Etusivu > Asioi verkossa > Näin tunnistaudut verkkopalveluun

Näin tunnistaudut verkkopalveluun

Henkilöasiakkaat ja yritykset voivat hoitaa verotusasioita verkkopalveluissamme vain tunnistautuneina. Henkilöt voivat yleensä tunnistautua pankkitunnuksillaan, mutta yhtiöt, yhtymät ja muut organisaatiot tarvitsevat Katso-tunnisteen.

Yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat tunnistautuvat pankkitunnuksilla

Voit tunnistautua verkkopalveluihimme henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai sähköisellä henkilökortilla, jos olet:

 • yksityishenkilö
 • liikkeen- tai ammatinharjoittaja
 • maa- tai metsätaloudenharjoittaja

Muut yritykset ja asiakasryhmät tunnistautuvat Katso-tunnisteella

Yritys- ja yhteisöasiakkaat tarvitsevat Katso-tunnisteen. Tämä koskee seuraavia asiakasryhmiä:

 • yhtiöt (mm. osakeyhtiöt ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt)
 • yhteisöt (mm. säätiöt ja yhdistykset)
 • julkishallinnon organisaatiot (mm. kunnat ja seurakunnat)
 • yhtymät (mm. maatalous-, metsä- ja elinkeinoyhtymät)
 • kuolinpesät

Katso-tunniste on tilitoimistojen ja yritysten avain muun muassa OmaVero-palveluun. Tammikuusta 2017 alkaen oma-aloitteisten verojen ilmoitukset annetaan ja maksetaan OmaVerossa.

Katso-tunniste pähkinänkuoressa

Voit käyttää Katso-tunnistetta monessa viranomaispalvelussa.

 • Tällä hetkellä Katso-tunniste on käytössä esimerkiksi seuraavien viranomaisten asiointipalveluissa: Verohallinto, Kela, Tulli, Poliisihallitus, Trafi, Helsingin kaupunki, Eläketurvakeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö.
   
 • Palveluntarjoajat ovat määritelleet kuhunkin asiointipalveluun omat asiointiroolinsa, jotka oikeuttavat käyttämään palvelua roolin mukaisesti. Tarkempia lisätietoja eri asiointipalveluissa tarvittavista rooleista on saatavissa palveluntarjoajilta.
   
 • Verohallinto vastaa Katso-asiakaspalvelusta ja Katsoon liittyvästä ohjeistuksesta.

Perusta Katso-tunniste Katso-palvelussa.

 • Voit perustaa pääkäyttäjän Katso-tunnisteen osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Sinulla täytyy olla nimenkirjoitusoikeus yrityksessä tai muussa organisaatiossa, johon haluat liittää Katso-tunnisteesi.

  Koska Katso-tunniste on henkilötunnukseen sidottu, sinun on tunnistauduttava verkkopankkitunnuksillasi tai sirullisella henkilökortilla. Toinen vaihtoehto on käydä henkilökohtaisesti tunnistautumassa jossakin tämän listan verotoimistoista.

  Lisäksi ulkomaisen henkilön pitää Katso-tunnisteen saadakseen todistaa henkilöllisyytensä passilla ja nimenkirjoitusoikeutensa kotivaltion kaupparekisteriotteella, jonka julkinen notaari on vahvistanut. Katso-tunnistettava hakeva voi käydä näyttämässä nämä asiakirjat Katso-asiakasrekisteröintipisteessä tai postittaa ne Verohallinnolle. Lue lisää.
   
 • Jos sinulla on jo Katso-tunniste, voit perustaa uusia Y-tunnuksiin sidottuja pääkäyttäjärooleja, jos sinulla on myös näiden organisaatioiden nimenkirjoitusoikeus. Lue lisää.
   
 • Jos Katso-tunnisteesi on lukkiutunut, saat avattua sen Katso-palvelun kohdasta Salasanat ja lukkiutunut tunniste. Tunnisteen avaaminen edellyttää, että kirjaudut palveluun verkkopankkitunnuksillasi.  

Yhden Katso-tunnisteen alaisuudessa voi olla useita Y-tunnuksia.

 • Pääkäyttäjiä voivat olla vain henkilöt, joilla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Pääkäyttäjärooliin sisältyvät kaikki Katso-palvelun erilaiset käyttäjäroolit, joilla käyttäjä voi asioida yrityksen nimissä.
   
 • Henkilöllä voi olla vain yksi Katso-tunniste, mutta hän voi toimia samalla tunnisteella useamman organisaation puolesta.
   
 • Yhdellä Y-tunnuksella voi olla useita Katso-pääkäyttäjiä, Katso-rinnakkaispääkäyttäjiä ja muissa rooleissa toimivia käyttäjiä.

Pääkäyttäjänä voit asioida sähköisesti tai valtuuttaa jonkun asioimaan puolestasi.

 • Pääkäyttäjänä sinulla on oikeus toimia Katso-tunnisteellasi yrityksen puolesta kaikissa asiontitilanteissa. Pääkäyttäjärooliin sisältyvät kaikki eri viranomaisten asiointipalvelujen käyttäjäroolit.
   
 • Pääkäyttäjänä voit myös antaa työntekijälle tai asianhoitajalle, kuten tilitoimistolle, valtuutuksen hoitaa yrityksen asioita sähköisesti. Voit valtuuttaa hänet useaan eri Katso-rooliin.

On kaksi tapaa valtuuttaa joku toinen asioimaan puolestasi.

Pääkäyttäjänä myönnät valtuutuksen 

 • Katso-pääkäyttäjänä voit tehdä valtuutuksen esimerkiksi työntekijän käyttäjätunnukselle tai asianhoitajan Y-tunnukselle. Valtuutus tehdään Katso-palvelussa kohdasta ”Uusi valtuutus”. Lue lisää.

  Kun myönnät valtuutusta, tarkista ensin, että tarvitsemasi asiointipalvelu on otettu käyttöön. Lue lisää.

Asianhoitaja pyytää valtuutusta sähköisen asioinnin valtakirjalla

 • Yrityksen tai muun organisaation asioita hoitava henkilö, kuten tilitoimiston edustaja, voi pyytää asiakasyritykseltään sähköisen asioinnin valtakirjaa. Valtakirjan voi antaa henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Valtakirjan avulla asianhoitaja pyytää itselleen tarvittavat käyttäjäroolit voidakseen hoitaa asiakkaan asioita sähköisesti. Pyyntö edellyttää, että sen esittäjällä itsellään on jo jonkin toisen organisaation pääkäyttäjärooli Katso-tunnisteellaan. 
   
 • Kun pyyntö valtakirjasta on tehty, valtakirjan myöntävä henkilö saa Katso-palvelusta sähköpostiviestin. Viestissä on linkki, jonka kautta sähköisen asioinnin valtakirjan voi hyväksyä. Hyväksyminen edellyttää, että viestin saanut henkilö tunnistautuu palveluun verkkopankkitunnuksillaan, sirullisella henkilökortilla tai Katso-tunnisteella. Lue lisää.

Valtuuta työntekijäsi hoitamaan yrityksesi asioita sähköisesti.

 • Jos haluat, että työntekijäsi voi asioida yrityksesi puolesta sähköisissä palveluissa, sinun on pääkäyttäjänä ensin luotava hänelle Katso-alitunniste. Varmista kuitenkin, että työntekijällä ei ole olemassa olevaa Katso-tunnistetta jostakin aikaisemmasta yhteydestä. Jos työntekijällä on tunniste, sinun tarvitsee vain myöntää tunnisteelle valtuutus tarvittavaan rooliin.

  Kun olet perustanut alitunnisteen, kerro työntekijälle alitunnisteen käyttäjätunnus ja salasana. Tämän jälkeen hän pääsee vahventamaan alitunnisteen Katso-tunnisteeksi. Huomaathan, että työntekijän Katso-tunnisteelle täytyy lisäksi muistaa myöntää valtuutus tarvittaviin asiointipalveluihin ennen kuin hän voi ryhtyä hoitamaan yrityksen asioita sähköisesti.
   
 • Vinkki. Voit valtuuttaa työntekijän useaan eri rooliin. Jos hän käytännössä hoitaa organisaationne asioita sähköisesti, hänelle voi antaa Katso-rinnakkaispääkäyttäjän roolin. Se ei edellytä työntekijältä organisaation nimenkirjoitusoikeutta.

  Rinnakkaispääkäyttäjänä työntekijä voi asioida eri asiointipalveluissa yhtä laajasti kuin varsinainen Katso-pääkäyttäjäkin. Lisäksi hän voi rinnakkaispääkäyttäjänä antaa ja vastaanottaa valtuutuksia organisaation puolesta sekä luoda alitunnisteita yrityksen muille työntekijöille. Hän ei kuitenkaan voi luoda rinnakkaispääkäyttäjäroolia kenellekään toiselle. 

Tutustu tarkempiin Katso-ohjeisiin.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.1.2017