolle. Verohallinnolta voit myös tarkistaa, muuttuuko muuttovuoden verojen määrä. Samalla voit toimittaa tietoja tuloista ja menoista, joita tarvitaan viimeisten Suomessa työskentelyn ajalta saatujen tulojen verotuksessa. Sinun on myös annettava Verohallinnolle veroilmoitus muuttovuodelta. Kannattaa myös tarkistaa, että Suomen Verohallinnolla on tiedossa oikea ulkomainen pankkitilinumerosi. Silloin saat mahdollisen veronpalautuksen suoraan tilillesi.Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 1.9.2011