Home > Tax Administration > News > Välisriigi ettevõtetel on aeg esitada Soomes tuludeklaratsioon

Välisriigi ettevõtetel on aeg esitada Soomes tuludeklaratsioon

Tax Administration Bulletin, 4/12/2017

Välisriigi ettevõte peab esitama Soome Maksuametile tuludeklaratsiooni või selgituse oma äritegevusest Soomes hiljemalt 2.5.2017 juhul, kui majandusaasta on lõppenud 31.12.2016.  

Kui ettevõte jätab tuludeklaratsiooni või selgituse esitamata, on selle tagajärjeks tavaliselt maksuviivise nõudmine ja ettemaksuregistrist eemaldamine. Tuludeklaratsiooni või selgituse puudumine võib mõnel puhul viia ka selleni, et Maksuamet hindab ise maksustatava tulu määra.

Tuludeklaratsioon tasub esitada elektrooniliselt 

Välisriigi ettevõtted esitavad tuludeklaratsiooni 6B. Tuludeklaratsiooni võimalikult kiire käsitlemise jaoks tasub tuludeklaratsioon esitada elektrooniliselt. 

Elektroonilise asjaajamise jaoks vajab välisriigi ettevõte Katso-tunnust (Katso-tunniste), millega registreeruda Maksuameti e-teenuseportaalidesse. 

Soome Maksuamet soovitab elektroonilise tuludeklaratsiooni esitamist vastava e-teenuseportaali Yhteisöjen veroilmoituspalvelu kaudu. Teenus juhendab andmete sisestamisel ning mõned andmed on eeltäidetud.

Tuludeklaratsiooni võib esitada ka raamatupidamis- ja finantsprogrammide abil moodustatava elektroonilise failina Ilmoitin.fi-teenuse või Tyvi-teenuste abil.

Paberkandjal esitatav tuludeklaratsioon tuleb täita hoolikalt

Kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni paberkandjal, tuleb tuludeklaratsioonil esitatud andmed täita hoolikalt. Paberkandjal esitatud deklaratsioonid läbivad optilise lugemise. 


Kui ettevõte esitab tuludeklaratsiooni asemel vabas vormis selgituse oma äritegevuse kohta, tuleb selgituse kaanelehena kasutada tuludeklaratsiooni paberblanketti 6B, millele tuleb märkida ettevõtte registrikood (Y-tunnus) ning majandusaasta algus- ja lõpukuupäev. Selgitus esitatakse soome, rootsi või inglise keeles.

Paberkandjal esitatav tuludeklaratsioon või selgitus tuleb saata aadressil Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO, Finland

Lisateavet:

Ulkomaisen yrityksen on aika antaa veroilmoitus Suomeen

Ulkomaisen yrityksen on annettava Suomen Verohallinnolle veroilmoitus tai selvitys toiminnasta viimeistään 2.5.2017, jos sen tilikausi on päättynyt 31.12.2016.  

Jos yritys jättää veroilmoituksen tai selvityksen kokonaan antamatta, seurauksena on yleensä veronkorotus ja ennakkoperintärekisteristä poistaminen. Lisäksi veroilmoituksen tai selvityksen puuttuminen voi joissain tilanteissa johtaa siihen, että Verohallinto arvioi verotettavan tulon määrän.

Veroilmoitus kannattaa antaa sähköisesti

Ulkomaisten yritysten tulee antaa veroilmoitus 6B. Veroilmoitus kannattaa antaa sähköisesti, koska silloin virheitä tulee vähemmän ja homman saa pakettiin nopeammin. Sähköistä asiointia varten ulkomainen yritystarvitsee Katso-tunnisteen, jolla se voi tunnistautua ja kirjautua Verohallinnon verkkopalveluihin.

Suosittelemme antamaan veroilmoituksen 6B sähköisesti Yhteisöjen veroilmoituspalvelussa . Palvelussa osa asiakkaan tiedoista on valmiina, ja palvelu ohjaa tietojen antamista.  Sähköisen veroilmoituksen voi myös lähettää taloushallinto-ohjelman muodostamana tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai käyttämällä kaupallisia Tyvi-palveluja.

Paperinen veroilmoitus täytettävä tarkasti

Jos yritys antaa veroilmoituksen  papperilomakkeella,  pyydämme täyttämään tiedot selkeästi, sillä lomakkeet luetaan optisesti. 

Jos yritys antaa veroilmoituksen sijaan vapaamuotoisen selvityksen toiminnasta, tulee selvityksen kansilehtenä käyttää paperista veroilmoitusta 6B, johon täytetään yrityksen y-tunnus sekä tilikauden alku- ja loppupäivämäärä. Selvitykset on annettava suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Paperinen veroilmoitus tai selvitys lähetetään osoitteeseen Verohallinto, Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu, PL 200, 00052 VERO, Finland

Lisätietoa:

Last Update: 4/12/2017