Eläkkeelle

Eläketulo on veronalaista ansiotuloa. Poikkeus on vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke. Se voi olla myös pääomatuloa.

Eläketulon verotus poikkeaa palkkatulon verotuksesta, koska eläketulosta myönnetään erilaisia verovähennyksiä kuin palkkatulosta.

Eläketulosta tehdään eläketulovähennys

Eläketulovähennys takaa sen, että pienistä eläkkeistä ei tarvitse maksaa lainkaan veroa.  Eläketulovähennyksen saa sekä valtion että kunnan verotuksessa. Vähennyksen määrä riippuu eläkkeensaajan kaikista verotettavista palkkatuloista ja muista ansiotuloista. Eläketulovähennyksen vaikutus veroihin vähenee sitä mukaa kuin tulot nousevat: mitä suurempi eläke, sitä pienempi eläketulovähennys.

Verohallinto tekee eläketulovähennyksen viran puolesta. Eläketulovähennys otetaan siis huomioon automaattisesti, kun eläkkeensaajan veroprosenttia tai verotusta lasketaan.

Lisätietoa eläketulovähennyksestä

Ei päivärahamaksua, korotettu sairaanhoitomaksu

Eläkkeensaaja maksaa eläkkeestä vain veroprosentin mukaisen veron. Eläkkeestä ei makseta päivärahamaksua, koska eläkeläinen ei saa sairauspäivärahaa. Sen sijaan sairaanhoitomaksu peritään muutaman kymmenyksen korkeampana kuin palkansaajalla, ja sillä rahoitetaan sairaanhoidon kustannuksia.

Yle-vero vaikuttaa eläkeläisen veroprosenttiin

Yle-veron suuruus on 0,68 prosenttia ansio- ja pääomatuloista (ja vähintään 70 euroa silloin, kun tulot ovat enemmän kuin 10 300 euroa vuodessa). Jos saat takuueläkettä (eli vähimmäismäärän eläkettä), eläkkeestä ei mene Yle-veroa. Verokortissa veroprosentti pyöristetään aina lähimpään ylempään puoleen tai täyteen prosenttiin.

Eläketulon lisävero yli 45 000 euron ylittävästä eläketulosta

Yli 45 000 euron ylittävästä  eläketulosta  maksetaan lisäveroa 6 %. Lisävero koskee vain ansiotulona verotettavia eläkkeitä. Eläketulon lisäveroa laskettaessa eläketulosta vähennetään vain eläketulovähennys. Lisävero on valtion ansiotuloveroa, josta voi tehdä normaaleja ansiotulon verosta tehtäviä vähennyksiä.

Esimerkki: Ansiotulona verotettava eläketulo on 54 000 euroa (brutto) vuonna 2016. Eläketulovähennystä ei ole. Eläketulon lisävero on 54 000 - 45 000 = 9 000 x 6 % = 540 euroa.

Eläketulon verokortti

Eläketuloa varten tarvitset eläketulon verokortin. Jos käyt eläkkeellä ollessasi töissä, tarvitset erillisen verokortin palkkaa varten.

Eläkettä Suomesta ulkomaille

Vaikka muuttaisit ulkomaille, Suomesta saadusta eläkkeestä on yleensä maksettava verot Suomeen. 

Eläkettä ulkomailta

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä ulkomailta, eläkkeen verotuksen ratkaisee yleensä verosopimus Suomen ja eläkkeen lähdevaltion välillä.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2015