Ulkomailta Suomeen

Jos muutat ulkomailta Suomeen, verotuksesi riippuu monesta tekijästä. Eniten verotukseen vaikuttaa Suomessa asumisen ja oleskelun kesto - erityisesti se, muutatko Suomeen pysyvästi vai tilapäisesti. 

Suomen tuloverotuksessa on kaksi eri verovelvollisuuden lajia: yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus. Yleisesti verovelvollisia ovat Suomessa asuvat henkilöt ja rajoitetusti verovelvollisia ulkomailla asuvat henkilöt. Yleisesti verovelvollisia ovat myös kaikki ulkomailta Suomeen yli 6 kuukaudeksi tulevat. Yleisesti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistaan tuloista (maailmanlaajuinen verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa vain Suomesta saamistaan tuloista. 

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus riippuu oleskelun keston lisäksi myös muista seikoista. Valitse alla olevista tilanteista sinulle sopivin ohje.

Alkoholit ja tupakkatuotteet muuttotavaroissa

Muuttotavarat ovat tullittomia ja ne voidaan toimittaa suoraan vastaanottajalle - poikkeuksen muodostavat valmisteverotettavat tuotteet, kuten alkoholijuomat (esimerkiksi viinikellarit)

Töihin Suomeen

Jos tulet ulkomailta töihin Suomeen, verotuksesi riippuu siitä, kuinka kauan oleskelet Suomessa. Verotukseen vaikuttaa myös se, onko työnantajasi suomalainen vai ulkomainen yritys.

Opiskelemaan Suomeen

Jos olet ulkomaalainen opiskelija tai harjoittelija, Suomi ei yleensä verota tuloja, jotka saat ulkomailta. Suomalaiselta työnantajalta saamasi tulot sen sijaan verotetaan Suomessa.

Ulkomailta Suomeen tuleva au pair

Ulkomailta Suomeen tulevan au pair -työntekijän kotitaloudelta saama taskuraha on veronalaista palkkatuloa.

Ajoneuvo ulkomailta Suomeen muutettaessa

Ajoneuvosta on pääsääntöisesti tehtävä Verohallinnolle autoveroilmoitus, jos se otetaan Suomessa liikennekäyttöön.

Eläkettä ulkomailta

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä ulkomailta, eläkkeen verotuksen ratkaisee yleensä verosopimus Suomen ja eläkkeen lähdevaltion välillä.

Ulkomailla asuvan liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus

Ulkomaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on annettava elinkeinotoiminnastaan veroilmoitus Suomeen, jos hän on rekisteröitynyt Suomessa ja saanut suomalaisen Y-tunnuksen.

Ulkomailta saadut vuokratulot

Jos saat ulkomailta vuokratuloa, sinun on ilmoitettava se Suomen veroilmoituksella. Asunnon vuokratulo voidaan verosopimusten mukaan verottaa lähdevaltiossa.

Ulkomailla sijaitsevan asunnon myynti

Ulkomailla olevan asunnon sijaintivaltio vaikuttaa myyntivoiton tai -tappion verotukseen.

Ulkomailta saadut osingot ja arvopaperien luovutusvoitot

Ulkomailta saadut arvopapereiden luovutusvoitot verotetaan tavallisesti vain Suomessa. Ulkomaisista osingoista taas peritään yleensä ulkomailla lähdevero. Se hyvitetään Suomen verosta.

Ulkomailta saadut korkotulot

Ulkomailta saatu korkotulo on tavallisesti Suomessa veronalaista samalla tavalla kuin Suomestakin saatu korkotulo.

Verosopimuksen vastainen verotus ulkomailla

Ulkomailta saadusta tulosta on voitu periä lähdevaltiossa veroa verosopimuksen vastaisesti. Liikaa perityn veron palauttamista on haettava lähdevaltiosta.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen henkilöasiakkaan ulkomaantulosta

Jos asut Suomessa, sinun on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistasi tuloista. Kaksinkertainen verotus poistetaan hyvittämällä ulkomaantulon vero tai vapauttamalla suomalaisesta verosta.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 7.4.2011