Opintolainan korot

Kuuluu kokonaisuuteen: Opiskelu

Opintolainan korot saa vähentää verotuksessa vuodelta 2014.

Opintotuen muutos poistaa kokonaan opintolainan korkojen vähennysoikeuden vuodesta 2015 alkaen.

Opintolainan korot 2014

Edellytyksenä on, että laina on valtion tai Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintolaina tai sellainen julkisyhteisön takaama tai myöntämä laina, joka on osa toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion opintotukijärjestelmää.

Muunlaista opintoihin otettua velkaa ei katsota verotuksessa sellaiseksi opintolainaksi, joka oikeuttaisi korkojen vähentämiseen. Esimerkiksi vanhemmilta opintoja varten saadun velan korkoja ei siis voi vähentää verotuksessa.

Pankki ilmoittaa opintolainan ja lainan korot Verohallintoon lopullista verotusta varten, ja ne näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella. Tarkista korkotiedot ja lainan käyttötarkoitus. Jos lainan käyttötarkoitus on merkitty veroilmoitukseen väärin, ilmoita lisätiedoissa oikea käyttötarkoitus ja luoton tunnus. Tee korjaukset esitäytetyn veroilmoituksen ohjeiden mukaisesti.

Opintolainan korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista, joita ovat esimerkiksi korko- ja vuokratulot. Jos pääomatuloja ei ole tai niitä ei ole riittävästi, 30 % vähentämättä jääneistä koroista vähennetään ansiotulojen verosta. Lue lisää sivulta Velkojen ja korkojen muutos.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2012