Startsida > Anmälningar om byggande

Anmälningar om byggande: entreprenad- och arbetstagaruppgifter

Både företag och hushåll ska lämna uppgifter om byggarbeten. Företagen ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad. Hushållen ska lämna uppgifterna före slutsynen, som förrättas av en byggnadsinspektör.

Från och med januari 2016 kan företag anmäla entreprenader per varje avtal. Också en del av uppgifterna i anmälan blir frivilliga. Läs vidare vilka uppgifter ändringen gäller.

Anmälan om byggande ska lämnas elektroniskt

Företag

De månatliga anmälningarna ska lämnas elektroniskt. Det behändigaste sättet att lämna massuppgifter är via Ilmoitin.fi.

Om det är fråga om endast ett fåtal uppgifter kan de lämnas med en webblankett på Suomi.fi:

Hushåll

Hushållen kan lämna uppgifterna med

 

Företagen ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad

Företag och egenföretagare som beställer byggarbete ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad. Uppgifterna ska lämnas antingen per avtal eller per byggarbetsplats för alla köpta entreprenader om värdet på entreprenadavtalet överstiger 15 000 euro.

Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på byggarbetsplatsen måste varje månad lämna uppgifter om alla de personer som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen om värdet på hela byggprojektet på den gemensamma byggarbetsplatsen överstiger 15 000 euro.

 

Hushållen ska lämna uppgifterna före slutsynen

Hushåll måste lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om alla byggarbeten som kräver bygglov. Uppgifterna ska alltid lämnas före slutsynen, som förrättas av en byggnadsinspektör. Om byggnaden tas i bruk före den egentliga slutsynen måste uppgifterna även lämnas före ibruktagningssynen.

Hushållen ska lämna uppgifterna om företagen som utfört byggarbete och om de prestationer som de betalat till dessa företag. Om hushållet självt har avlönat arbetstagarna och betalat lönerna måste hushållet lämna uppgifterna om arbetstagarana och lönerna.

Läs mer:

Företag eller egenföretagare Hushåll
Kommun Bostadsaktiebolag