Etusivu > Henkilöasiakkaat > Maksaminen > Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

Kuuluu kokonaisuuteen: Maksaminen

Tarkista yrityksen tilanne ensin verovelkarekisteristä. Verovelkarekisteriin pääset Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelun kautta.

Verovelkatodistuksia ei toimiteta 29.12.2016. – 5.1.2017 väliseltä ajalta Verohallinnon palvelukatkon vuoksi.  Voit kuitenkin tehdä verovelkatodistustilauksen verkkopalvelussa myös palvelukatkon aikana. Puhelimitse (p. 029 497 028) todistuksen voi tilata muulloin, paitsi aikavälillä 29.12.2016 – 2.1.2017. Vuodenvaihdetta varten tarvittavat verovelkatodistukset kannattaa tilata viimeistään 27.12.2016.

Yrityksen tai elinkeinonharjoittajan ei tarvitse tilata erikseen verovelkatodistusta tai todistusta verojen maksamisesta, jos verovelkarekisterissä ei ole merkintää veroveloista tai ilmoituslaiminlyönneistä.

Verovelkarekisteriin kuuluvat yritykset, elinkeinonharjoittajat ja elinkeinotoimintaa harjoittavat kuolinpesät. Sen sijaan henkilöasiakkaiden tietoja ei ole verovelkarekisterissä.

Lue lisää verovelkarekisteristä (vero.fi/verovelkarekisteri).

Asiakkaalla on halutessaan oikeus saada Verohallinnolta verovelkatodistus tai todistus verojen maksamisesta.

Asiakkaalle annetaan tilanteen mukaan joko todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus.

Todistukset osoittavat tilanteen, joka on voimassa todistuksen antohetkellä. Työnantaja-, arvonlisävero- ja ennakkoperintärekisterimerkintöjen voimassaolon voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelusta www.ytj.fi.

Verohallinto voi antaa todistuksen vain verovelvolliselle tai muulle siihen oikeutetulle.

Todistus verojen maksamisesta

Verohallinto antaa todistuksen verojen maksamisesta, jos asiakas on antanut veroja koskevat ilmoitukset oikeaan aikaan sekä maksanut veronsa ajoissa ja oikean suuruisena.

Verovelkatodistus

Verohallinto antaa verovelkatodistuksen, jos asiakkaalla on

  • erääntyneitä veroja suorittamatta (verojäämiä)
  • arvonlisäveroa, ennakonpidätystä tai työnantajan sosiaaliturvamaksua koskevia ilmoituksia antamatta tai maksuja tilittämättä
  • verotilin alijäämää
  • verovastuuseen perustuvaa verovelkaa
  • verorikokseen perustuvaa vahingonkorvausvelkaa
  • verovelkaa yrityssaneerauksessa tai yksityishenkilön velkajärjestelyssä.
  • Verohallinnon kanssa tehty, voimassa oleva maksujärjestely.

Todistusten tilaaminen

Todistus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan asiakkaan osoitteeseen 3−4 työpäivän kuluessa. Tietoturvasyiden vuoksi Verohallinto ei voi lähettää todistusta sähköpostilla.

Asiakas voi sopia Verohallinnon kanssa, että todistus lähetetään hänelle toistuvasti määräajoin, kuitenkin enintään kerran kuukaudessa. Tilaus on voimassa yhden vuoden ajan ensimmäisen tilauksen toimittamisesta.

Todistuksessa on varmennusnumero, jonka avulla todistuksen aitous voidaan varmistaa.

Verkkolomakkeella tilattu verovelkatodistus ei sisällä verojäämien erittelyä (verovelkaluettelo). Tarvittaessa verovelkaluettelon saat soittamalla verovelkatodistusten palvelunumeroon 029 497 032.

Huom. Jos verotili on miinuksella käsittelyssä olevan negatiivisen, palautukseen oikeuttavan arvonlisäveron takia, verovelkatodistuksen voi tilata vain palvelunumerosta 029 497 032 (pvm./mpm.). Verotilin tilanteen voi tarkistaa Verotili-palvelussa (vero.fi/verotili) tai verotilin tiliotteelta.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Henkilöasiakkaat

Maksuliikenne, tili- ja viitenumerot, veronpalautusten maksaminen -palvelunumero
029 497 026

Verotilin palvelunumero
029 497 056

Todistus verojen maksamisesta / Verovelkatodistus

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 25.10.2016