a a a

Sähköiset asiointipalvelut

Verohallinnon sähköisten asiointipalveluiden luotettava ja turvallinen käyttö edellyttää lähes poikkeuksetta, että käyttäjä tunnistautuu palveluun.

Verohallinnon tarjoamat sähköiset palvelut

Tarkempaa tietoa saat tarvittaessa palveluiden omilta sivuilta.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä

Arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksen hakeminen

Arvonlisäverotuksen yhteenvetoilmoituksen antaminen

Arvonlisäverovelvollisuuden tarkistaminen

Ennakkoperintärekisteritietojen tarkistaminen

Kausiveroilmoituksen antaminen

Kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

Kotitalous- ja pientyönantajan ilmoitukset ja palkanlaskenta

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Maksujärjestelypyyntö

Osakeyhtiön perustaminen

Osoitteenmuutos

Tarkenteellisen OVT-tunnuksen ilmoittaminen

Tilinumeron ilmoittaminen

VAT-numeron (ALV-tunnisteen) tarkistaminen

Veroilmoituksen antaminen

Verokortin tilaaminen

Veronumerorekisteri

Verotili

Verovelkatodistuksen tilaaminen

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Yritysten rekisteritietojen tarkistaminen (YTJ)

 

Henkilöasiakkaan tunnistaminen

Yksityishenkilönä voit käyttää omia verkkopankkitunnuksia. Pankkitunnuksien on oltava henkilökohtaiset, joten et voi asioida toisen henkilön puolesta. Pankkitunnukset eivät myöskään voi olla sidoksissa yritys- tai yhdistystoimintaan.

Yksityishenkilönä voit käyttää myös sähköistä henkilökorttia, joka on kansalaisvarmenteen sisältävä sirullinen varmennekortti. Lisätietoa saat Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta (vrk.fi).

Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat aina Katso-tunnisteen. Tunnisteen hakemisesta ja käytöstä on kerrottu tarkemmin Katso-sivuilla.

Yritys- ja yhteisöasiakkaan tunnistaminen

Yritysten, yhteisöjen sekä julkishallinnon organisaatioiden on käytettävä sähköisessä asioinnissaan Katso-organisaatiotunnistetta. Myös kuolinpesien ja verotusyhtymien on käytettävä Katso-tunnistetta. Tunnisteen hakemisesta ja käytöstä on kerrottu tarkemmin Katso-sivuilla.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi joissain tapauksissa tunnistautua verkkopankkitunnuksilla. Tunnistamistavoista on kerrottu tarkemmin kunkin palvelun kirjautumissivuilla.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä

Erityisjärjestelmä on tarkoitettu elinkeinonharjoittajille, jotka myyvät televiestintä-, lähetys- ja sähköisesti suoritettavia palveluita toisiin EU-maihin muille asiakkaille kuin elinkeinonharjoittajille eli esimerkiksi suoraan kuluttajille.

Arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksen hakeminen

Suomessa toimiva arvonlisäverovelvollinen yritys voi tehdä arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemuksen toiseen EU-maahan ALVEU-palvelussa.

Arvonlisäverotuksen yhteenvetoilmoituksen antaminen

 1. Tavaran tai palvelun yhteisömyynneistä on annettava asiakaskohtaisesti eritelty arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa (ilmoitin.fi).
 2. Jos taloushallinto-ohjelman muodostamaa tiedostoa ei ole, voidaan tiedot antaa Verotili-palvelussa (vero.fi/verotili).
 3. Ilmoituksen voi antaa myös verkkolomakkeella tai tiedostona myös Tyvi-palveluntarjoajien kautta:
  Aditro (aditro.fi)
  Itella (tyvi.fi)
  Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.fi)
  CGI (tyvi-palvelu.fi)

Kausiveroilmoituksen antaminen – henkilöasiakas

Kotitaloustyönantaja, alkutuottaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja voi antaa kausiveroilmoituksen tiedot esimerkiksi  Verotili-palvelun kautta.

Jos olet käyttänyt palkanlaskennassa Palkka.fi-palvelua, kausiveroilmoituksen voi antaa myös Palkka.fi:n kautta.

Kausiveroilmoituksen antaminen – yritysasiakas

Kausiveroilmoituksen tiedot voi ilmoittaa esimerkiksi Verotili-palvelun kautta tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa

Ilmoituksen voi antaa myös verkkolomakkeella tai tiedostona muiden Tyvi-palveluntarjoajien kautta:

Kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus

Kiinteistövälittäjä voi antaa välittämänsä asunto-osakkeen kaupasta sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle Suomi.fi-palvelussa, jossa ovat myös tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa voit täydentää tai korjata kiinteistöverotuspäätöksen pohjana olevia tietoja. Palvelua voi käyttää sekä henkilö- että yritysasiakkaat.

Kotitalous- ja pientyönantajan ilmoitukset ja palkanlaskenta

Palkka.fi-palvelussa voit tehdä kotitalous- ja pientyönantajana lakisääteiset ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöille lähes automaattisesti. Palkka.fi laskee myös palkat ja sivukulut.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Voit hakea kotitalousvähennystä kolmella tavalla. Lue lisää sivulta Näin haet kotitalousvähennystä.

Maksujärjestelypyyntö

Voit pyytää maksujärjestelyä sähköisellä lomakkeella, jos

 • verovelka on enintään 8 000 euroa
 • veroja ei ole ulosotossa
 • lakisääteiset ilmoitukset on annettu.

Jos maksujärjestelypyyntö hyväksytään, saat maksuohjelman ja tilisiirtolomakkeet Verohallinnon tiedossa olevaan postiosoitteeseen. Saat ilmoituksen myös maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä.

Palvelun käyttö ei edellytä tunnistautumista.

Osakeyhtiön perustaminen

Voit perustaa osakeyhtiön sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa. Palvelua voivat käyttää yrityksen perustajat itse tai heidän edustajat ja asiamiehet, kuten tilitoimistot ja asianajotoimistot.

Osoitteenmuutos

Yksityishenkilön ei tarvitse erikseen ilmoittaa vakituisesta osoitteenmuutoksestaan Verohallinnolle, vaan maistraatille tehty muuttoilmoitus riittää.

Lisätietoa henkilöasiakkaan osoitteenmuutoksesta.

Yritysten osoite- ja muut yhteystietomuutokset voi ilmoittaa sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta (ytj.fi).

Tarkenteellisen OVT-tunnuksen ilmoittaminen

Verohallinto yksilöi verkkolaskut OVT-tunnuksen tai tarkenteellisen OVT-tunnuksen avulla. Ilmoita tarkenteellinen OVT-tunnus, jos

 • yrityksellä on käytössä useita verkkolaskuosoitteita
 • haluat valita mihin osoitteeseen verkkolasku lähetetään.

Palvelun käyttö ei edellytä tunnistautumista.

Tilinumeron ilmoittaminen

Voit ilmoittaa pankkitilinumeron Verohallinnolle Tilinumeron ilmoituspalvelussa (vero.fi/tilinumero)

VAT-numeron (ALV-tunnisteen) tarkistaminen

Euroopan komission sivuilla voi tarkistaa EU-sisäkaupan laskutuksessa käytettävän VAT-numeron voimassaolon. Lisäksi sivuilla voi varmistaa, että VAT-numeron ja kauppakumppanin nimi kuuluvat yhteen. Kaikkien maiden lainsäädäntö ei kuitenkaan salli nimi- ja osoitetietojen julkistamista ko. palvelussa.

Palvelu ei edellytä tunnistautumista.

Veroilmoituksen antaminen – henkilöasiakas

Veroilmoituksen tietoja voit täydentää tai korjata Veroilmoitus verkossa -palvelussa (vero.fi/veroilmoitus).

Veroilmoituksen antaminen – yritysasiakas

Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa voi antaa osakeyhtiön, osuuskunnan ja ei-keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön veroilmoituksen liitetietoineen (6B-lomaketta käyttävät asiakkaat).

Suomi.fi-palvelussa voi antaa seuraavat ilmoitukset verkkolomakkeella:

Kaikkien yritysmuotojen veroilmoitukset (lomakkeet 2, 2C, 4, 5, 6, 6A, 6B ja 6C liitteineen) voi lähettää tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa, jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten.

Ilmoituksen voi antaa verkkolomakkeena tai tiedostona myös Tyvi-palveluntarjoajien kautta:

Huom. Tutustu veroilmoituksen liitteiden nimeämisohjeeseen: Sähköisen tuloveroilmoituksen sähköiset liitteet (pdf).

Tarkemmat ohjeet veroilmoitusten antamisesta sähköisesti löydät sivulta

Verokortin tilaaminen

Uuden verokortin voi tilata ja tulostaa esimerkiksi palkkaa, sivutuloa, etuutta tai merityötuloa varten.

Veronumerorekisteri

Veronumerorekisteri on julkinen ja avoin rakennusalan rekisteri. Rekisteriin on syötettävä henkilön koko nimi (etunimet ja sukunimi) ja veronumero. Hakutuloksena on tieto siitä, onko henkilö merkitty rekisteriin annetulla veronumerolla.

Palvelu ei edellytä tunnistautumista.

Verotili

Asiakkaan verotilille merkitään verot, jotka asiakas on ilmoittanut kausiveroilmoituksella, ja maksut, joita maksaessa on käytetty verotiliviitettä. Verotilille kootaan esimerkiksi arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Tilille merkitään myös näiden verojen maksuunpanot ja palautukset sekä korot.

Verovelkatodistuksen tilaaminen

Palvelusta voi tilanteen mukaan tilata joko todistuksen verojen maksamisesta tai veroveloista. Todistukset osoittavat tilanteen, joka on voimassa todistuksen antohetkellä. Todistus voidaan antaa vain verovelvolliselle tai muulle todistukseen oikeutetulle. Todistus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan osoitteeseen.

Palvelu ei edellytä tunnistautumista.

Vuosi-ilmoituksen antaminen

Suomi.fi-palvelussa voi antaa seuraavat ilmoitukset verkkolomakkeella:

Jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa (ilmoitin.fi).

Tyvi-palveluissa voi antaa ilmoituksen verkkolomakkeella tai tiedostona. Mahdollisuus vuosi-ilmoituksen lähettämiseen on tarkistettava Tyvi-palveluntarjoajalta, sillä kaikkia eri vuosi-ilmoituksia ei voi lähettää kaikkien palveluntarjoajien välityksellä.

Yritysten rekisteritietojen tarkistaminen

Yritysten rekisteritiedot voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietopalvelussa.

Palvelu ei edellytä tunnistautumista.

Ennakkoperintärekisteröintiä ja arvonlisäverovelvollisuutta koskevia tietoja voi tarkastaa myös Ilmoitin.fi-palvelussa. Palvelussa voi tarkastaa kerralla useamman yrityksen tiedot. Palvelu on maksuton ja sinne kirjaudutaan Katso-tunnisteella.

Lue Ilmoitin.fi-hakupalvelun käyttöohjeet (ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > Apuvälineet).