a a a
Etusivu > Asioi verkossa

Sähköiset asiointipalvelut

Tälle sivulle on koottu Verohallinnon tarjoamat sähköiset palvelut. Käytössä on erilaisia tapoja hoitaa asioita sähköisesti. Tarkempaa tietoa saa tarvittaessa palveluiden omilta sivuilta sekä henkilöasiakkaiden ja yhteisöasiakkaiden omilta sivuilta.

Verohallinnon sähköisten asiointipalveluiden luotettava ja turvallinen käyttö edellyttää lähes poikkeuksetta, että käyttäjä tunnistautuu palveluun sähköisesti.

Yritys- ja yhteisöasiakkaan tunnistaminen

 • Yritysten, yhteisöjen sekä julkishallinnon organisaatioiden on käytettävä sähköisessä asioinnissaan Katso-organisaatiotunnistetta. Myös kuolinpesien ja verotusyhtymien on käytettävä Katso-tunnistetta. Tunnisteen hakemisesta ja käytöstä on kerrottu tarkemmin Katso-sivuilla.

Lisätietoa Katso-tunnistuksesta

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja voi joissain tapauksissa tunnistautua verkkopankkitunnuksilla. Tunnistamistavoista on kerrottu tarkemmin kunkin palvelun kirjautumissivuilla ja ohjeissa.

Henkilöasiakkaan tunnistaminen

 • Yksityishenkilönä voit käyttää omia verkkopankkitunnuksiasi. Pankkitunnuksien on oltava henkilökohtaiset, joten et voi asioida toisen henkilön puolesta. Pankkitunnukset eivä myöskään voi olla sidoksissa yritys- tai yhdistystoimintaan.
 • Yksityishenkilönä voit käyttää myös sähköistä henkilökorttia, joka on kansalaisvarmenteen sisältävä sirullinen varmennekortti. Lisätietoa saat Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilta (www.vrk.fi).
 • Kuolinpesät ja verotusyhtymät tarvitsevat aina Katso-tunnisteen. Tunnisteen hakemisesta ja käytöstä on kerrottu tarkemmin Katso-sivuilla.

Lisätietoa Katso-tunnistuksesta

Arvonlisäveron ulkomaalaispalautuksen hakeminen

 • Suomessa toimiva arvonlisäverovelvollinen yritys voi tehdä arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemuksen toiseen EU-maahan ALVEU-palvelussa.

ALVEU-palvelu (www.vero.fi/alveu)

Arvonlisäverotuksen yhteenvetoilmoituksen antaminen 

 • Tavaran tai palvelun yhteisömyynneistä on annettava asiakaskohtaisesti eritelty arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. Jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa.

            Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi)

 • Jos taloushallinto-ohjelman muodostamaa tiedostoa ei ole, voidaan tiedot kuitenkin antaa verkkolomakkeella Verotili-palvelussa.

            Verotili-palvelu (www.vero.fi/verotili)

 • Ilmoituksen voi antaa verkkolomakkeella tai tiedostona myös muiden palveluntarjoajien kautta.

Tyvi-palveluntarjoajat:

Aditro (www.aditro.fi)
Itella (www.tyvi.fi)
Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.fi)
Logica (www.tyvi-palvelu.fi)

Kausiveroilmoituksen antaminen 

Henkilöasiakas:

 • Kotitaloustyönantaja, alkutuottaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja voi antaa kausiveroilmoituksen tiedot esimerkiksi verkkolomakkeella Verotili-palvelun kautta. Jos olet käyttänyt palkanlaskennassa Palkka.fi-palvelua, kausiveroilmoituksen voi antaa myös Palkka.fi:n kautta.

Verotili-palvelu (www.vero.fi/verotili)

Palkka.fi (www.palkka.fi)

Yritysasiakas:

 • Kausiveroilmoituksen tiedot voi ilmoittaa esimerkiksi verkkolomakkeella Verotili-palvelun kautta tai tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa. Jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa.

Verotili-palvelu (www.vero.fi/verotili)

Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi)

 • Ilmoituksen voi antaa verkkolomakkeella tai tiedostona myös muiden palveluntarjoajien kautta.

Tyvi-palveluntarjoajat:

Aditro (www.aditro.fi)
Itella (www.tyvi.fi)
Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi (tyvi.koivuniemi.fi)
Logica (www.tyvi-palvelu.fi)

Kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus

 • Kiinteistövälittäjä voi antaa välittämänsä asunto-osakkeen kaupasta sähköisen varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle Suomi.fi-palvelussa, jossa ovat myös tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen.

Kiinteistönvälittäjän varainsiirtoveroilmoitus (www.suomi.fi)

Kiinteistötietojen ilmoittaminen

 • Kiinteistöverotuspäätöksen pohjana olevia tietoja voi täydentää tai korjata Kiinteistötiedot verkossa -palvelussa. Palvelua voivat käyttää sekä henkilö- että yritysasiakkaat.

Kiinteistötiedot verkossa (www.vero.fi/kiinteistötiedot)

Kotitalous- ja pientyönantajan ilmoitukset ja palkanlaskenta

 • Palkka.fi-palvelussa voit tehdä kotitalous- ja pientyönantajana lakisääteiset ilmoitukset Verohallintoon ja työeläkeyhtiöille lähes automaattisesti. Palkka.fi laskee myös palkat ja sivukulut.

Palkka.fi (www.palkka.fi)

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Maksujärjestelypyyntö

 • Maksujärjestelyn voi pyytää sähköisellä lomakkeella, jos verovelka on enintään 8 000 euroa, veroja ei ole ulosotossa ja lakisääteiset ilmoitukset on annettu. Jos maksujärjestelypyyntö hyväksytään, Verohallinto lähettää maksuohjelman ja tilisiirtolomakkeet tiedossaan olevaan postiosoitteeseen. Myös maksujärjestelyn hylkäämisestä lähetetään ilmoitus. Palvelun käyttö ei edellytä tunnistautumista.

Maksujärjestelypyyntö (www.vero.fi/maksujarjestely)

Osakeyhtiön perustaminen

 • Voit perustaa osakeyhtiön sähköisesti YTJ-asiointipalvelussa. Palvelua voivat käyttää yrityksen perustajat, edustajat ja asiamiehet, kuten tilitoimistot ja asianajotoimistot.

YTJ-asiointipalvelu (www.ytj.fi)

Osoitteenmuutos

Henkilöasiakas:

 • Yksityishenkilön ei tarvitse erikseen ilmoittaa vakituisesta osoitteenmuutoksestaan Verohallinnolle, vaan vakituisesta osoitteenmuutoksesta maistraatille tehty muuttoilmoitus riittää. 

Osoitteenmuutos (www.posti.fi/muuttaminen)

Lisätietoa henkilöasiakkaan osoitteenmuutoksesta on sivulla Osoitteenmuutos

Yritysasiakas:

 • Yritysten osoite- ja muut yhteystietomuutokset voi ilmoittaa sähköisesti YTJ-asiointipalvelun kautta.

YTJ-asiointipalvelu (www.ytj.fi)

Tarkenteellisen OVT-tunnuksen ilmoittaminen

 • Verohallinto yksilöi verkkolaskut OVT-tunnuksen tai tarkenteellisen OVT-tunnuksen avulla. Ilmoita tällä lomakkeella tarkenteellinen OVT-tunnus, jos yrityksellä on käytössä useita verkkolaskuosoitteita ja haluat valita mihin osoitteeseen verkkolasku lähetetään.

Tarkenteellisen OVT-tunnuksen ilmoittaminen (www.vero.fi/verkkolasku)

Tilinumeron ilmoittaminen

Henkilö- ja yritysasiakas:

 • Uuden tai muuttuneen pankkitilinumeron voi ilmoittaa Verohallinnolle Tilinumeron ilmoituspalvelussa.

Tilinumeron ilmoittaminen (www.vero.fi/tilinumero)

VAT-numeron (ALV-tunnisteen) tarkistaminen

 • Euroopan komission sivuilla voi tarkistaa EU-sisäkaupan laskutuksessa käytettävän VAT-numeron voimassaolon. Lisäksi sivuilla voi varmistaa, että VAT-numeron ja kauppakumppanin nimi kuuluvat yhteen. Kaikkien maiden lainsäädäntö ei kuitenkaan salli nimi- ja osoitetietojen julkistamista. Palvelu ei edellytä tunnistautumista.

VAT-numeron tarkistaminen (ec.europa.eu/taxation_customs/vies)

Veroilmoituksen antaminen

Henkilöasiakas:

 • Esitäytetyn veroilmoituksen tietoja voit täydentää tai korjata Veroilmoitus verkossa -palvelussa.

Veroilmoitus verkossa (www.vero.fi/veroilmoitus) 

Yritysasiakas:

Kaikkien yritysmuotojen veroilmoitukset (lomakkeet 2, 2C, 4, 5, 6, 6A, 6B ja 6C liitteineen)

 • voi lähettää tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa, jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten.

Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi)

 • Ilmoituksen voi antaa tiedostona myös muiden palveluntarjoajien kautta.

Tyvi-palveluntarjoajat (veroilmoitus):

Verkkolomake

Itellan Tyvi-palvelu (www.tyvi.fi).

 • Veroilmoituksen antaminen onnistuu maksuttomasti, mutta lisäksi tarjolla on maksullisia lisäpalveluja.

Kustannusosakeyhtiö Koivuniemen Tyvi-palvelu (tyvi.koivuniemi.com).

 • Palvelu on maksuton.

Tiedoston lähettäminen

Itellan Tyvi-palvelu (www.tyvi.fi)

 • Veroilmoituksen antaminen onnistuu maksuttomasti, mutta lisäksi tarjolla on maksullisia lisäpalveluja.

Aditron Tyvi-palvelu (www.aditro.fi)

Verokortin tilaaminen

 • Uuden verokortin voi tilata verkossa

Verokortti verkossa (www.vero.fi/verokortti)

Veronumerorekisteri

 • Veronumerorekisteri on julkinen ja avoin rakennusalan rekisteri. Rekisteriin on syötettävä henkilön koko nimi (etunimet ja sukunimi) ja veronumero. Hakutuloksena on tieto siitä, onko henkilö merkitty rekisteriin annetulla veronumerolla. Palvelu ei edellytä tunnistautumista.

Veronumerorekisteri (www.vero.fi/veronumerorekisteri)

Verotili

 • Asiakkaan verotilille merkitään verot, jotka asiakas on ilmoittanut kausiveroilmoituksella, ja maksut, joita maksaessa on käytetty verotiliviitettä. Verotilille kootaan esimerkiksi arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Tilille merkitään myös näiden verojen maksuunpanot ja palautukset sekä korot.

Verotili-palvelu (www.vero.fi/verotili)

Verovelkatodistuksen tilaaminen

 • Palvelusta voi tilanteen mukaan tilata joko todistuksen verojen maksamisesta tai verovelkatodistuksen. Todistukset osoittavat tilanteen, joka on voimassa todistuksen antohetkellä. Todistus voidaan antaa vain verovelvolliselle tai muulle todistukseen oikeutetulle. Todistus toimitetaan Verohallinnon tiedossa olevaan osoitteeseen. Palvelun käyttö ei edellytä tunnistautumista.

Verovelkatodistuksen tilaus (www.vero.fi/verovelkatodistus)

Vuosi-ilmoituksen antaminen

    Ilmoitin.fi (www.ilmoitin.fi)

 • Jos yrityksellä on taloushallinto-ohjelman muodostama tiedosto ilmoittamista varten, tiedoston voi lähettää Ilmoitin.fi-palvelussa.

    Tyvi-palveluntarjoajat:

 • Tyvi-palveluntarjoajien palveluissa voi antaa ilmoituksen verkkolomakkeella tai tiedostona. Mahdollisuus vuosi-ilmoituksen lähettämiseen on tarkistettava Tyvi-palveluntarjoajalta, sillä kaikkia eri vuosi-ilmoituksia ei voi lähettää kaikkien palveluntarjoajien välityksellä. 

    Suomi.fi (www.suomi.fi \ Asioi verkossa)

Yritysten rekisteritietojen tarkistaminen

 • Yritysten rekisteritiedot voi tarkistaa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tietopalvelussa. Palvelun käyttö ei edellytä tunnistautumista.

YTJ -tietopalveu (www.ytj.fi)

Asioi verkossa