Opiskelu

Opiskelijan yleisimmät tulot ovat opintoraha ja palkka. Opiskelijoiden verotus eroaa muista vain niin, että opintorahasta saa opintorahavähennyksen.

Opintorahaa varten et tarvitse verokorttia

Kela (Kansaneläkelaitos) tekee opintorahasta ennakonpidätyksen eli perii siitä 10 %:n veron. Tätä varten sinun ei tarvitse antaa Kelalle verokorttia.

Jos saat opintorahaa eikä sinulla ole muita tuloja, saattaa 10 %:n ennakonpidätys olla liian suuri. Silloin voit hakea Verohallinnolta uuden verokortin opintorahaa varten ja toimittaa sen Kelalle tai pyytää Verohallintoa lähettämään sen suoraan Kelaan. Huomaathan, että Verokortti verkossa -palvelusta ei voi tilata verokorttia pelkästään opintorahaa varten.

Jos opintorahasi on alle 170 euroa kuukaudessa, Kela ei peri siitä veroa. Vaikka veroa ei peritä, opintoraha on kuitenkin aina verotettavaa tuloa. Tämä tarkoittaa sitä, että kun vuoden verojen oikea määrä lasketaan jälkikäteen niin sanotussa lopullisessa verotuksessa, opintoraha ja muut mahdolliset verotettavat tulot (esimerkiksi palkka kesätöistä) lasketaan yhteen. Verojen määrä lasketaan tästä yhteissummasta, joten myös opintoraha vaikuttaa lopullisen veron määrään.

Palkkaa varten tarvitset aina verokortin. Lisätietoa verokortin muuttamisesta

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Huhtikuussa Verohallinto lähettää esitäytetyn veroilmoituksen. Tarkista, että tulosi ja vähennyksesi on merkitty siihen oikein. Tulot on ilmoittanut Verohallinnolle niiden maksaja. Esimerkiksi opintorahan on ilmoittanut Kela ja palkat työnantajasi.

Vähennyksistä osa on Verohallinnon laskemia, ja joitain vähennystietoja Verohallinto saa pankeilta ja työnantajalta. Jos esitäytetyn veroilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos tiedoissa on virheitä tai tietoja puuttuu, täydennä tai korjaa tiedot. Lähes kaikki korjaukset voit tehdä verkossa osoitteessa www.vero.fi/veroilmoitus. Voit tehdä korjaukset vaihtoehtoisesti veroilmoituslomakkeella (ilmoitusosa).

Verohallinto laskee lopullisen veron määrän esitäytetyn veroilmoituksen tietojen perusteella. Jos sinulta on ennakkoon peritty liikaa veroa, saat liikaa maksamasi veron takaisin veronpalautuksena.

Esimerkki: Jos työnantajasi on perinyt sinulta verokortin perusteella veroja 1 200 euroa ja lopullisessa verotuksessa oikeaksi verojen määräksi lasketaan 1 000 euroa, saat veronpalautuksena 200 euroa korkoineen. Jos taas veroa on peritty liian vähän, joudut maksamaan erotuksen jäännösverona. Vuoden 2015 jäännösverojen eräpäivät ovat joulukuussa 2016 ja helmikuussa 2017. Veronpalautukset vuodelta 2015 maksetaan joulukuussa 2016.

Aivan pienistä tuloista et joudu maksamaan veroa

Valtion tuloveroa joudut maksamaan vasta, jos tulosi ovat vähintään 15 200 euroa vuodessa. Kunnallis- ja kirkollisveroa sekä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua joudut maksamaan palkkatuloista, jos palkan määrä ylittää noin 2 200 euroa vuodessa. Sairausvakuutuksen päivärahamaksun joudut maksamaan, jos palkan määrä ylittää noin 1 420 euroa vuodessa. Pelkkää opintorahaa voit saada noin 3 180 euroa vuodessa ilman, että siitä menee veroa.

Opintorahasta ei mene veroa, jos sinulla ei ole muita tuloja

Tämä johtuu siitä, että opintorahasta myönnetään opintorahavähennys. Vähennys myönnetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse pyytää sitä itse. Opintorahavähennys voi olla korkeintaan opintorahan suuruinen.

Jos sinulla on muitakin ansiotuloja, esimerkiksi palkkatuloja, opintorahavähennys pienenee. Pääomatulot (esimerkiksi korot ja vuokratulot) eivät vaikuta opintorahavähennyksen määrään. Opintorahavähennystä ei myönnetä aikuiskoulutustuesta eikä aikuisopintorahasta.

Opintolainavähennys ja opintolainahyvitys

Jos olet valmistunut määräajassa ja lyhennät opintolainaa, saat verotuksessa tietyin edellytyksin opintolainavähennyksen. Verohallinto myöntää vähennyksen vuosittain Kelan antamien tietojen perusteella, eikä sinun tarvitse erikseen vaatia sitä.

Opintolainavähennys myönnetään, jos

  • olet läsnä olevana aloittanut korkeakoulututkinnon suorittamisen 1.8.2005 tai sen jälkeen
  • olet aloittanut ensimmäiset korkeakouluopintosi ennen 1.8.2014
  • olet suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa.

Jos olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen, saat Kelalta opintolainahyvitystä. Silloin et kuulu opintolainavähennyksen piiriin. Opintolainahyvitys koskee siis uusia opiskelijoita ja aikaisemmin opintonsa aloittaneet säilyvät vähennysjärjestelmän piirissä.

Lue lisää opintolainavähennyksestä.

Opiskelijan verokortti

Opintorahan määrä vaikuttaa myös palkan veroprosenttiin. Kela perii opintorahasta automaattisesti veron, joten opintorahaa varten et tarvitse verokorttia.

Opiskelemaan ulkomaille

Pelkkä ulkomailla opiskelu ei vaikuta verotukseesi Suomessa eikä vaadi mitään ilmoitusta Verohallinnolle. Jos sen sijaan teet ulkomailla töitä, sinun on selvitettävä ulkomaantuloon liittyvät veroasiat.

Työttömän tai opiskelijan matkakulut

Työttömällä matkakulujen omavastuu on tavallista pienempi. Opiskelija voi vähentää vain työskentelyyn liittyvät matkakulut.

Opintolainavähennys

Jos olet valmistunut määräajassa ja lyhennät opintolainaa, saat verotuksessa tietyin edellytyksin opintolainavähennyksen.

Katso myös


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 14.1.2016