Etusivu > Henkilöasiakkaat > Asunnon myynti > Muun kuin oman vakituisen asunnon myynti

Muun kuin oman vakituisen asunnon myynti

Kuuluu kokonaisuuteen: Asunnon myynti

Jos myyt sijoitusasunnon tai vapaa-ajan asunnon, myyntivoitosta on maksettava veroa. Myös oman asunnon myyntivoitosta menee vero, jos vakituista asuntoa koskevat ehdot eivät täyty.

Jos myymäsi asunto ei ole ollut sinun tai perheesi vakituisessa asuinkäytössä, myyntivoittoa tai -tappiota syntyy riippumatta siitä, miten asunto on hankittu. Asunnon myyntivoitto on myyntihinnan ja ostohinnan (hankintahinnan) välinen erotus. Hankintahintana voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettaman suuruuteen vaikuttaa se, kuinka kauan olet omistanut asunnon.

Asunnon myyntihinnasta vähennetään hankintahinta ja kulut

Asunnon myynnistä saatu voitto (tai tappio) lasketaan niin, että asunnon myyntihinnasta vähennetään asunnon hankintahinta sekä asunnon hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut. Hankintakuluja ovat esimerkiksi varainsiirtovero ja lainhuudatusmaksu. Myyntikulu on esimerkiksi kiinteistövälittäjän palkkio.Lisäksi voit vähentää omaisuuteen omistusaikanasi tehdyt  perusparannukset. Oman työn arvoa ei lueta osaksi omaisuuden hankintamenoa.

Hankintahinta on yleensä asunnon ostohinta

Asunnon hankintahinta on se ostohinta, jonka olet aikanaan maksanut asunnosta. Jos olet saanut asunnon perintönä tai lahjana, hankintahinta on sama kuin verotusarvo, jota on käytetty perintö- ja lahjaverotuksessa.

Jos olet itse rakentanut talon, sen hankintahinta muodostuu tontin hinnasta sekä talon rakennuskustannuksista. Oman työn arvoa ei voi lisätä hankintahintaan.

Säilytä tositteet ostamisesta ja myymisestä aiheutuneista kuluista.  Ne on pyydettäessä toimitettava verotoimistoon.

Hankintahinnan sijaan voi käyttää hankintameno-olettamaa

Jos todellista hankintahintaa ei ole tiedossa tai hankintahinta on ollut hyvin alhainen, myyntivoiton laskennassa voidaan käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettama vähennetään myyntihinnasta, kun myyntivoittoa lasketaan. Hankintameno-olettama on yleensä 20 prosenttia myyntihinnasta. Jos olet myyntihetkellä omistanut asunnon yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 prosenttia. Voit itse valita, käytetäänkö myyntivoiton laskennassa hankintameno-olettamaa vai lasketaanko myyntivoitto hankintahinnan ja kulujen perusteella.

Esimerkki: Antti myy omistamansa vapaa-ajan asunnon 100 000 eurolla. Hän maksaa myynnistä kiinteistönvälittäjälle välityspalkkiota 3 000 euroa. Antti on aikoinaan, 4 vuotta sitten, ostanut asunnon 70 000 eurolla ja maksanut ostosta varainsiirtoveroa 1 120 euroa.

Todelliseen hankintahintaan perustuva vero:

100 000 euroa (myyntihinta)

– 71 120 euroa (hankintahinta eli ostohinta + varainsiirtovero)

– 3 000 euroa (voiton hankkimisesta johtuneet menot)

= 25 880 euroa (myyntivoitto)

Myyntivoitosta maksettava veron määrä on 30 % x 25 880 euroa = 7 764 euroa. 
(Veroprosentti on 34 % yli 30 000  euron ylittävältä osuudelta. Vuonna 2015: Veroprosentti on 33% yli 30 000 euron ylittävältä osuudelta.)

Antti ei ole  selvittänyt Verohallinnolle asunnon todellista hankintahintaa, joten Verohallinnossa käytetään myyntivoiton laskemiseen hankintameno-olettamaa. Koska Antti on omistanut asunnon alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta.

Hankintameno-olettamaan perustuva vero:

100 000 euroa (myyntihinta)

– 20 000 euroa (hankintameno-olettama 20 %)

= 80 000 euroa (myyntivoitto)

Myyntivoitosta maksettava veron määrä vuonna 2016 on 30 % x 30 000 euroa + 34% x 50 000 euroa = 26 000 euroa

Veron määrä vuonna 2015 on 30 % x 30 000 euroa + 33% x 50 000 euroa = 25 500 euroa

Myyntivoitto verotetaan kaupantekovuoden pääomatulona

Myyntivoitto verotetaan sen vuoden tulona, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Kauppahinnan maksuajankohta ei vaikuta verotusajankohtaan.

Myyntitappion voi vähentää

Vastaavasti myyntitappio syntyy sinä kalenterivuonna, jonka aikana sitova kauppa tai muu sopimus on tehty. Vuodesta 2016 alkaen myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vain vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Henkilöasiakkaat

Sijoitusvakuutusten (säästöhenkivakuutusten) verotus Eläkkeellä oleva 80-vuotias tuttavani haluaa lunastaa loppuun maksetun Tapiola Omavara -säästöhenkivakuutuksen ennen määräaikaa, joka olisi vasta v. 2030, koska hän tarvitsee kipeästi nuo rahat mm. sairaanhoitokuluihinsa. Verotetaanko säästöhenkivakuutusten tuotto lähdevero- vai pääomatuloverotuskäytäntöä noudattaen? Veroprosentti on sama, mutta jos tähän tapaukseen sovelletaan normaalia pääomatuloverotuskäytäntöä, niin tuttavani saa käsitykseni mukaan vähentää tappiot, toisin kuin lähdeveron alaisista tuloista. Edellä mainitut tappiot ovat syntyneet tänä vuonna tuttavani lopetettua kaksi tavanomaista rahastosijoitusta suuria tappiota kärsien. Lopettamisen syy: hän tarvitsi rahaa sairauskuluihin. Kyseessä olivat kovin pahasti tappiolliset Odinin rahastot (Odin Maritim ja Odin Offshore), joiden arvo oli laskenut jopa 80% alkuperäissijoitusten arvosta. Näin tuttavalleni on syntynyt tappiota useita tuhansia euroja näistä em. Odinin rahastoista. Olisi kohtuullista, jos niistä saisi vähentää edes osan Tapiola Omavaran tuottamista voitoista, jotka ovat kovasti suuret eli yli 40.000 euroa. (Selitys: Omavara-säästöhenkivakuutukset tehtiin yli 35 vuotta sitten, ja aika on ollut tässä tapauksessa rahaa). Jos Tapiolan Omavaran tuotosta peritään lähdevero pääomatuloveron sijasta, niin tappioiden vähentäminen voitoista ei liene mahdollista, koska lähdevero on lopullinen vero, toisin kuin tavallisissa pääomaverotapauksissa. Mielestäni periaate "voitoista saa vähentää tappiot" on ainoa oikea, koska Tapiolan säästöhenkivakuutuksen arvon kehitys perustuu Seligsonin rahastojen arvon kehitykseen. Tapiolan neuvo kuului: "Kysykää verottajalta. Me emme anna veroneuvontaa." Siksi kysyn tuon vanhan tuttavani asioita, koska hänestä itsestä ei ole enää kysyjäksi.

Palkan- ja eläkkeensaajien palvelunumero
029 497 002

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2016