Etusivu > Henkilöasiakkaat > Maksuvaikeudet > Maksun viivästyminen ja laiminlyönnin seuraukset

Maksun viivästyminen ja laiminlyönnin seuraukset

Kuuluu kokonaisuuteen: Maksuvaikeudet

Jos veroa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, Verohallinto lähettää siitä maksumuistutuksen. Verotilin maksamattomista veroista ei kuitenkaan lähetetä erillistä maksumuistutusta, vaan niistä ilmoitetaan verotilin tiliotteessa. Verotilin tiliotteessa on joko huomautus maksamattomasta saldosta tai ilmoitus siitä, että vero siirretään perintään. Myöhässä maksetusta verosta joutuu maksamaan korkoa.

Maksumuistutuksessa on mukana viivekorko

Maksumuistutuksessa verolle on laskettu viivekorko ja maksulle on merkitty uusi eräpäivä. Viivekorko on laskettu maksumuistutuksen eräpäivään saakka. Jos maksat veron ja viivekoron  viimeistään maksumuistutuksen eräpäivänä, Verohallinto ei lähetä veroa ulosottoon.

Verotilin maksamattomista veroista annetaan huomautus tai ilmoitus perintään siirrosta

Verotilin maksamattomista veroista annetaan ensin kaksi huomautusta verotilin tiliotteella. Sen jälkeen tiliotteessa ilmoitetaan, että maksamatta olevat verot siirretään verotililtä perintään. Jos verotililtä on jo aiemmin siirretty perittäväksi maksamattomia veroja ja ne ovat edelleen maksamatta, ei uusistakaan veroveloista enää anneta huomautuksia. Sen sijaan tiliotteen yhteydessä ilmoitetaan päivä, jolloin maksamatta olevat velvoitteet poistetaan verotililtä ja siirretään perittäväksi.

Huom. Jos verot on poistettu verotililtä, niiden maksamisessa ei voi enää käyttää verotilin viitenumeroa eikä verotilin pankkitilejä. Jos haluat vielä maksaa verot  ennen kuin ne lähetetään ulosottoon, ota heti yhteyttä Verohallinnon perintäyksikköön numeroon 029 497 028 (puhelun hinta pvm./mpm.). Jos verot on jo lähetetty ulosottoon, ne on maksettava ulosottoviranomaiselle. Verohallinto lähettää verot ulosottoon viimeistään kolmen viikon kuluttua siitä päivästä, kun verot on siiretty perittäväksi.

Maksamiseen voi saada lisäaikaa

Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit saada tietyin edellytyksin Verohallinnolta lisäaikaa verojen maksamiseen. Myönnetyltä lisäajalta on maksettava korkoa.
Lisää maksuaikaa voit hakea verkkolomakkeella Maksujärjestelypyyntö (vero.fi/maksujärjestely) tai soittamalla  palvelunumeroon 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä, puhelun hinta pvm./mpm.).

Maksumuistutusten jälkeen vero lähetetään ulosottoon

Jos veroa ei ole maksettu maksumuistutuksessa ilmoitettuun eräpäivään mennessä, Verohallinto lähettää veron ulosottoviranomaisen perittäväksi. Verovelka voidaan periä velallisen tulosta tai omaisuudesta. Viivekoron lisäksi ulosottomies perii ulosottomaksun, jonka suuruus riippuu maksettavan veron määrästä.

Verovelkoja voidaan julkaista verovelkarekisterissä ja protestilistalla

Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan julkaista verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteristä näkyy, onko yrityksellä, elinkeinonharjoittajalla tai elinkeinotoimintaa harjoittavalla kuolinpesällä verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai kausiveroilmoituksen antamisen laiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkarekisterissä ei näytetä verovelan varsinaista euromäärää vaan ainoastaan tieto siitä, onko verovelkaa vähintään 10 000 euroa vai ei.

Maksamatta jätetyt arvonlisäverot ja työantajasuoritukset voidaan myös julkaista luottolehtien protestilistoilla. Verohallinto julkaisee suorituksen laiminlyöneen nimen sekä verovelan määrän Kauppalehdessä, Taloussanomissa ja Virallisessa lehdessä.

Konkurssiin hakeminen

Verohallinto voi hakea velallisen konkurssiin verovelkojen takia. Velallinen voidaan hakea konkurssiin, jos edellytyksiä muille perimistoimille ei enää ole. Konkurssiin hakemisella voidaan myös estää verovelan kasvu.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2016