Suomesta ulkomaille

Jos muutat Suomesta ulkomaille, verotuksesi riippuu monesta tekijästä. Verotukseen vaikuttaa mm. ulkomailla oleskelun kesto - erityisesti se, muutatko Suomesta pysyvästi vai tilapäisesti. 

Jos olet Suomen kansalainen ja olet ulkomailla tilapäisesti tai lyhyen aikaa, oleskelu ei vaikuta verotukseesi Suomessa. Jos muutat ulkomaille pysyvästi, olet Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan (ns. kolmen vuoden sääntö). Maksat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistasi tuloista. Kolmen vuoden jälkeen olet yleensä Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Silloin maksat Suomeen veroa vain Suomesta saamistasi tuloista.

Kansalaisuus ja siteet Suomeen

Rajoitettu verovelvollisuus voi alkaa jo ensimmäisten kolmen vuoden aikana, jos osoitat, ettei sinulla ole olennaisia siteitä Suomeen. Olennaisilla siteillä tarkoitetaan esimerkiksi Suomeen jäävää asuntoa tai kuulumista Suomen sosiaaliturvaan.

Jos olet ulkomaan kansalainen ja muutat pysyvästi pois Suomesta, sinusta tulee yleensä rajoitetusti verovelvollinen muuttopäivästä alkaen. Jos taas oleskelet ulkomailla vain tilapäisesti, se ei vaikuta verotukseesi Suomessa.

Suomesta ulkomaille lähtevän verotukseen vaikuttavat muutkin seikat kuin ulkomailla oleskelun kesto. Valitse alla olevista tilanteista sinulle sopivin ohje.

Töihin ulkomaille

Jos lähdet töihin ulkomaille, sinun on silti annettava Suomeen veroilmoitus. Myös ulkomailla ansaitusta palkasta on annettava Suomeen tietoja, vaikka sitä ei aina verotetakaan Suomessa.

Opiskelemaan ulkomaille

Pelkkä ulkomailla opiskelu ei vaikuta verotukseesi Suomessa eikä vaadi mitään ilmoitusta Verohallinnolle. Jos sen sijaan teet ulkomailla töitä, sinun on selvitettävä ulkomaantuloon liittyvät veroasiat.

Eläkettä Suomesta ulkomaille

Vaikka muuttaisit ulkomaille, Suomesta saadusta eläkkeestä on yleensä maksettava verot Suomeen. 

Ulkomaisella aluksella työskentely

Jos työskentelet kansainvälisessä liikenteessä olevalla ulkomaisella aluksella, on sinun yleensä suoritettava veroa myös ulkomaille.

Suomen kansalainen ja kolmen vuoden sääntö

Ulkomaille asettuvaa Suomen kansalainen on yleensä Suomessa yleisesti verovelvollinen muuttovuoden ja kolmen seuraavaan vuoden ajan (ns. kolmen vuoden sääntö).

Kun ulkomainen työntekijä muuttaa pois Suomesta

Jos olet ulkomaan kansalainen tai vailla kansalaisuutta, yleinen verovelvollisuutesi Suomeen päättyy, kun muutat pysyvästi pois Suomesta. Tilapäinen poissaolo Suomesta ei vaikuta verovelvollisuuteen.

Ulkomailla asuvan Suomesta saama vuokratulo

Suomesta saatu vuokratulo verotetaan yleensä Suomessa. Vaikka asuisit ulkomailla, maksat vuokratulosta veroa Suomeen, jos vuokrattu asunto on Suomessa.

Ulkomaille maksettavat osingot, korot ja rojaltit

Suomesta saaduista osingoista, koroista ja rojalteista on yleensä maksettava verot Suomeen. Suomessa peritty verosopimuksen mukainen vero hyvitetään asuinvaltiossasi.

Verosopimuksen vastainen verotus ulkomailla

Ulkomailta saadusta tulosta on voitu periä lähdevaltiossa veroa verosopimuksen vastaisesti. Liikaa perityn veron palauttamista on haettava lähdevaltiosta.

Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen henkilöasiakkaan ulkomaantulosta

Jos asut Suomessa, sinun on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistasi tuloista. Kaksinkertainen verotus poistetaan hyvittämällä ulkomaantulon vero tai vapauttamalla suomalaisesta verosta.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Henkilöasiakkaat

Hei jatkokysymys alla olevaan voinko myydä vaimolleni ko. PA Resources osakkeet esim. 1 Eurolla ja sitten vähentää tappiot 2016 verotuksessa, kun tänä vuonna sattui tulemaan myös voittoja ? t Heikki Kysymys PA Resources (AB) on käytännössä selvitystilassa ja osakkeita ei enää ole noteerattu Tukholman pörssissä tämän vuoden alusta alkaen. Yhtiön kaikki omistukset on myyty Tunisisaan ja myyntituotot kaikki muut varat on käytetty velkojen maksuun. Ruotsin veroviraston mukaan osakkeet ovat arvottomia - kuten konkurssisa: "Observera att enligt uppgifter från [Sveriges]Skatteverket och inkomstskattelagen betraktas aktier som avyttrade vid en likvidation eller konkurs" Koska ostajaa arvottomille osakkeilleni on vaikea ellei mahdoton löytää, voinko vähentää osakkeiden ostohinnan pääomatulojen tappiona verotuksessa vuoden 2016 pääomatuloista ? Osakkeiden mitätöinti ja poisto arvo-osuusrekisteristä odottaa Euroclearin vahvistusta, jonka ajoituksesta ei ole saatu tiedustelusta huolimatta mitään tietoa. Nimimerkki DI -57 Vastaus Osakkeiden ostohinnan voit vähentää tappiona pääomatuloista sen vuoden verotuksessa kun osakkeiden arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Luovutustappion katsotaan syntyvän sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Yhtiön konkurssitilanteissa arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta kun konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, ettei jako-osuutta kerry, tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään. Vuodesta 2016 alkaen myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vain vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita. Sanna, Verohallinnon asiakaspalvelu

Nordisk eTax, https://www.nordisketax.net/

Muualla verkossa

Henkilöasiakkaan kansainvälisen tuloverotuksen palvelunumero
029 497 024

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 17.3.2011